Välkommen till Lessebo

Välkommen till Lessebo kommun, här finns närhet till naturen, strövområden, vandringsleder och fiskevatten. Här är du mitt i utvandrarbygden och mitt i ett av Sveriges mest besökta turistmål – Glasriket. I Kosta finns outletbutiker med många kända varumärken. Efter årets utbyggnad är totalytan 20 000 m².

Självklara besöksmål är glasbruken Kosta, Skruf, Bergdala, SEA, Transjö och Strömbergshyttan. Här finns även shopping och utställningar av världens vackraste glas. I Kosta lockar ett flertal märkesoutlets med kläder, skor, inrednings- och designvaror mm. Här bor och äter du bra, bland annat hyttsill. Kosta Glascenter, ett centrum för utbildning och upplevelser i glasmiljö. Guidning av Bruno Mathssons glashus i Kosta året runt. I Strömbergshyttan finns glas-, hantverks- och inredningsbutiker samt ett trevligt värdshus.

Längs utvandrarleden finns utvandrarbygdens smultronställen Ljuder, Korpamoen och Åkerby vägskäl. Längs med leden ligger fem vandrarhem. Eller Bergdala bruksmiljö med vandrarhem och servering. För ett garanterat älgmöte rekommenderas ett besök i Grönåsens Älgpark i Kosta. Här får du på nära håll möta skogens konung.

Handpappersbruket i Lessebo - i ett av Sveriges sista handpappersbruk kan du se hur det handgjorda pappret tillverkas. Den unika midsommarstången i Lessebo som pryds med olikfärgade papperskransar reses traditionsenligt i ”Intaget” varje midsommar.

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

8 100

Yta

458,54 km²

Centralort

Lessebo

Län

Kronoberg

Mer information

Internet

www.lessebo.se

www.lesseboguiden.nu

Tidningar

Smålandsposte
www.smp.se

Turistbyrå

Kosta Turistbyrå
Säsongsöppet juni – augusti
Kosta Glasbruk
0478-507 05
turism@kommun.lessebo.se

Strömbergshyttans turistbyrå
Säsongsöppet juni – augusti
Strömbergshyttan
0478-317 31
turism@kommun.lessebo.se

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

0478

Staden

Om

Välkommen till Lessebo

Välkommen till Lessebo kommun, här finns närhet till naturen, strövområden, vandringsleder och fiskevatten. Här är du mitt i utvandrarbygden och mitt i ett av Sveriges mest besökta turistmål – Glasriket. I Kosta finns outletbutiker med många kända varumärken. Efter årets utbyggnad är totalytan 20 000 m².

Staden

Besöksmål i Lessebo

Självklara besöksmål är glasbruken Kosta, Skruf, Bergdala, SEA, Transjö och Strömbergshyttan. Här finns även shopping och utställningar av världens vackraste glas. I Kosta lockar ett flertal märkesoutlets med kläder, skor, inrednings- och designvaror mm. Här bor och äter du bra, bland annat hyttsill. Kosta Glascenter, ett centrum för utbildning och upplevelser i glasmiljö. Guidning av Bruno Mathssons glashus i Kosta året runt. I Strömbergshyttan finns glas-, hantverks- och inredningsbutiker samt ett trevligt värdshus.

Längs utvandrarleden finns utvandrarbygdens smultronställen Ljuder, Korpamoen och Åkerby vägskäl. Längs med leden ligger fem vandrarhem. Eller Bergdala bruksmiljö med vandrarhem och servering. För ett garanterat älgmöte rekommenderas ett besök i Grönåsens Älgpark i Kosta. Här får du på nära håll möta skogens konung.

Handpappersbruket i Lessebo - i ett av Sveriges sista handpappersbruk kan du se hur det handgjorda pappret tillverkas. Den unika midsommarstången i Lessebo som pryds med olikfärgade papperskransar reses traditionsenligt i ”Intaget” varje midsommar.

Historia

Lessebos historia

Kommunen utgör en del av det gamla folklandet Värend, som omnämns i skriftliga källor redan under 1100-talet. Under medeltiden bedrevs här, vid sidan av jakt, fiske och jordbruk, enkel och primitiv järnhantering. Vid Lesseboåns fall anlades 1658 ett järnbruk. Sedan 1693 har man tillverkat papper i Lessebo, från början parallellt med järnhanteringen. Sin officiella rättighet att tillverka papper (privilegiebrev från kommerskollegium) fick Lessebo år 1719. Skrivpapper av högsta kvalitet blev från början, samt var under lång tid, brukets huvudsakliga inriktning. Kosta glasbruk grundades 1742 och under 1980- och 1900-talet kom glastillverkningen att bedrivas på flera platser. Kosta är vår äldsta sammanhållna bruksmiljö med bevarade byggnader från tre århundraden. Inom kommunen finns ytterligare byggnader och miljöer som är av mycket hög kulturhistoriskt värde.

