Välkommen till Alvesta

Mitt i vackra Småland i södra Sverige ligger Alvesta kommun. Tack vare sitt strategiska läge är centralorten Alvesta en viktigt järnvägsknut. Närheten till stambanan, Smaland Airport i Växjö och större riksvägar gör det enkelt att ta sig hit.

Alvesta kommun präglades länge av sina jord- och skogsbruk. Med järnvägens intåg under slutet av 1800-talet kom denna bild att förändras. Små byar i järnvägens sträckning blev naturliga centra för handel och industri. Byarna Aringsås och Alvesta växte till ett mer stadsbetonat samhälle. Byarna var sedan länge en mötesplats där människor samlats för offer, handel, ting och kyrkobesök, men med järnvägen kom Alvesta att bli en knutpunkt av betydelse för hela Sverige.

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

19 000

Yta

1 076,74 km²

Centralort

Alvesta

Län

Kronoberg

Mer information

Internet

www.alvesta.se

Tidningar

Smålandsposten
www.smp.se

Växjöbladet/Kronobergaren

Turistbyrå

Alvesta Turistinformation
Alvesta Järnvägsstation, Alvesta
0472-15255
turistbyra@kommun.alvesta.se
www.alvesta.se/turism

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

0472

Staden

Om

Välkommen till Alvesta

Mitt i vackra Småland i södra Sverige ligger Alvesta kommun. Tack vare sitt strategiska läge är centralorten Alvesta en viktigt järnvägsknut. Närheten till stambanan, Smaland Airport i Växjö och större riksvägar gör det enkelt att ta sig hit.

Staden

Knutpunkten Alvesta

Alvesta kommun präglades länge av sina jord- och skogsbruk. Med järnvägens intåg under slutet av 1800-talet kom denna bild att förändras. Små byar i järnvägens sträckning blev naturliga centra för handel och industri. Byarna Aringsås och Alvesta växte till ett mer stadsbetonat samhälle. Byarna var sedan länge en mötesplats där människor samlats för offer, handel, ting och kyrkobesök, men med järnvägen kom Alvesta att bli en knutpunkt av betydelse för hela Sverige.

Se & göra

Bad

Dansjö badplats

Från Alvesta, kör mot Lekaryd, sväng vänster över synlig järnvägskorsning, kör ca 500 meter, sväng höger till badplats.

Hjortsberga badplats

Kör väg 25 från Alvesta mot Ljungby, ta höger vid skylt Hjortsberga, sväng vänster på väg närmast järnväg och följ vägen till Hjortsbergagården.

Sim & Sporthall

Bassäng, 25 meter
Barnbassäng
Bubbelpool
Solarier
Sporthall
Bowling
Styrketräningshall
Grönkullav. 10, Alvesta
0472-152 43

Spånens badplats

I Alvesta, kör Växjövägen österut, sväng vänster vid skola och följ Lunnagårdsvägen, ta vänster igen Spåningslandavägen mot Spånens fritidsområde. Ta av höger vid badplatsskylt.

Vislandabadet - Utomhusbassäng

Tempererad bassäng 25 m
Barnbassäng
Stora gräsytor att sola på
Plaskpool
Kiosk
Beläget i Vislanda mellan skolan och brandstationen
0472-301 10

Familjeaktiviteter

Cykla runt sjön Salen

Cykla rundan som dagstur runt den vackra sjön Salen. Här bjuds du på omväxlande natur. Köp en färdbeskrivning på Alvesta turistbyrå.
0472-152 55

Exkursionsbåten Örnen

Fågel, fisk eller mittemellan, exkursionsbåten Örnen är ett flytande Naturrum på Huseby. Genom anpassning för funktionshindrade blir exkursionsbåten tillgänglig för alla. Fiske, fågelskådning, utbildningar, gruppmöten, naturexkursioner, matlagning.
Huseby Bruk, Grimslöv
0470-75 20 97
www.husebybruk.se

Hanaslövsområdet, friluftsområde med vintersport

Friluftsområde för både sommar och vinteraktiviteter. Utförsbacke med 3 nedfarter på vardera 500 m. 1 släplift + 1 knapplift för barn. Längdåkning: 9 km elljusspår, samt 1,2 km konstsnöspår med belysning.Värmestuga, kiosk och servering.
Skidbacken sköts av Friluftsfrämjandet och prepareras i begränsad omfattning. Konstsnöspår och längdåkningsspår sköts av Alvesta Skid- och Orienteringsklubb.
0472-401 08 (telefonsvarare) för besked om backens öppethållande 0472-401 67 (telefonsvarare) för besked om längdspåren

