Välkommen till Örebro

Örebro är en vacker stad. Välbevarade äldre miljöer längs den stilla Svartån i city. Ny, spännande arkitektur. Affärsgator, krogar och caféer. Och så “finrummet” vid Storbron med juvelen i kronan – det ståtliga vasaslottet. Gå en shoppingrunda. Slå dig ner på en uteservering. Se staden från ovan i utsiktstornet Svampen eller känn historiens vingslag i friluftsmuseet Wadköping. På gångavstånd från centrum väntar den sköna naturen vid Hjälmarens stränder. Och två mil västerut höjer sig Kilsbergen, “de Blå Bergen”, med sina storslagna upplevelser.

Örebro kommun har runt 130 000 invånare och är Sveriges sjunde största kommun medan Örebro är landets sjätte största tätort. Staden grundades troligen i slutet av 1200-talet. Lika gamla som staden är slottet och S:t Nicolai kyrka, Örebros huvudkyrka.

Örebro ligger centralt. Inom en tjugomilsradie bor halva Sveriges befolkning och inom en fyrtiomilsradie bor sex miljoner människor. Sveriges befolkningsmässiga mittpunkt ligger utanför Svennevad, ca tre mil sydost om Örebro.

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

130 000

Yta

1 371 km²

Centralort

Örebro

Län

Örebro

Mer information

Internet

www.orebro.se

www.visitorebro.se

www.barnensorebro.se

Tidningar

Nerikes Allehanda
www.na.se

Länsposten
www.lansposten.se

Dagen
www.dagen.se

Turistbyrå

Destination Örebro
Olof Palmes torg 3, Örebro
019-21 21 21
www.visitorebro.se

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

019

Staden

Om

Välkommen till Örebro

Örebro är en vacker stad. Välbevarade äldre miljöer längs den stilla Svartån i city. Ny, spännande arkitektur. Affärsgator, krogar och caféer. Och så "finrummet" vid Storbron med juvelen i kronan – det ståtliga vasaslottet. Gå en shoppingrunda. Slå dig ner på en uteservering. Se staden från ovan i utsiktstornet Svampen eller känn historiens vingslag i friluftsmuseet Wadköping. På gångavstånd från centrum väntar den sköna naturen vid Hjälmarens stränder. Och två mil västerut höjer sig Kilsbergen, "de Blå Bergen", med sina storslagna upplevelser.

Staden

Örebro

Örebro kommun har runt 130 000 invånare och är Sveriges sjunde största kommun medan Örebro är landets sjätte största tätort. Staden grundades troligen i slutet av 1200-talet. Lika gamla som staden är slottet och S:t Nicolai kyrka, Örebros huvudkyrka.

Örebro ligger centralt. Inom en tjugomilsradie bor halva Sveriges befolkning och inom en fyrtiomilsradie bor sex miljoner människor. Sveriges befolkningsmässiga mittpunkt ligger utanför Svennevad, ca tre mil sydost om Örebro.

Historia

Örebros historia

Bron över Svartåns ”örar”
Långt innan staden Örebro grundades, fanns troligen vissa bosättningar i det som idag är centrum. Någon by var det inte tal om, än mindre en stad. I Skebäck, närmare Svartåns utlopp i Hjälmaren, fanns däremot troligen en handelsplats och en hamn. Runt det som idag är Örebro fanns dessutom flera byar och boplatser från perioden 500-1000 e.Kr., flera med namn som idag lever kvar som benämning på stadsdelar i dagens Örebro. Exempel är Nasta, Bista, Rosta, Älvtomta, Varberga, Mellringe, Hjärsta, Vivalla, Lundby, Hagaby, Rynninge, Almby, Tybble och Sörby.