Se & göra

Bad

Bad

Kostabadet, utomhusbassäng med hopptorn
Gökaskratts badplats, Hovmantorp
Lessebo badplats, Lessebo
Skruvs Badplats, Skruv
Hyllsjön, Strömbergshyttan

Familjeaktiviteter

Kronobergstrampen

Kronobergstrampen är en 38 mil lång cykelled som går genom fem kommuner. Den tar Dig genom ett skiftande småländskt landskap, kända såväl som okända miljöer och trakter. Genom trollskog, ängar och hagar, genom Glas- och möbelriket och gamla bruksbygder, genom vildmarken och de små byarna och Vilhelm Mobergs barndomstrakter. Förbi torpen, herrgårdarna och stengärdsgårdarna. Leden kan cyklas i etapper och är väl skyltad i vägkorsningar och på långa vägavsnitt.
På turistbyråerna får Du tips och hjälp.

Kulturstigen ”Lessebo Bruks Omland”

Kulturstigen är en 7,5 km lång led som tar Dig med på en spännande vandring runt i det gamla järnbrukets omland med odlingsrösen, kolbottnar och stengärdsgårdar. Informationstavlor utmed leden berättar för Dig om en för länge sedan svunnen tid. Här finns tillhörande texthäfte på engelska och tyska. Startplats är vid Lessebo Elverks mottagarstation, Ekebacken i Lessebo. Mer information om Kulturstigen finns att få på biblioteket i Lessebo samt i Kommunens kundtjänst.

Leklandet i Kosta

Kosta
0478-486 50
www.andyslekland.se

På tur i Glasriket

Denna cykelled är i första hand framtagen för att Du med cykel ska kunna besöka de olika glasbruken som finns i Lessebo kommun. Leden går i största del utmed lugna och lättcyklade vägar i skön natur. Olika förslag på utflyktsmål utmed leden gives. Leden knyter an till Sverigeleden och även ”Kronobergstrampen”. För ytterligare information och kartunderlag kontakta kommunens kundtjänst. Lämpliga startplatser i Lessebo kommun är vid glasbruken, campingplatser, vandrarhemmen eller Folkets Husen. Leden är inlagd på Lessebo kommunens turist- och fritidskarta.

På vandring i Vilhelm Mobergs Utvandrarbygd

Leden är cirka 120 km lång och går genom tre kommuner, Emmaboda, Lessebo och Tingsryd. Du kommer till många av de miljöer där Vilhelm Moberg föddes, växte upp, samt skrev om i sina odödliga epos.
Leden är rund och det finns vandrarhem utmed leden på lämpliga avstånd. Nu kan vi presentera en digital karta över Utvandrarbygden som nu också blivit en cykel- bil och MC led. Här kan du gå in och titta vad du vill vandra, cykla eller köra bil och klicka på de olika lederna.
www.utvandrarleden.se

Rottnen Runt

Cykelleden Rottnen Runt är ca 50 km lång. Leden följer hela tiden sjön Rottnens stränder och vikar även om man då och då också befinner sig i djup smålandsskog. Rastställen finns det gott om med Rottnens vattenspegel att vila ögonen på. Längre
raster görs lämpligen vid Knapelids utsiktsplats och Sandstadens badplats. Startar gör man med fördel vid Järnvägsstationen i Hovmantorp. Leden är inlagd på Lessebo kommunens turist- och fritidskarta samt markerad med röda skyltar utmed leden.

Vildmark – ”kanot på Ronnebyån”

Ifrån Hovmantorp vid sjön Rottnen i Småland till Karlsnäsgården i Blekinge sträcker sig denna kanotled som är 70 km lång. Utmed färden bjuder naturen på stor variation. Fritt ringlande genom djupa skogars lummiga grönska och lugna fina sjöar. En del sträckor är lite tuffare med både kortare och längre landtransporter. De flesta landtransporter är dock lätta att genomföra och väl markerade. Övernattnings- och rastplatser finns längs med hela leden. Avståndet mellan övernattningsplatserna är anpassade till lämpliga dagsetapper. Utförligt kartmaterial tillhandahålles vid hyra av kanot. För ytterligare information om kanotleden eller bokning, ring Lennart.
0457-806 05 eller 070-318 46 50

Fiske

Fiske

I Lessebo kommun har vi många fina fiskevatten.
Glasrikets sportfiskeområde
www.glasriketkosta.se/fiske.htm
Skogs- och fritidstjänst
www.infomakergp.se/skogofritid/
Ormeshaga country
www.ormeshagacountry.se/sv

Gästhamnar

Båthamnar

Finns i sjön Läen i Lessebo och Rottnen i Hovmantorp.

