Höganäs

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

23 857

Yta

144,53 km²

Centralort

Höganäs

Län

Skåne

Mer information

Internet

www.hoganas.se

Tidningar

Helsingborgs Dagblad/NST/
Landskrona-Poste
www.hd.se

Turistbyrå

Höganäs Turistbyrå
Stadshuset, Centralgatan 20, Höganäs
042-33 77 74
turistbyran@hoganas.se

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

042

Staden

Om

Välkommen till Höganäs!

På Kullahalvön finns saker att göra året om. Från Kullabergs möjligheter till klättring, dykning, fiske och vandring till besök i de många keramikverkstäder som finns i bygden. Eller varför inte ta en tur till någon av butikerna som säljer antikt och kuriosa.

I Kullabygden finns en mängd intressanta utflyktsmål att besöka. Från natursköna Kullaberg, med unik flora och fauna, till Höganäs museum, Krapperup och alla charmiga fiskelägen längst kusten.

Eller varför inte göra ett besök hos en av alla keramiker som är verksamma i bygden.

Staden

Byarna i Kullabygden

Kullahalvöns läge vid Öresund och Kattegatt har inneburit goda möjligheter att försörja sig på havets rikedomar. Därför bosatte sig människor tidigt längs kusten och levde på fiske i så kallade lägen.

Ordet läge användes för att beteckna fiskeläget – en plats där det fanns ordnade tilläggsplatser för fiskebåtarna och bodar för redskap. Här vistades man under fiskesäsongen.

Landskapets form gav upphov till samlade eller utsräckta byar. Husen byggdes ofta av panelbeklätt korsvirke som fylldes med lera. Gavlar längs eller mot havet gav minsta exponering för och skydd mot väder och hav. Från landsvägen löpte gudor (gator) för transport och lid (gränder) för passage ner mot vattnet.

Ursprungligen var troligen fisket ett komplement till vad jorden kunde ge. Ur dessa säsongsfiskeplatser växte kustsamhällena fram.

Historia

Kullabygdens historia

Längst ut i Skånes nordvästra hörn höjer sig det dramatiskt sköna Kullaberg med brant sluttande klippor, bergsskrevor och grottbildningar. Klipporna stiger rakt upp ur vattnet med ofta 50-70 meter höga, lodräta väggar. Sedan långt före vår egen tideräkning måste sjöfarare ha fruktat den förrädiska ”Kullanäsan” som sticker ut i havet där Kattegatt möter Öresund. Uppe vid den nuvarande fyrplatsen har det brunnit fyreldar i åtminstone ett halvt årtusende.

Men människans närvaro börjar även här långt före de historiska dokumentens tid. Genom en stor mängd fornfynd som gjorts i och nära intill de djupa grottorna har forskarna kunnat spåra mänskliga aktiviteter på kullaberg redan under stenåldern. Mycket tyder på att grottorna använts som tillfälliga boplatser.

En rundresa i den natursköna Kullabygden ger mångfaldiga bevis på vilken levande kulturtrakt denna halvö varit under årtusenden. Men innan vi lämnar det äventyrliga berget, låt oss först titta på en liten märklig tingest, som någon besökare kastat eller tappat på kullaberg redan för några tusen år sedan – en bronsgudinna!

Se & göra

Bad

Bad i Höganäs

Sandstränder
Långgrunda sandstränder finns i Farhult, Jonstorp, Höganäs hamn, Margreteberg i norra Höganäs och i Vikens norra del.

Klippor
Den som vill bada avsides kanske väljer klipphällarna vid Arild, Josefinelust eller Ransvik inne på Kullabergs naturskyddsområde.

Bryggor
I de flesta av samhällena längs kusten finns det fina badbryggor för dem som vill komma fort i vattnet.

Badplatser

Badplatser där kommunen ansvarar för skötseln finns i: Arild, Farhult, Höganäs, Jonstorp, Lerberget, Mölle och Viken.

Tussans badplats
Toalett, trappor och gräsyta.

Arilds kallbad
Trappor.

Farhultsbadet
Härliga sand- och gräsytor, lekutrustning och toalett. Mycket barnvänligt. Bra parkeringsmöjligheter. Kiosk och café.

Kvickbadet
Placerad vid småbåtshamnen i Höganäs. Gräs- och sandytor, brygga, dusch och toalett. Restauranger och kiosk.