Själva stadens historia sträcker sig åtminstone 700 år tillbaka i tiden, kanske ännu längre. Låt oss dock börja under medeltiden. Redan då möttes flera av landets viktigaste vägar i det som idag är Örebro. Det var dels pilgrimsvägen till Nidaros (Trondheim), dels den urgamla vägen mellan Östergötland och Dalarna via Närke. Den viktigaste av dem alla var den s.k. Eriksgatan som sträckte sig från Uppland, via Västmanland och Närke ner i Västergötland och åter till Svealand på Vätterns östra sida. Genom dagens Örebro följde vägen en rullstensås och där åsen korsade Svartån, gjorde rullgruset ån grund och möjlig att ta sig över. Med tiden byggdes en bro över vadstället, som, då den vilade på bankarna av rullgrus, "örarna", fick namnet "Örebron".

Det medeltida Örebro
Vid den nya bron växte snart en liten köpstad upp. Troligen bidrog köpmän från Lübeck i stadsbyggandet. De ville ha en fast knutpunkt för handeln med Bergslagsjärn, och ska därför ha byggt flera hus i staden, samt påbörjat den stora kyrkan vid torget, dagens S:t Nicolai kyrka. Ett tecken på att det förhåller sig så är att Örebro anlades enligt tyskt mönster, med ett torg mitt i staden, vid torget en kyrka och ett rådhus. Ungefär samtidigt lät den svenska kungamakten bygga en fästning och ett mynthus i den lilla staden, som tros ha fått stadsprivilegier någon gång under 1260-talet.

Man ska dock hålla i minnet att det som då kallades "stad" inte på något sätt kan jämföras med dagens städer. Det tidiga Örebro bestod egentligen bara av kvarteren mellan Storbron och Stortorgets västra del, samt kvarteren runt torget. Staden beskrevs dock under 1300-talet som "tämligen stor" och beboddes i huvudsak av välmående borgare, de flesta köpmän.

Det tidiga Örebro blev en viktig knutpunkt för handeln med Bergslagsjärn, och så förblev det under lång tid. Den största av flera stora marknader var vintermarknaden "Hindersmässan" som samlade (och samlar alltjämt) stora skaror från hela Mellansverige. Stadens utmärkta möjligheter som handelsplats berodde framför allt på det strategiska läget och de goda kommunikationerna, dels via de viktiga vägar som möttes i Örebro, dels via vattenvägen.

Under medeltiden var Örebro ofta indraget i stridigheter. Borgen, som byggts ut under 1300-talet, belägrades under upprepade tillfällen. Mest känd är kanske Engelbrekts erövring 1434. Alla strider tärde hårt på staden som förvandlades från blomstrande köpstad till fattig småstad, så fattig att Örebro 1464 beviljades sex års skattefrihet "för sin stora fattigdoms skull". Samtidigt minskade stadens folkmängd med upp till en tredjedel.

Staden blomstrar under Hertig Karl
Under det sena 1500-talet ingick Örebro i Hertig Karls (Karl IX) hertigdöme. Staden fick ensamrätt på järnhandeln i regionen, och näringslivet fick ett stort uppsving som höll i sig ända fram till mitten av 1600-talet. Örebros köpmän förmedlade export av Bergslagens järn och sålde i sin tur livsmedel till bergsmännen. Folkmängden steg till ungefär 500-600 personer, flera riksdagar hölls på slottet, som Karl samtidigt byggde om till ett modernt renässansslott. Förutom slottet och kyrkan, bestod staden fortfarande endast av låga trähus, de flesta belägna utmed huvudgatan och med tomterna i smala rektanglar, en tomtindelning som i många fall stod sig fram till mitten av 1800-talet!

Sämre tider under 1600-talet
Runt 1640 grundades nya städer i regionen. I norr Nora, Lindesberg och Filipstad och i söder Askersund, alla konkurrerade de med Örebro. Samtidigt förlorade Örebro - precis som många andra städer i Sverige - sin rätt att handla direkt på utrikes hamnar, vilket också var ett hårt slag mot staden där det nu bodde ungefär 1500 personer.