Naturum

En 300 m² stor spännande utställning om vår natur. För alla åldrar. "Naturum Kronoberg" handlar om hur naturen har förändrats sedan senaste istiden och vilken roll människan har haft och har i dessa sammanhang.
Naturum tippsar och vägleder Er till upplevelser av skilda slag och informerar om hur vi beter oss för att inte störa eller förstöra.
Huseby Bruk, Grimslöv
0470-75 20 97
www.husebybruk.se

På upptäcksfärd i Sagobygden

Utflyktsmål för alla som tycker om spännande berättelser. Ta bilen eller cykeln till Trollberget och Näckens vattenhål eller till platser för ond bråd död och herrgårdar med spöken. I sagobygden är platserna skyltade från bilvägarna och till din hjälp har du en gratis broschyr som du kan få på Alvesta Turistbyrå.
Under sommaren arrangeras ett flertal berättarkvällar och musikkvällar i Sagobygden.

Slottsguidning på Huseby

Träd in genom den palatslika herrgårdsporten och möt en värld där tiden nästan stått still i hundra år. Känn tidens vingslag och upplev George Stephens kulturhistoriska samlingar, möbler och inventarier från den hamiltonska tiden och mycket, mycket mer. Florence Stephens hem står orört.
Huseby Bruk, Grimslöv
0470-752 097
info@husebybruk.se
www.husebybruk.se

Värendsleden - Kanotled

Det finns många sjöar och åar i kommunen som passar för paddling. Ett exempel är Värendsleden. Värendsleden går från Asa till Fridafors och passerar genom sjön Salen och sjön Åsnen i Alvesta kommun. Omgivningarna längs leden speglar ett tvärsnitt av länets skiftande landskapstyper. Paddla hela sträckan eller ta en dagstur på leden. På turistbyrån kan du få upplysningar om kanotuthyrning och annan information om leden.

Fiske

Fiska i Alvesta kommun

Visst nappar det i sjöarna i Alvesta kommun. För dig som vill njuta av fiske och koppla av längs sjökanterna, eller i en båt, är förutsättningarna goda. På Turistbyrån kan du köpa fiskekort till Salen/Husebyån, Dansjön/Furen, Spånen, Femlingen/Gryten samt Lyen/Rymmen/Lången. Nu kan du även hyra båt på Turistbyrån i Dansjön och Furen.

Museum

Hjärtenholm - Kronobergs Lantbruksmuseum

Muséet är avsett som ett komplement till Smålands museum och de lokala hembygdsgårdarna. Syftet är att belysa det småländska jordbruket genom insamlande och bevarande av kulturhistoriska föremål från lantbruket i Kronobergs län.
Besök lantbruksmuseet en sommardag och känn atmosfären på den gamla gården Hjärtenholm. Här skildras böndernas förändrade villkor från redskap dragna av djur eller använda för hand till den tidiga maskinepoken.
Varje sommar anordnas speciella sommarutställningar och temadagar. Café finns på området.
2 km norr om Alvesta mot Moheda.
0472-401 30

Huseby Bruk

Huseby Bruk en levande spegel av svensk industrihistoria. I den fascinerande miljön finns attraktioner, som slott, Naturrum, järnbruksmuseum, statarmuseum, kvarn, såg. Utmed bruksgatan finns konsthantverkare. I trädgård och växthus odlas produkter som kan avnjutas i värdshuset, Caféet eller köpas i brukshandeln. Guidade visningar på slottet.
Huseby är beläget vid väg 23. 2 mil söder Alvesta och 2,3 mil sydväst om Växjö.
0470-75 20 97
www.husebybruk.se

Moheda Skolmuseum

6 rum är inredda för visning och egenstudier:
-Skolsal med inredning av olika bänkar och hjälpmedel.
-Teknikrum med undervisningshjälpmedel.
-Bibliotek med tidsenliga skolböcker.
-Hall med fondtavla och fotokollage över skoldistriktets skolbyggnader.
-Samlingsrum med klassfoton, skolhandlingar och skolplanscher,
-Studierum i säkerhetsvalv med datorer och elevförteckningskataloger.
Bokning av visningar året runt.
0472-715 32
www.mohedaskolmuseum.se