Magreteberg
Badplats norr om Höganäs. Gräs- och sandytor, grillplats och toalett.

Strandbaden
Gräs- och sandytor, skog, lekutrustning och toalett. Goda parkeringsmöjligheter.

Revet
Brygga, grillplats, gräsytor och toalett.

Lerbergsvägen
Badplats vid campinganläggningen i Lerberget. Gräs- och sandytor. Lekutrustning. I närhet av badplatsen finns kiosk och restaurang.

Fågelviken
Barnvänlig, gräsyta, brygga och toalett.

Solviken
Brygga, solgrottor, toalett och lekutrustning. Kiosk. Nakenbad för damer. Bassäng för små barn.

Vikens Havsbad
Långa härliga gräs- och sandytor. Toalett, bryggor och lekutrustning.

Svanebäck
Lång härlig sandyta. Klitter och barnvänligt.

Fiske

Fiske

Kullaberg har många fina fiskevikar där man kan pröva fiskelyckan. Den mest förekommande fångsten är torsk, makrill, horngädda och flatfisk.
042-34 06 01
www.skanetur.se/fiskesidor/index.html

www.cinclusc.com/spfguide/landskap/skane.htm

Gästhamnar

Hamnar i Höganäs och Kullabygden

Längs kullahalvön finns det ett flertal småbåtshamnar. Av dessa tar fem emot gästbåtar. Dessa är Höganäs, Viken, Mölle, Arild och Svanshall.

Övriga hamnar:
Jonstorp, Lerberget, Lerhamn och Nyhamnsläge

Museum

Höganäs museum

Ett tiotal konst- och konsthantverksutställningar arrangeras årligen i museets moderna utställningshallar. Här finns också en stor, permanent utställning med keramik tillverkad i Höganäs.

Nils Månsson Mandelgren(1813-1899) föddes i Ingelsträde i Höganäs Kommun och dokumenterade under sitt livs resor den svenska kulturhistorien. Mandelgrenrummet berättar om hans samling beskrivningar, teckningar och akvareller.

Bygdens historia speglas
Höganäs historia som gruvort speglas i den gamla museibyggnaden som innehåller en autentisk gruvarbetarbostad från slutet av 1800-talet. Bygdens historia visas också i gruv-, stads- och fotohistoriska avdelningar.

Mer information om museet och aktuella utställningar hittar du på museets egen hemsida.
Polhemsgatan 1, Höganäs
www.hoganasmuseum.se

Sveriges Cirkusmuseum

Rekvisita, affischer, fotografier från artister och cirkusar. Modellutställning, kostymer och trolleri-illusioner.
Ingelsträde Byskola, Ingelsträde byaväg, Höganäs
042-21 70 01

Natur

Kullaberg

Kullaberg erbjuder en fantastisk naturupplevelse som den världsberömda guiden Guide Michelin gett tre stjärnor i sin bok över svenska sevärdheter.

Längst ut på spetsen av Kullaberg ligger Kullens fyr som är Skandinaviens ljusstarkaste. Bergets dramatiska natur och säregna flora och fauna lockar till både botaniska vandringar, fågelskådning, dykning och klättring.

Hela berget är ett öppet strövområde och det finns ett flertal strövstigar att ta sig fram på.

Idag besöks Kullaberg av många hundra tusen besökare per år och är därmed ett av de mest välbesökta naturreservaten i landet.

Kronhjort - skånes landskapsdjur
Tidigare fanns ett kronhjortshägn på Kullaberg, men när orkanen Gudrun härjade föll ett träd över stängslet och kronhjortarna rymde. Dessa är nu fria enligt svensk lag och du kan se de nu vilda hjortarna ströva omkring på både östra och västra Kullaberg.

Växtliv
På Kullabergs sluttningar är växtligheten mycket varierande beroende på väderstreck. Ett mycket stort antal arter förekommer och dessutom sällsyntheter som rosenlök och kungsmynta. Växten vårvial finns bara på Kullaberg och på en annan plats i landet.

Mölle fälad

Klockgrodornas paradis. Strandfäladen mellan Nyhamnsläge och Mölle är en öppen strandäng med omväxlande klapperstensfält och busksnår. Flera små bäckar rinner genom omårdet och floran är artrik med ovanliga arter som orkidéer, vildlin och ormax.