Det stillsamma 1700-talet
Ända in på 1700-talet var medeltidsstaden tämligen oförändrad. Några enstaka stenhus hade tillkommit, men i huvudsak såg Örebro ut som tidigare. Folkmängden hade ökat något och uppgick nu till ca. 2200 personer. Näringslivet fortsatte i samma spår som tidigare, handel med Bergslagen och Stockholm, sjöfarten ökade i betydelse, men på det stora hela hände faktiskt inte särskilt mycket. Inte blev det bättre under det tidiga 1800-talet, snarare tvärtom. Järn- och spannmålshandeln minskade, liksom sjöfarten, och den enda egentliga industrin som tillkom var Lindhska boktryckeriet. Hantverkarna blev dock allt fler, men få hade några anställda. Trots det ökade folkmängden, och 1840 var örebroarna ungefär 4200 stycken.

Staden var dock tillräckligt betydelsefull för att få stå som värd för tronföljarvalet 1810, då Jean Baptiste Bernadotte alias Karl (XIV) Johan valdes till svensk tronföljare.

Industrin kommer till Örebro
Som en följd av handelns sjunkande betydelse bredde fattigdomen ut sig i staden, och som kronan på allt elände brann i princip hela centrala Örebro upp i mars 1854! Branden började i Fenixhuset och slukade i stort sett all bebyggelse fram till dagens Våghustorget. 92 gårdar brändes ner och en tredjedel av befolkningen blev hemlösa.

Branden kom dock att på många sätt att bli slutpunkten för det gamla Örebro. På eländet följde bättre tider och den unga industrins hjul rullade allt snabbare. Örebro var på väg in i en högkonjunktur och en ny stadsplan lades av stadsarkitekten Fridolf Wijnbladh. De gamla smala krokiga gatorna ersattes med raka, breda gator enligt tidens ideal, och i centrum uppfördes moderna, påkostade stenhus.

Industrin började med en stor tändsticksfabrik, som följdes av en livlig småindustri inom alla möjliga branscher. Bland de industrier som grundades vid den här tiden kan nämnas Ekströms. Den livliga byggnadsverksamheten gav dessutom byggbranschen goda tider.

Örebros roll som ort med goda kommunikationer fick ett stort uppsving när järnvägen kom till staden. Med sig hade man SJ:s lokverkstäder som gav ännu fler jobb. Mot slutet av samma sekel började skoindustrin växa fram. När den blomstrade som bäst, låg mer än hälften av landets skofabriker i Örebro län! Ungefär samtidigt startade Sveriges första kexfabrik i Örebro, och staden blev under många år känd som "Kex- och skosta’n". Under denna period av enorm expansion ökade Örebros folkmängd mycket snabbt. Från 1850 års 5000 invånare till 15 000 1890, 30 000 1910 och 50 000 år 1950, alltså en tiodubbling på 100 år!

Genom att Hjälmarens nivå sänktes med drygt 1,5 meter under slutet på 1800-talet, kunde nya bostadsområden uppföras på de tidigare sankmarkerna öster och väster om rullstensåsen.

Nutidens Örebro
Stadens expansion fortsatte efter andra världskriget, och 1967 bodde det 90 000 invånare i Örebro. Men samtidigt som nya bostadsområden för tiotusentals människor planerades, började den viktiga skoindustrin känna av den allt hårdare konkurrensen från utlandet och en efter en slog fabrikerna igen. Idag finns inte en enda kvar, och den stora kexfabriken har flyttat till Kungälv.

Örebro har dock fortsatt att växa, och idag bor det cirka 130 000 invånare i kommunen, som idag har ett mångfacetterat näringsliv och inte längre domineras av någon särskild industri eller bransch. Stora arbetsgivare är förutom kommun och landsting, olika statliga verk, t.ex. SCB och Statens institut för handikappfrågor i skolan. Det finns dessutom en lång rad medelstora företag i flera branscher.

Av den gamla skolstaden har det dessutom blivit en framstående utbildningsstad. På Örebro universitet studerar cirka 14 000 studenter, och man har utbildningar inom bland annat teknik och humaniora, naturvetenskap och vård, ekonomi och samhällsvetenskap. Här finns Musikhögskolan, idrotts- och lärarutbildningar och hit hör också Restauranghögskolani Grythyttan. I Örebro finns även en omfattande utbildning för barn och ungdomar med olika former av handikapp.

