Vaggeryd - här finns äventyret för dig som turist

Turism- och upplevelseindustrin har blivit allt viktigare under senare år. I kommunen finns en rad fritidssysselsättningar att ägna sig åt, t.ex. golf, utförsåkning, hockeyrinkar, inomhusbad och andra sportarenor. Inom kommunens gränser finns dessutom flera konferensanläggningar.

Kommunen är till och från värd för större evenemang. Som exempelvis världens största skogsmässa – Elmia Wood och världens största orienteringstävling, O-ringen.

Vår vackra natur med skogar, sjöar och många vattendrag har utvecklats till en väl besökt turistort. Vi hoppas att du hittar många spännande tillfällen till upplevelser och rekreation hos oss.

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

12 816

Yta

862,52 km²

Centralort

Vaggeryd
Skillingaryd

Län

Jönköping

Mer information

Internet

www.vaggeryd.se

Tidningar

Jönköpings-Poste
www.jonkopingsposten.se

Värnamo Nyhete
www.varnamonyheter.se

Turistbyrå

Vaggeryds Turistinformation
Företagshuset Skänkelund, Storgatan 47, Vaggeryd
0393-784 68
turism@vaggeryd.se
www.vaggeryd.se

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

0393
0370

Staden

Om

Här finns äventyret för dig som turist

Turism- och upplevelseindustrin har blivit allt viktigare under senare år. I kommunen finns en rad fritidssysselsättningar att ägna sig åt, t.ex. golf, utförsåkning, hockeyrinkar, inomhusbad och andra sportarenor. Inom kommunens gränser finns dessutom flera konferensanläggningar.

Kommunen är till och från värd för större evenemang. Som exempelvis världens största skogsmässa – Elmia Wood och världens största orienteringstävling, O-ringen.

Vår vackra natur med skogar, sjöar och många vattendrag har utvecklats till en väl besökt turistort. Vi hoppas att du hittar många spännande tillfällen till upplevelser och rekreation hos oss.

Här är det gott att leva

I hjärtat av västra Småland ligger Vaggeryds kommun, omgiven av skogar, ängar och sjöar. Här hittar du natur- och fritidsupplevelser runt hörnet samtidigt som du har nära till det du behöver i vardagen.

Inte långt från kommunen ligger residensstaden Jönköping med över 100 000 invånare. Angränsande kommuner förutom Jönköping är Nässjö, Sävsjö, Värnamo, Gnosjö och Gislaved.

Det småskaliga är vår största tillgång

Vi är en kommun med bra sammanhållning och närhet till diskussion och beslut. Kommunhuset hittar du i centrala Skillingaryd där du kan få kontakt med tjänstemän och politiker om frågor som rör ditt boende, skola, jobb och fritid.

Nära till allt

Kommunen har ett bra läge utmed E4:an. Den ca 159 mil långa europavägen binder samman Haparanda i norr med Helsingborg i söder. Ur transportsynpunkt er det våra företag stora logistiska fördelar och är en av orsakerna till att fler företag ser oss som ett alternativ för etablering.

99% bredbandstäckning i kommunen ger dig en god tillgänglighet i vår it-värld samtidigt som du smidigt kan ta dig med tåg, buss, flyg eller bil genom kommunens goda kommunikationsnät.

Entreprenörskap skapar möjligheter

Vaggeryds kommun tillhör Entreprenörsregionen, som är en del av södra Sverige med lång entreprenörstradition och innovationsanda. I regionen finns en lång rad små och stora företag.

Näringslivet blomstrar och utvecklas i en expansiv industrikultur. Vår slogan ”där hjulen alltid snurrar” beskriver dagssituationen, men är också en tillbakablick i backspegeln.

Se & göra

Bad

Linnesjön

Linnesjön, SÖ Skillingaryd-Tofterydsväg
Barnvänlig allmän badplats - Gräsmatta, sandstrand, bryggor, omklädningshytter, toa.

Långasjön

Allmän badplats i Långasjön, strax väster Åkers kyrkby.Badbrygga, Barnvänligt, Parkeringsplats, Wc (mulltoa).

Rasjön

Fin sandstrand med bryggor och härlig barnvänlig gräsplan. Omklädningshytter, mulltoa, grillplats.

Sandsjön

Allmän badplats östra sidan av Sandsjön norr om Vaggeryds centrum.
Sandstrand med gräs.Toaletter. Grillplats.