Djurlivet är rikt och Mölle fälad är känt för förekomsten av klockgrodor. Bland fåglarna märks flera arter vadare, änder, tärnor och tättingar. Knubbsäl syns regelbundet i strandkanten vintertid.

Vandra

Vem sa att Skåne är platt? En mycket intressant terräng har utformats av havet som ständigt nöter på de ibland mer än 60 meter höga kustbranterna.

Från Håkull, Kullabergs högsta punkt, 187 möh, kan man njuta av en hänförande utsikt över både Danmark och Bjärehalvön. Här möts Öresund och Kattegatt, en dramatisk miljö som vi kan rekommendera för Er picknick.

På väl markerade vandringsleder tar man sig från Arild till Mölle och vidare till Kullens fyr på ca tre timmar, inklusive picknick.

Sevärdheter

Domarringen i Himmelstorp

Alldeles i närheten av Himmelstorps hembygdsgård finns på en lövskogsomgiven moränkulle en av södra Sveriges högst belägna domarringar. Den är 16 meter i diameter och omfattar 9 stenar av ansenlig storlek.

Domarringen är från yngre järnåldern och sannolikt fanns här också en hednisk kultplats. En lite bit härifrån finns ytterligare två domarringar på 19 respektive 13 meter i diameter och bestående av vardera 9 stenar. Här finns även två runda stensättningar och 16 resta stenar (de flesta av dem kullfallna). Ännu en bit in på 1900-talet hade bygdens folk traditionella sommarfester här!

Vägbeskrivning: Från Brunnby kyrka fortsätt någon kilometer i riktning mot Mölle. Strax efter Bränneslyckans Bed & Breakfast (f. d. Bräcke skola) finns en avtagsväg åt höger skyltad Himmelstorp. (Denna avtagsväg ligger ca 1 km före campingen från Brunnby räknat.)

Domarringen i Lerhamn

Domarringen ingår i ett gravfält som i övrigt omfattar två stensättningar och två gravhögar i nordöstra hörnet av naturvårdsområdet söder om Lerhamn. Gravhögarna är från bronsåldern medan stensättningarna och domarringen markerar brandgravar från järnåldern.

Domarringen är 13 meter i diameter och består av nio stenar. I den har man funnit en sönderslagen urna med brända ben.

Vägbeskrivning: Från väg 111 mellan Höganäs och Mölle, tag av vid Bräckemölla mot Lerhamn. I samhället sväng in på Lars Ols väg mot Domarringsvägen.

Himmelstorps hembygdsgård

På de östra sluttningarna av Kullaberg, ovanför det gamla fiskeläget Arild, ligger Himmelstorp som är en fyrlängad korsvirkesgård från slutet av 1700-talet. Idag är Himmelstorp hembygdsgård och här kan man beskåda den gamla bondemiljön och dess jordbruksredskap. Gården omnämns redan 1491 men de nuvarande byggnaderna fick sitt utseende i början av 1800-talet. Kullens hembygdsförening förvaltar gården.

Vägbeskrivning: Kör väg 111 norrut från Höganäs förbi Krapperups slott. När vägen tar slut svänger du höger mot Brunnby. Efter ca 1 km finns en avtagsväg åt vänster skyltad Himmelstorp.

Höganäs stadshus

Då Höganäs 1936 formellt blev stad fick man också ett stadshus. Det gamla kommunalhuset, som då fanns i Tivolihuset, bytte namn till det mer prestigeladdade Stadshuset.

Fullmäktigesalen fick redan från börjad en murad utsmyckning ”Den lekfulla familjen” av Erik Höglund (f.1932)och försågs senare med en fondgobeläng ”Vad sjunger fåglarna?” av Siri Derkert (1888-1973). Utanför stadshuset, mot Järnvägsgatan, ställdes senare en skulptur ”Monumentalfigur” av Christian Berg (1893-1976).

Krapperup slott

Alldeles intill Öresund ligger Krapperups slott - en av Skånes äldsta sätesgårdar med anor från 1200-talet.

Slottet var mäktigt och ett av de största i Skåne och de flest gårdar och byar runtomkring, bland annat Arild och Mölle, lydde under dess styre.