Se & göra

Bad

Alnängarna

Dammen grävdes 1999 vid vägen till f.d. oljehamnen (som numera gjorts om till Vattenpark). Den invigdes officiellt i juni 2000. Den är ca 8 000 kvadratmeter till ytan och har ett största vattendjup på 4 meter. Omsättning av vattnet sker genom tillförsel av friskt vatten från en borrad brunn. Vid dammen finns bryggor, toaletter, dusch och kiosk.
Vägbeskrivning: Det är bäst att ta sig dit med cykel. Följ bara cykelvägen mellan Svartån och RSÖ och cykelleden "Hemfjärden runt". Avståndet från centrum till badet är ca 2-3 km. Vill man ta buss får man stiga av vid RSÖ. Därifrån blir det en promenad på ca 1 km längs Svartån. Kommer du med bil får du köra förbi Regionsjukhuset och följa Oljevägen något mer än 1 km. Iordningställda parkeringsplatser finns, men det kan vara trångt en varm sommardag när många besöker badet.

Dimbobaden

Badplats vid södra Hjälmarstranden. Sandstrand omgiven av skog. Omklädningshytter saknas. Grillplats finns. Sandstrand, grönområde. 4 torrtoaletter finns.
Vägbeskrivning: Det går bra att ta sig dit med buss. Närmaste hållplats "Dimbobaden" ligger bara ca 100 meter från avtagsvägen till badet. Därifrån är det ytterligare ca 100 meter ner till badplatsen. Kommer du med bil så kör riksväg 52 mot Katrineholm. Passera Hampetorp, Dimbobaden skyltat.

Gustavsviks upplevelsebad

Med 600 000 besök intar Gustavsvik en topplacering bland Sveriges turist- och fritidsanläggningar. Bara Liseberg, Gröna Lund och Skansen är mer välbesökta.

Upplevelsebadet är en fantastisk upplevelse i en djungelliknande miljö. Kasta dig ut i Europas längsta vildvattenfors. Vandra på hängbroar, färdas på vattenpister, genom tunnlar och laguner. Se hajar och andra tropiska fiskar i akvarielagunen. För de yngsta finns ett helt badlandskap med vattenfall i miniformat, vattenrutschbana, lekskulptur, strömkanal och vattenspel. Förutom upplevelsebadet finns 50-meters motionsbad, relax, solarier, gym och ett härligt utebad med pooler.

Även fiskesjö med ädelfisk, beachvolley och ytor för fotboll. Äventyrsgolfen där banorna består av byggnader från Örebro.
Stenbackevägen, Örebro
019-19 69 00
bad@gustavsvik.com
www.gustavsvik.se

Hampetorp bad

Vid södra Hjälmarstranden, nära Hampetorps båthamn och fritidsby med campingplats och servering. Bryggor och toaletter finns. Minigolfbana, grillplats och beachvolleyplan.
Vägbeskrivning: Kör riksväg 52 mot Katrineholm. Hampetorps fritidsby är skyltad.

Hästhagen

I Svartån intill Karlslund och Rosta gärde. Brygga, toaletter, stora grönytor och frisbeebana. Kiosk, minigolfbana och kanotuthyrning. Sandstrand. Nära till Strömsborg.
Vägbeskrivning: Till Karlslund tar man sig lätt med cykel, via "Åleden" längs Svartån. Det går också bra att ta buss nr 16 till Solhaga.

Lögardammen

Konstgjord damm med bryggor, hopptorn, omklädningshytter och torrtoaletter. Sandstrand.
Vägbeskrivning: Kör från Örebro, ca 10 km mot Garphyttan. Avtagsväg mot Närkes Kil. Badet är skyltat.

Solberga

Ligger i Sottern. Bryggor, omklädningshytter, grillplats, vindskydd samt 7 torrtoaletter varav en är handikappanpassad. Stora gräsytor. Mycket långgrunt.
Vägbeskrivning: Ligger mellan Kilsmo och Brevens bruk. En vägskylt visar var man ska svänga av.