Museum

Brygghuset 1876

Storgatan, Skruv
0478-203 02

Museum gamla Kosta

Här visas mycket glasarbeten, musikkårens gamla anor, ett ånglok och en hel del andra sevärdheter om järnvägens historia.
Gamla stationshuset. Glasbruksområdet, Kosta

Skrufs glasmuseum

Här kan man se glas tillverkade i glasbruket sen starten 1897.
Kajvägen 4, Skruv
0478-202 24

Skrufs traktormuseum

Kajvägen 4, Skruv
0478-201 26

Natur

Lövsjö ängar - naturreservat

Den 1 100 m långa markerade stigen genom Lövsjö ängar leder dig genom ett artrikt område med små öppna åkrar och ängar omväxlande med betade ekhagmarker. En mycket artrik ängsflora, lundflora och många olika slags lövträd skapar en miljö som i sin tur gynnar många fågel- och insektsarter.
www.g.lst.se/g/amnen/Naturvard/skyddad_natur/naturreservat.htm

Lövsjöängar

Lövsjöängar - 1 km lång markerad stig genom ängar med mycket artrik ängsflora.

Tiafly - naturreservat

Den glest tallskogsbevuxna myren Tiafly är nästan helt okänd. Detta trots att den alldeles orörda myren skyddades redan 1939 av dåvarande Domänverket. I myren finns en göl, Tiagöl, som omfamnas av en talldominerad sumpskog.
www.g.lst.se/g/amnen/Naturvard/skyddad_natur/naturreservat.htm

Visjön - naturreservat

En vandring på den 6 km långa stigen runt Visjön bjuder på spännande skogsnatur och härliga utblickar över sjön och dess öar. Den markerade stigen börjar vid en rastplats vid sjöns utlopp. Det är själva Visjön med omgivningar som utgör naturreservat och syftet är att bevara en typisk näringsfattig smålandssjö omgiven av ca 100-årig barrblandskog som ska få utvecklas fritt.
www.g.lst.se/g/amnen/Naturvard/skyddad_natur/naturreservat.htm

Parker

Hembygdsparken i Hovmantorp

Här finns näckrosdammar och välbevarade byggnader från förr. Upplev bl.a Mor Kersti's stuga, ett mellanting av vanligt hus och en lekstuga. Här bodde en småväxt kvinna som originellt nog anpassade stugan efter sin storlek.

Sevärdheter

Handpappersbrukets midsommarstång i Lessebo

Sedan mer än 100 år tillbaka har brukspersonalen vid Handpappersbruket i Lessebo rest Sveriges enda midsommarstång i papper. Den är praktfullt pyntad med en stor och 22 små kransar, gjorda av färgat papper från Lessebo Bruk. Några dagar före midsommarafton görs midsommarstången i ordning, den finns sen att skåda hela sommaren.

Historisk vandring genom ”Forna tiders Lessebo”

Leden som är 5 km lång tar dig igenom Lessebo samhälle med en beskrivning av gamla tiders Lessebo. Start och texthäfte finns i Trafikkiosken.
Storgatan 60, Lessebo
0478-101 96

Övrigt

En het shoppingupplevelse!

Välkommen till Kosta – hjärtat i Småland. Orten som placerat sig på världskartan med sitt välkända glasbruk och sitt unika glas. Kosta är gästvänligt, vacker och lättgängligt. Här erbjuder också Kosta Outlet 20 000 kvm shopping av kvalitetsvaror inom glas, märkeskläder, skor, leksaker, godis sportkläder, böcker, fiske, blommor med mera. Här shoppar man hundratals varumärken, alltid till 30-70 % lägre priser.
När benen börjar bli trötta finns goda möjligheter att äta något snabbt och enkelt på våra caféer, restauranger eller varför inte en middag på Kosta Hotell.
www.kostaoutlet.se

Evenemang

Filmfestival i Glasriket

Glasrikets filmfestival är ett samarbete med Folkets Hus och Parker. Scenen för detta spännande kulturevenemang utanför storstäderna är naturligtvis i första hand biosalongerna – i Glasriket har vi inte mindre än 15 folkbiografer!

Glaskonst vid alla glasbruk

Konstmanifestationen med utställningar vid alla våra glasbruk öppnar traditionsenligt med gemensam vernissage den sista helgen i april.

Traditionellt Julfirande

Så står det förstås Jul i Glasriket i tomtens kalender. Från mitten av november börjar de kryddiga dofterna av glögg, pepparkakor och marsipan att sprida sig kring julmarknaderna på glasbruken. Marknadsknallarna lockar med hantverk, älgkorv och julgodis. Det är naturligtvis julshopping med tomtepriser.

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sökresultat

 Hittade 1 företag

Hotell Björkängen
0478-50000
Stora Vägen 2, KOSTA
Hemsida