Dagens slottsmiljö
Idag är Krapperup i allra högsta grad en levande miljö. Flera av de imponerande ekonomibyggnaderna används fortfarande aktivt på olika sätt. I det gamla stallet, som ligger utmed vägen, har Kullens Konstförening sin konsthall. Här arrangeras konst- och konsthantverksutställningar.

På innergården i den före detta smedjan och snickarverkstaden finns kaffestuga och Slottsboden med ett stort sortiment av konsthantverk framför allt från bygden.

Det gamla kostallet används idag som musikhall. Under musikveckan, som arrangeras i juli varje år av Musikfrämjandet i Kullabygden, hålls här konserter. Sommartid äger också andra kulturevenemang rum, som teaterföreställningar, mindre konserter och framträdanden.

Slottsparken
Krapperups park är öppen för allmänheten året runt. I den rogivande miljön hittar man rosenpartier, buxbomsplanteringar, perennrabatter och, sist men inte minst, rikligt med rhododendron. Längst ned i parken, mot Öresund, finns en liten guldfiskdamm med Kina-inspirerade röda broar.

Vägbeskrivning: Väg 111 omkring halvvägs mellan Höganäs och Mölle. Stor parkeringsplats finns vid Krapperups borg och museum.
042-34 41 90
www.krapperup.se

Krapperupsstenen

Krapperupsstenen står placerad på gårdsplanen framför Krapperups museum/Konsthall. På det stora stenblocket syns flera skålgropar och fyra fyrekrade solhjul samt en bild som troligtvis föreställer ett skepp. Stenblocket upptäcktes vid röjning i en gärdesgård vid Brunnby år 1864. Var stenen ursprungligen har stått är idag omöjligt att säga.

Vägbeskrivning: Väg 111 omkring halvvägs mellan Höganäs och Mölle. Stor parkeringsplats finns vid Krapperups borg och museum.

Kullens fyr

Kullens fyr, längst ut på Kullaberg, är Skandinaviens ljusstarkaste fyr i ett av världens mest trafikerade vatten. Den är belägen 78,5 meter över havet och kan ses på fem mils avstånd.

Dagens fyr ritades av arkitekten Magnus Dahlander från Dalarna år 1898 och är alltså lite över 100 år gammal. Men sedan mer än 1000 år har här funnits en fyrplats med ljus för att vägleda sjöfarare.

Fyrhuset är byggt i granit och tegel. Den har tre stora linser som roterar fyra varv i minuten och ger tre blixtar per varv. Linsen uppfanns av fransmannen Fresnel och levererades år 1900. Den sammanlagda kostnaden för den färdiga fyren blev 100 922 riksdaler varav kostnaden för själva linsapparaturen utgjorde 60 000 riksdaler.

Kyrkor i Kullabygden

Det är tätt mellan kyrkorna i Kullabygden. De äldsta härstammar från 1200-talet och ligger i Brunnby och Väsby. Yngst är den ståtliga Himmelsfärdskyrkan som ligger i Höganäs och är ritad av arkitekten Ivar Tengbom. Visste du förresten att Brunnby kyrka är en av Sveriges populäraste vigselkyrkor?

Brunnby kyrka
Brunnby kyrka är från 1100-talet och har i kyrkogårdsmuren en av Skånes få stigluckor intakta. Intill kyrkan finns dessutom den gamla "tiondeladan" bevarad. Kyrkan har sevärda och omfattande kalkmålningar från slutet av 1400-talet. Texten på språkbandet i det ribbade kryssvalvet berättar att bilden föreställer Sanctus Kanutus, kung Knut den Helige. I ena handen håller han Danmarks rikssköld och i den andra sitt martyrattribut, spjutet. I korvalvet finns bland annat de nordiska nationalhelgonen S:t Erik (Sverige), Sct Knud (Danmark), S:t Olav (Norge) och den tysk-romerska kejsaren Henrik II.

Farhults kyrka
Farhults kyrka är från tidig medeltid. Prästgården från 1749 förstördes i en brand under 1800-talet och ersattes av en ny omkring 1860. Den 15 juli 1749 besökte Carl von Linné och hans sekreterare Olof Söderberg Farhults kyrka. I deras reseberättelse sägs att: "Farhult, moderkyrka till Jonstorp, låg wid hafswiken, 1/2 mil ifrån Jonstorp". Utanför "Södra kyrkomursporten" låg då ett par stenar som enligt historien kommit dit då en prästfru påstods låta en dräng spöka för maken, för att få honom att sluta läsa på predikan nattetid. Stenarna är ett minne av att prästen såg till att drängen sjönk ned i marken. De omtalade stenarna ligger idag utanför kyrkans bårhus.