Familjeaktiviteter

Friluftsmuseet Wadköping vid Svartån

Timrade röda gårdar från 15-, 16- och 1700-talen, vackra, ljusa hus från mitten av 1800-talet. Pittoreska gränder och kullerstenstorg. Vid Svartåns strand i centrala Örebro ligger Wadköping, en mysig oas med gott om smultronställen. Besök hantverkare, butiker, museer och utställningar. Koppla av en stund på caféet. Strosa runt och njut av de härliga miljöerna från förr och ta del av alla de arrangemang som äger rum året runt. Marknader, utställningar, teater och dockteater. Missa inte museibyggnaden Kungsstugan, det unika 1500-talshuset som höll på att hamna på Skansen.Wadköping erbjuder också flera olika barnaktiviteter, bland annat den nya lekladan, tisdagsträffar för barn under sommaren och dockteater året om.

Hälsa på kända profiler
Vet du vad Hjalmar Bergman, Cajsa Warg och Kronblom har gemensamt? Jo, alla har de museer i Wadköping. Här kan du se Hjalmar Bergmans boksamling, Cajsa Wargs barndomshem och Kronbloms klassiska kök med tipskuponger, bild på svärmor och den kära soffan!

Här finns affär, café, lekplats, museum och hantverk.
Wadköping, Örebro
019-21 62 20
wadkoping@orebro.se

Järle Station

I det lilla samhället Järle, ca 2 mil norr om Örebro, ligger Sveriges allra äldsta station.

I mitten av 1800-talet byggdes landets första normalspåriga järnväg. Den skulle gå från Köping till Hult vid Vänern. Men planerna ändrades och endast sträckan mellan Ervalla och Örebro och bibanan från Ervalla till Nora byggdes. Utmed bibanan uppfördes Järle Station 1854. Idag har stationen restaurerats och står öppen under sommaren. Här kan du besöka utställningar och njuta en kopp kaffe i det idylliska stationscaféet.

Och det bästa av allt: Järle Station används fortfarande som järnvägsstation! Ännu i våra dagar kan du åka veteratåg med Nora Bergslags Veteran-Jernväg från Järle till Nora under sommaren. Tag plats!
0587-502 90

Skojlandet

I aktivitetshuset Skojlandet är det alltid full fart! Tävla i hinderbanan med sekundklocka för den som vill, åk Sveriges längsta tubrutsch inomhus eller lek i bollhavet. Missa inte det 115 m² stora studsrummet med lianer i taket - eller sjörövarskeppet där du kan leka pirater.

Även hoppborg, utklädningskläder, datorer, köksvrå, fotbolls- och hockeyspel, rutschbanor, miniklättervägg, tågbana, lekstuga och en småbarnshörna (max ålder 4 år). Café.
Nastagatan 13, Örebro
019-27 29 30
www.skojlandet.se

Stora holmen

Ta den lilla roddfärjan Wictoria från Stadsparken till Stora Holmen, barnens egen ö. I den lilla ministaden kan du köra trampbil och vid Trollebo Central kliver du på lilleputtetåget som tar dig runt ön. Här finns också djur, elbilar, en lekplats och en härlig miljö bara ett stenkast från stadens största lekplats i stadsparken.
019-14 96 10

Storstenshöjden - skidåkning

Den har fått sitt namn efter den stora stenen som står mitt på höjden. På norra och södra sidan ner från Storstenen har vi preparerat nio pister och en pulkabacke. Ung, gammal, nybörjare eller proffs har ingen betydelse. Här kan alla typer av åkare hitta en nedfart som passar dem. Såväl slalom-, snowblades- och snowboardåkare. De fem liftarna har en kapacitet på 5 000 personer/timme så liftköerna är korta. Om du vill hyra utrustning så går det självfallet utmärkt. Vår personal lever för sin skidåkning och kan snabbt avgöra vilken utrustning som passar för just dig.
019-29 55 90
www.storstenshojden.se