Skillingaryds sim- och sporthall

Simbassäng, bastu, solarium. Sporthall.
Skolgatan 34, Fågelforsskolan, Skillingaryds centrum
0370-782 51, 0370-781 00

Vaggeryds sim- och sporthall

50 meters bassäng, avdelning för solarium, barnpool, motionsrum. Öppet under delar av året (ej jun-aug)
Sveavägen 2, Vaggeryd
0370-786 92, 0370-781 00

Familjeaktiviteter

Kyllås skidbacke med skidlift

Slalombacke med skidlift. Snökanon. Lämplig för nybörjare och barn. Belägen högt med närhet till Kyllås Vildmarksby och med ett flertal närliggande stugor för självhushåll.
Kylås, Skillingaryd
0370-751 20

Naturum

Naturum invigdes år 2003. Här finns fantastiskt mycket att se! Naturum är en 300 kvadratmeter stor byggnad, som är miljöanpassat byggd ute på Store Mosse. Byggnaden är unik i sig själv och inredningen med utställning om bl.a Store Mosses historia, växt- o. djurliv är verkligen sevärd. Museum med bl.a. björnen "Granis".

Guidade visningar anordnas för alla typer av grupper - vi ser gärna skolklasser! Här finns tillgång till mindre konferensrum med möjlighet till kaffeservering .
Ring för information och bokning.
0370-228 49

Fiske

Fiska i Vaggeryd

Vaggeryd erbjuder många fina fiskevatten. För mer information besök hemsidan eller kontakta Turistinformationen.
0393-784 68, 0370-781 50
www.vaggeryd.se

Museum

Byarums Hembygdsgård - hembygdsmuseum

Byarums hembygdsgård består av sju välbevarade 1700-tals byggnader. Museum, hantverksförsäljning, servering med hembakat bröd.
Byarum, Vaggeryd
0393-103 21

Militärmuseum, Skillingaryds Läger

Skillingarydslägren- kulturområde av riksintresse. Byggnaderna har kulturminnesförklarats av riksantikvarieämbetet. På platsen har militär verksamhet funnits sedan 1680-talet då Mo härads kompani av Jönköpings regemente övade på platsen. År 1777 blev lägret mötesplats för hela Jönköpings regemente, senare benämnt I12.

Mellan 1850 och 1910 uppfördes en rad byggnader inom det så kallade Västra Lägret, officersmässen, sjukhuset, befälspaviljongen, mathallar och kokhus samt lägerhyddan. Byggnadernas fasader är klädda med träpanel, ofta indelad i fält med växelvis stående och liggande panel och utsmyckade med dekorativa detaljer. Sedan Andra Göta artilleriregemente (senare Smålands artilleriregemente, A6) förlagts till Jönköping 1897 användes skillingarydsfältet även för deras räkning.

Ett läger uppfördes öster om det gamla, kallat Östra Lägret. A6 övertog även det Västra Lägret 1914 sedan I12 flyttats till Jönköping. Även i det Östra Lägret finns en rad välbevarade exempel på panelarkitektur från tiden kring sekelskiftet. I en av byggnaderna, det s.k. Bastionhuset, har Östbo Historiska Sällskap inrymt ett militärmuséum.
Ring för information och guidning på lägret.
Skillingaryds Läger, Skillingaryd
0370-760 60
www.skillingaryd.nu/Museum/index.html

Natur

Store Mosse nationalpark

Store Mosse nationalpark, med en yta av ca 10.000 hektar, är ett riksintresse för naturvården. Större delen, 7.740 hektar, är sedan 1982 nationalpark. Store mosse är Sveriges största högmosse och landets största myrmarksområde söder om Lappland. Mossens växlande karaktär av högmosse, kärr och öppna vattenytor gör området ytterst betydelsefullt för floran och faunan. Store mosse har troligen Sveriges tätaste population av trana. Storleken och mångformigheten gör att Store mosse har områden, som är botaniskt, biologiskt, hydrologiskt, limnologiskt och ornitologiskt intressanta. Komplexiteten ger mossen stora ekologiska värden. Stora delar är fågelskyddsområden.

Tillfart till mossen kan ske från olika platser. Flera av dessa har informationstavlor, parkeringsplatser, toaletter och särskilt anpassade gångstråk för rörelsehindrade. Utsiktstorn finns på två ställen runt Kävsjön. Vid Svänö, Lövö och Kittlakull finns övernattningsstugor för vandrare i begränsat antal.

På mossen finns vandringsleder i varierande sträckningar och framkomlighetsgrader - stora delar på spångar över våtmarksområdena. Vandringsledernas sammanlagda sträcka är ca 50 km.