Himmelsfärdskyrkan
Himmelsfärdskyrkan i Höganäs är en relativt ny kyrka. Den är ritad av arkitekten Ivar Tengbom och invigdes på Kristi Himmelsfärds dag 1934 av biskop Edvard Rodhe. Kormålningens huvudmotiv avbildar Jesu himmelsfärd.

Jonstorps kyrka
I Jonstorp ståtar den vackra 1800-talskyrkan med sin vita trappgavel i utkanten av samhället. Skådespelaren Edvard Persson, som under 1930- och 1940-talen var en av Sveriges mest populära filmkomiker ligger begraven här.

Vikens kyrka
Vikens kyrka bygdes 1826 och ligger mitt i byn. Tornspiran och sakristian fick sin utformning under senare delen av 1800-talet. Från kyrkans föregångare, ett kapell från medeltiden och ett kapell byggt 1683, har kyrkan ärvt dopfunten från 1500-talet, skuren i ek, jämte dopfatet, altaruppsatsen från 1700-talet samt nattvardssilvret från 1500-talet eller början av 1600-talet, en gåva från dåvarande herrskapet på Kulla Gunnarstorps slott, Holger Rosenkrantz och hans hustru Sophie Axelsdotter Brahe.

Väsby kyrka
Väsby kyrka är ursprungligen från 1100-talet men har under årens lopp, som så många andra kyrkor, renoverats och byggts till. En stor del av inventarierna och altaruppsatsen är från tidigt 1600-tal.

Den kände astronomen Tycho Brahe, som var verksam under slutet av 1500-talet har en viss koppling till både orten Väsby och kyrkan. Han hade ett hus i Tågalycka, som ligger en bit ifrån Väsby, och i kyrkans södra kor hänger en mässingsplåt som suttit på Tycho Brahes son Claudius gravsten.

På plåten är en minnesvers graverad som lyder:
Åt minnet (helgad) Här hvilar fridfullt i sin lilla kista Claudius, Som i lifvet ej hade ro på hela Jordens krets
En gång lät honom naturen framträda på Jorden och
Tillstadde honom att vara där ofvan Blott sex dagar måtte han i späd ålder fri från Jordisk besmittelse, utan hämmande tyngd (boja) Gå till Himlen, hvarest han nu istället för knappt Tillmätta dagar är delaktig i evighetens tidsrymder Och jublar i besittning af en ostörd frid. Dog i herans tid år 1577 d. 7 januari född den 2dre i samma månad då vi födas börjar vi dö. Då vi dö, födas vi. Åt sin lille älskade (naturlige) son Claudius, Som han ej sett, Reste Tycho Brahe denna sten till minnet av hans Bråda hädanfärd till evigheten.

Möllor

För väderkvarnsfantasten finns följande intressanta utflyktsmål i Kullabygden:

Brandstorps mölla
Denna holländarkvarn i Viken har en åttkantig rund form med en omgång i sten. Brandstorps mölla är från 1828 och är de äldsta möllan i kommunen. Möllan ägs och vårdas av Kullens hembygdsförening.

Bräcke mölla
Möllan, som är ett viktigt landmärke, har flyttats från Stattena i Helsingborg och dessutom placerats på Bräcke Backe så sent som 1980. Möllan är en ersättning för den väderkvarn som brann ned 1946. På Bräcke Backe har det stått möllor sedan 1600-talet.

Farhults mölla
Holländare i fyra våningar, byggd 1850. Har nyrenoverat möllehus med konstutställningar sommartid.

Gunnestorps mölla
Gunnestorps mölla i Mjöhult är en holländarkvarn uppförd på 1860-talet och intill ligger den samtida mjölnarbostaden. Tillsammans bildar de båda en väl bevarad kvarnmiljö och visar väl den utveckling som Kullabygden genomgick under 1800-talet. Gunnestorps mölla dominerar landskapet och är ett viktigt landmärke.