Tekniska Kvarnen

Karlslunds Herrgårds gamla kvarnbyggnad från 1889 är numera det spännande museet Tekniska Kvarnen. På entréplanet finns teknoteket "Insikten" med cirka 25 aktiviteter, där du själv söker hemligheterna bakom olika naturvetenskapliga och tekniska klurigheter.
På kvarnens övriga plan finns utställningar som berättar även lantbruket i Karlslund - bland annat finns ett flertal traktorer utställda - och om hur elektricitetens utveckling påverkat vår vardag. I Tekniska Kvarnen finns dessutom ett café och den spännande Experimentbutiken.
Kvarnfallsvägen, Örebro
019-21 21 58

Fiske

Örebro City fria laxfiske

Örebro city fria laxfiske ger alla möjlighet till fritt fiske i centrala Örebro. Sommartid sätts flera ton regnbågslax ut i Svartån. I ån finns även gädda, aborre, braxen, mört, ål och lake. På turistbyrån i slottet kan du hämta en folder med fiskeregler och karta.

Fiskeregler
Du får fiska helt gratis när Du vill från Slussen till dammbordet i Karlslund. Fisket är tillåtet med handredskap (spinn, haspel, fluga, pimpel och mete. En fiskare får ha ett spö med blänke eller krok. Max 3 laxartade fiskar per dygn/fiskare får tas upp. Fiskeförbud gäller vissa sträckor, se folder. Bevakning sker av fisketillsynsmän. Överträdelse beivras.
Wadköpings kontor, Örebro
019-21 62 23

Museum

Biologiska museet

Karolinska skolans Biologiska museum är en av Örebros udda sevärdheter, populärt bland båda barn och vuxna. Museet är inte bara ett museum, det är även ett museum över ett museum! De flesta läroverksmuseer av detta slag har försvunnit genom åren, men här kan du än idag se hur man visade upp djurlivet för skolelever vid det förra sekelskiftet. Bland samlingarna finns också en och annan fågel som ambitiösa gossar själva stoppat upp i förhoppningen att förbättra sina betyg!

Biologiska Museet hittar du i den nordligaste byggnaden på Karolinska skolan (lämpligt nog kallad "Sibirien"). På en ganska liten yta samsas över 1 000 uppstoppade djur, varav ca 700 fåglar. Många är från Norden, men här finns också en hel del exotiska inslag. Eller vad sägs om små små kolibrier, den jättelika tanden från en narval, en isbjörn och ett elefanthuvud!
De flesta djur kom till museet på 1800-talet, men renoverades varsamt under 1980-talet då museet åter öppnade.

Museet är öppet för allmänheten under sommarmånaderna. I övrigt kan museet besökas av grupper genom beställning i skolans reception.
Karolinska skolan, Örebro
019-21 65 16
karolinskaskolan@orebro.se

Hjalmar Bergman-museet i Wadköping

I Övre Vallbygården i Wadköping kan du besöka Hjalmar Bergman-museet med utställningar om örebroförfattaren Hjalmar Bergmans liv. Här finns även även möbler, böcker och andra ting från hans arbetsrum samt ett multimediaprogram.
Wadköping, Örebro
019-21 62 20
wadkoping@orebro.se

Skolmuseet i Wadköping

Örebro skolmuseum är beläget i Handskmakaregården i den lilla trästaden Wadköping. Se en gammal skolsal, planscher från förr och mycket mer.
019-21 62 20
wadkoping@orebro.se

Slottshistorisk Utställning

I Örebro Slotts nordvästra torn finns en permanent utställning om slottets historia. Modeller, dataanimationer, tittskåp och andra bilder berättar vasaborgens månghundraåriga historia.