Riksdagsmannagården

Riksdagsmannagården ligger centralt belägen i vad som en gång utgjorde Alfvestad by. Här vävdes det burgna bondehemmets vardag samman med riksdagspolitiken och kampen om den viktiga järnvägen under 1800-talet. Idag förvaltas Riksdagsmannagårdens museum av Alvesta kommun. Gården används också som hembygdsgård i Norra Allbo Hembygsförenings regi.
Storgatan 1, Alvesta
0472-152 40
www.nah.se

Natur

Fågelskådning i Mexarp

Vår och försommar rikt fågelliv bland annat med sångsvanar.
Från Moheda kör du mot Rydaholm tills du når byn Agnaryd där man tar till höger mot Hult. När man så kommer fram till sjön passerar man en bro varefter man kan parkera på höger sida. Fågeltornet kan vara skymt av träden men följ bara stigen vid parkeringsplatsen så når du dit efter 50 meter.

Spåningslanda

Spåningslanda - naturstig längs Spånen. Vacker utsikt från hagmarker och enebackar. Friluftsområde med ridhus, badplats, strövstigar samt ett elljusspår med förbindelse till Hanaslövsberget.
Ligger strax öster om Alvesta.

Systerboken - Naturstig på tagel

På naturstigen får ni ta del av det vackra landskapet kring Tagels gård samt av dess historia. På er vandringstur får ni bland annat se Systerboken, en sjustammig bok där systrarna Rappe ristade in sina namn, järnåldersgravfält och källor.
Tagels Gård, Moheda
0472-210 49, 0472-210 21

Åsnenområdet

Sjön Åsnen. Stränderna är vackra med omväxlande natur. Slättbygd finns i norr och bokskogar mot söder. Sjön omges av gammal kulturbygd, rik på fornlämningar. Fågellivet är unikt för Europa med bland annat fiskjuse, storlom, häger och havsörn. Åsnen är en gammal transportled och här hämtades sjömalm till järnbruken Huseby och Ålshult. På Piparelids sluttning mot Åsnen finns flera gravhögar från yngre stenåldern. Åsnenområdet erbjuder fantastiska möjligheter till rörligt friluftsliv. Från Alvesta går cykelleden "Åsnen runt", en 14 mil lång led som slingrar sig fram genom landskapet. Kanotleden " Värendsleden" mellan Asa och Fridafors går igenom Åsnen. Här finns fisket som bjuder den erfarne fiskaren på utmaningar och som tar med nybörjaren till nya upplevelser.

Parker

Hembygdsparken, Moheda

I parken, invigd 1935, finns 15-talet allmogebyggnader innehållande ett rikt inventariebestånd bl a:
Mangårdsbyggnad (1737)
Loftbod (1760)
Ryggåsstuga (1795)
Jordkula (1820) från Svänans
Visthusbod (1782)
Skvaltkvarn (1750)
Smedja (1850)
Halmtält (1840) från exercisplatsen Kronobergshed
Marknadsbod (1550)
Finka (1750) från Moheda maknadsplats
I anslutning till parken ligger ett vagnsmuseum i ett ombyggt f.d. kyrkstall som tidigare var platsen för en salpetersjudarlada.
Trollstig för barnen.
Hembygdsgården är belägen strax norr om Moheda kyrka, utmed utfarten till Aneboda.

Sevärdheter

Alvesta kyrka

Alvesta kyrka, det ursprungliga namnet var Aringsås. Den byggdes 1440-1450 och renoverades senast 1973. Altartavla av Gottman 1755, renoverad 1856 av B. Nordenberg, förställer nattvardens instiftande. Kortak målat av Johan Zschotzscher. Praktfull predikstol av Sven Segervall. Äldre kyrkklocka, obruklig från 1555, är placerad på kyrkogården. Klockstapel i barockstil.
0472-106 23
www.svenskakyrkan.se/alvesta/

Härlövs Kyrka

Vacker kyrka byggd 1695 och renoverad 1991. Altaruppsats från 1713. Lillklocka från 1500-talet. Väggarna i kyrkorummet och i sakristian dekorerades under de närmaste åren efter kyrkans byggande med en rad målningar.
På innertaket i kyrkrummet finns synnerligen väl bevarade målningar. På altarringen, troligen från den gamla kyrkan, finns målningar, föreställande Frälsaren och sex apostlar.
Absidfönstrets glasmålning utförd av Eigil Schwab 1925. Ålderdomlig klockstapel, från 1400-talet.
Avtagsväg på väg 25 mot Lekaryd norr om Alvesta
0472-152 50

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Alvesta

Sökresultat

 Hittade 0 företag