Sophiamöllan i Viken
Byggd 1837-38 av skeppare Lindberg. Gick med vindkraft till omkring 1940 och drevs senare med elkraft och annat kraftverk till 1991. Kvarnen är tidigare restaurerad av Föreningen Vikens Kulturminne. 1992 återställdes kvarnverket, möllan fick nya vingar samt omgång och kan nu mala mjöl. Kvarnen förvaltas numera av Stiftelsen Sophiamöllan.

Tranekärrs mölla
Denna mölla vilar direkt på hälleberget och är byggd år 1838.

Även i Ingelsträde, Jonstorp och Brunnby finns det möllor bevarade.

Nimis

Nimis (av det latinska "för mycket") är en fascinerande "skulptur" av drivved som finns att beskåda på Kullabergs östra sida. Den är uppförd av konstnären Lars Vilks i början av 1980 - utan tillstånd av markägaren, vilket orsakat både rabalder och rättegångar genom åren.

Den högsta delen av Nimis är runt 12 meter hög och den innehåller, förutom sina beståndsdelar i trä, omkring 160 000 spikar.

Med tiden kompletterades Nimis med betongskulpturerna Arx (officiellt ett bokverk) och Omfalos.

1996 utropade Lars Vilks området vid Nimis till en "självständig nation" - Ladonien. Landet har egna ministrar, nationalsång och en flagga som består av ett grönt kors på en grön botten.

Vägen till Nimis finner man genom att åka upp till Himmelstorpsgården, en gammal korsvirkesgård (Se karta). Där parkerar man och fortsätter till fots uppför vägen och följer en stig till höger om gården. Träden är markerade med gula N. Följ denna stig ner till Nimis. (Stigen är bitvis mycket brant, så välj ett par klättervänliga skor).

Verket besöks av omkring 30 000 människor årligen.

Sliprännorna i Viken

Sliprännorna från stenåldern finns på grönområdet mitt emot den först busshållplatsen i Viken (vid Statoil). De anses vara bland de bäst bevarade och djupaste i landet. Flera serier med djupa rännor har utförts i den mjuka sandstenshällen.

Än idag är tillkomsten av de U-formade sliprännorna ett mystikomgärdat kapitel av vår fornhistoria. En vanlig uppfattning tidigare har varit att de uppkommit när stenåldersfolket slipade sina yxor och andra stenredskap – en teori som dock ifrågasätts av de flesta forskare idag. Enligt en lokal tradition ska de härstamma från en uråldrig månkult. Som stöd för denna djärva teori anförs att rännorna är slipade i den riktning som fullmånen går upp och ner samma dag vid midvintersolståndet.

Vägbeskrivning: Väg 111 mellan Helsingborg och Höganäs. Vid första busshållplatsen på grönområdet intill Statoil-macken.

Trulshögarna

I Brunnby, på vägen till Mölle, finns flera mäktiga bronsåldershögar varav två fått namn efter en viss Truls. Vem denne Truls var vet man förstås inte men eftersom han fått ge namn åt två stora högar kan man anta att han var en mycket betydande person i bygden. Lille Trulshög mäter 19 meter i diameter och är 2,5 meter hög. I närheten finns en mindre hög samt överväxt stensättning.

Omkring 70 meter västerut ligger den större Trulshögen, som är 25 meter i diameter och 2,5 meter hög. Strax intill finns en rund överväxt stensättning. En tredje storhög i närheten är Ekehögen. Gravfälten och högarna omges av ett ovanligt vackert ekbestånd.

Vägbeskrivning: Vid Brunnby kyrka, sväng mot Mölle. Kör ca 1,5 km och tag därefter till höger.

Väsbyfyndet

I Väsby hittades en rad silverföremål från vikingatiden i samband med ett vägbygge omkring 1860. Silverskatten består av ett treflikigt spännsmycke av silver, ett fyrkantigt rembeslag och ett halsband med 18 pärlor av vitt, grönt och blått glas med brokiga, färgade sirater.

Den unika vikingaskatten tillhör Statens historiska museum i Stockholm, som dock deponerat halsbandet på Höganäs museum där man också visar exakta kopior av rembeslaget och spännet.

Vägbeskrivning: Väg 111 från Helsingborg till Höganäs. I Höganäs, tag till höger vid den första rondellen.

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Höganäs

Sökresultat

 Hittade 0 företag