Här får besökaren stifta bekantskap med välbekanta personer som Engelbrekt, Lasse-Maja och Karl IX, men även med mer okända personligheter som den för häxeri anklagade "Feetens hustru" och alla de anonyma närkingar som under 50 års slit förvandlade den gamla medeltidsborgen till ett praktfullt vasaslott. Vid dåligt väder är utställningen tyvärr stängd.
NV Tornet, Örebro Slott, Örebro
019-21 21 21
destination@orebro.se

Örebro läns museum

1950 byggdes en mindre konsthall i Slottsparken. Denna utvidgades 1963-64 till dagens länsmuseum. Byggnaden är ett av arkitekten Nils Teschs mästerverk med sin harmoniska fasad med de stora fönsterrektanglarna, den stillsamma innergården och med utställningssalarnas vackra överljus. Länsmuseet är ett bra exempel på principen "liten utanpå, stor inuti".
Engelbrektsgatan 3, Örebro
019-602 87 00
info@orebrolansmuseum.se
www.orebrolansmuseum.se

Natur

Hjälmaren

Sveriges fjärde största insjö, strax öster om Örebro. Hjälmaren är 63 km lång och nära 20 km bred. Största djupet är 22 meter och de största öarna är Vinön, Björkön, Valen och Äson. Hjälmaren förbinds med Mälaren (och därigenom med Östersjön) via Hjälmare Kanal som är landets äldsta konstgjorda vattenväg (byggd 1639). Kanalen är 13 km lång och har nio slussar. Vinön är också ett populärt besöksmål dit du kan ta dig med gratis färja från Hampetorp hela året.

Hjälmaren är ett härligt utflyktsmål, Vid stränderna finns flera badplatser, bland annat i Katrinelund, Hjälmarbaden, Dimbo och i Hampetorp. Båtturer går från bland annat Örebro med M/S Gustaf Lagerbjelke. Vintertid är Hjälmarens västra del Hemfjärden perfekt för långfärdsåkning på skridskor. Sträckan Rynningeviken-Lindholmen är mycket populär.

Kilsbergen

Två mil väster om Örebro höjer sig Kilsbergen. Eller de blå bergen, som de brukar kallas. Den storslagna naturen inbjuder till naturupplevelser av alla slag. Bada i små sjöar. Vandra Bergslagsleden eller någon av de kortare slingorna runt Ånnaboda. Eller bara njut av den härliga utsikten över det milsvida slättlandet.

Ånnaboda är hjärtat för Kilsbergens friluftsliv. Restaurang, friluftsgård, camping och stugor och en härlig badsjö med en handikappanpassad slinga runt sjön. Även en äventyrsbana, möjligheter till fiske, jakt och mycket annat.
019-29 55 00

Rusakulan

Rusakulan ligger i N:a Kilsbergen och är en utsiktspunkt som nyligen gjorts tillgänglig även för handikappade. Körbar väg ända upp. Ta gamla Noravägen mellan Närkes Kil och Nora. I höjd med Lockhyttan tar man av mot Rusakulan. Man kan promenera dit från Lockhyttan ca 2 km eller från Blankhults frilufsgård 3,5 km.

Välkommen till Garphyttan!

Vid foten av Kilsbergen ligger en av Sveriges äldsta nationalparker. Garphyttans nationalpark bevarar ett gammalt odlingslandskap som präglats av den steniga och backiga terrängen. Här finns frodiga blomsterängar omgivna av en tät naturskog. Uppe på Svensbodaberget har du en magnifik utsikt över Närkeslätten.

Parker

Botaniska trädgården

Här kan du vandra i härlig grön miljö, lära om växter, läsa den tänkvärda texten på tavlor till 31 naturverk.
Maskingatan 24, Örebro
019-32 47 15

Parkpromenaden

Karlslunds herrgård med trädgård bjuder på många spännande upplevelser och upptäckter. Ett sätt att ta del av dem är genom Parkpromenaden. Parkpromenaden startar vid Anckarsvärds magasin och slutar vid Karlslunds herrgård. Längs parkpromenaden finns skyltar som med text och bild berättar om svunna tider. Promenaden är cirka 2 km och lättgången.

Stadsparken

Stadsparken blev är 2004 framröstad av allmänheten till Sveriges vackraste park! Parken angränsas i norr av Svartån som är vackert inbäddad i grönska med vackra vyer. På andra sidan ån finner man Stora Holmen, dit man kan ta sig med Färjan Wictoria.