Sevärdheter

Bondstorps Kyrkby

Kyrkan uppfördes åren 1694-95 då en äldre kyrkobyggnad revs. Den nya kyrkan är uppförd av timmer och hade ursprungligen ett kyrkorum på 16,5 x 12,5 alnar. År 1766 försågs kyrkan med ett torn och en äldre klockstapel revs. Tillbyggnad åt öster 1819-1820.

År 1889-1990 genomgick byggnaden en omfattande ombyggnad, då bl. a. exteriören rappades, ett nytt torn restes och interiören med målningar av Anders Falk förändrades. 1953 återfick kyrkan sin ursprungliga yttre klädnad med spån.

Bondstorps första skolhus uppfördes 1847 och ersattes med ett nytt 1890. Byggnadens trästomme är klädda med gul fasspontpanel.

Båramo - Pukarp - fornlämningsområde

Kring byarna Alshult, Båramo och Pukarp samt Mörkebo finns en koncentration av fornlämningar. Terrängen består av nord-sydliga skogsklädda åsar med öppen odlings- och hagmark kring byarna.

Gravfälten är sju till antalet och de enstaka lämningarna omkring tio. Beståndet domineras av sju runda stensättningar i diameter fem till tolv meter, 26 kvadratiska stensättningar, sidor mellan fyra och tolv meter, fyra domarringar.

I området finns även två dösar samt ett stort antal resta stenar och klumpstenar. Huvuddelen av lämningarna härstammar från järnåldern.

Fryebo by

Fryebo by är en kulturmiljö av riksintresse - tät bykärna av fyra gårdar som undgått 1800-talets skiftessprängning. Manbyggnaderna är av parstugutyp från tiden 1830-1880, sommarladugårdar, två gårdssmedjor, linbasta och undantagsstugor samt väghållningsstenar. På 1500-talet fanns på platsen en brukare på en ensamgård, vilken senare delats upp på fyra brukare genom hemmansklyvning och med utökade arealer.

Odlingslandskapet är varierat och kuperat och rymmer inslag av bl a ädla lövträd, odlingsrösen, stengärdesgårdar. Här finns också spår efter en fägata som leder till de äldre utmarkerna i nordväst.

Hembygdsgården

Hembygdsgården- Sturegatan 52 inrymmer ting från gamla tider med bl.a. unika takmålningar. I ryggåsstugan (Bengtsbostugan) finns öppen spis och möjligheter till matlagning. Parken har en lugn och skön miljö med ytterligare ett antal byggnader som vagnsmuséum, smedja m.m.
Öppettider: Efter överenskommelse.
0370-715 80, 781 50

Nydala Kloster

Nydala Kloster grundades 1143 av franska cisterciensermunkar och utgjorde under medeltiden ett viktigt kulturellt centrum i Småland. Nu återstår delar av klosterkyrkan, bondkyrkan och ruiner efter klosterkonventets byggnader.

Nydala Herrgård uppfördes på 1790-talet. I mitten av detta sekel byggdes huvudbyggnaden om till skola innan den förvandlades till lägergård 1990.

När Gustav Vasa 1527 övertog riksstyret förordnade kungen att Nydala klosters egendom upptecknades och administrator utsågs, vilket var upprinnelsen till det gods som senare bildade Nydala säteri. (Första huvudbyggnaden byggdes på 1600-talet men blev så förfallen att ett nytt corps de logis måste uppföras.)

Från Nydala Kloster (munkklostret) i söder utgår vandringsleden Munkaleden (pilgrimsled) till Byarums kyrka (f.d. nunnekloster).
0382-310 66, 0382-310 13
www.nydalaklostertradgard.se

Övrigt

Vaggerydstravet

Vaggerydstravet är belägen väster och strax invid E4, nordväst om Vaggeryds tätort, med tillfart från E4:s trafikplats "Vaggeryd N:a och Bondstorpsvägen (länsväg 654).
1994/ 95 anlades Vaggeryds travbana. Hösten 1999 utfärdade ATG/ STC permanent tototillstånd med allmänna trav- och totospeldagar. Inom travbaneområdet finns träningscamp för travhästar, klubblokal med servering, shop-hästartiklar, stallar och utselningsplatser. I övrigt anordnas klubbtävlingar av Jönköping-Vaggeryds Travsällskap.
Här finns även en anlagd ridmanege och klubbstuga med särskilda ridtävlingsarrangemang. Information om tävlingsdagar m.m. fås via telefon.
0393-125 85, 125 45

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Vaggeryd

Sökresultat

 Hittade 0 företag