Stadsparken är ca 8 ha stor och fick sin nuvarande grundform så sent som 1933 genom en pristävling. Parken ägdes då av "Trädplanterings- och Trädgårdsföreningen i Örebro" som bildades 1863. Örebro Kommun övertog 1971ansvaret för parken.
Floragatan 1, Örebro
019-21 21 21

Sevärdheter

Gällersta Forngård

Ungefär en mil söder om Örebro, på vägen mot Norrköping, ligger Gällersta Forngård, hjärtat för sekelskiftets hyllningar till landskapet Närke.

Forngården skapades av Johan Lindström Saxon, en av föregångarna i den närkingska hembygdsrörelsen. Gårdens kärna är Gillestugan från 1898. Här finns även flera byggnader som flyttats hit, bl a en bondgård, ett
soldattorp, en smedja och en väderkvarn. Vid gillestugan står den 3,5 m höga "Närkestenen", där framstående närkingar får sitt namn inhugget.
Gällersta forngårdsförening, Örebro
019-23 91 42

Kägleholms slottsruin

Vid sjön Väringen norr om Örebro ligger Ödeby kyrka och ruinen av Magnus Gabriel de la Gardies slott Kägleholm. Kyrkan har medeltida ursprung, men byggdes till de la Gardie runt 1680. Denne skänkte också kyrkan flera av slottets vackra konstföremål, delvis av rädsla att kung Karl XI annars skulle dra in dem till staten. Flera av kyrkans värdefulla föremål har tidigare funnits på Läckö slott, varifrån de flyttades till Kägleholm under reduktionen.

Slottet, som ritades av Nikodemus Tessin d ä, brann ner 1712 och återuppfördes aldrig. Idag återstår endast den västra hälften av den norra flygelbyggnaden (privatbostad) samt ruinen av källarvåningen.

Här låg tidigare gården Tuna som ägdes av den Heliga Birgittas make Ulf Gudmarsson.

Svampen

Vattentornet Svampen i Örebro ritades av professor Sune Lindström. Det byggdes 1958 och kom att stå modell för många liknande torn i hela Sverige - och i övriga världen. I Riyadh i Saudi-Arabien finns en exakt kopia och i den arabiska öknen finns fler svampformade vattentorn. Från utsiktsplattformen 50 meter upp i luften har du en fantastisk utsikt över Örebro och Närke.
Dalbygatan 3, Örebro
019-611 37 35
info@svampen.nu
www.svampen.nu

Örebro Slott

I över 700 år har Örebro Slott varit stadens medelpunkt. En gång en enkel försvarsborg och fängelse, under vasatiden ombyggt till ett magnifikt kungligt slott. I vår tid en öppen och levande turistattraktion med turistbyrå, visningar, utställningar, restaurang och café.

Många välbekanta ansikten har passerat genom de tunga portarna. Heliga Birgitta, Engelbrekt och Gustav Vasa. Karl IX, Gustav II Adolf och Karl XIV Johan. I fängelset kunde man emellanåt stöta på Lasse-Maja. Antagligen i full färd med att planera nya rymningar. Än fler är de okända människor vars levnadsöden för evigt är förknippade med örebroborgen. Ryska och danska krigsfångar. Alla de kvinnor som anklagades för häxeri.

Låt oss göra historien levande. Möt personer ur slottets förgångna på sommarens slottsvisningar "Vasaborgens Hemligheter". Eller följ med på visningar lördag-söndag året om. Se den slottshistoriska utställningen. Hör sällsamma historier på de kusliga Rusk- och romantikvandringarna. Om du törs.

Du kan också konferera, ha fest eller äta på slottet eller besöka någon av årets alla marknader, mässor, utställningar konserter och andra arrangemang. Slottet är dessutom hemvist för turistbyrån/biljettbutiken i Örebro.
Örebro Slott, Örebro
019-21 21 21

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Örebro

Sökresultat

 Hittade 0 företag