Vara - liten, smart och utvecklingsbar

Vara är en liten kommun (ca 16 000 invånare) som har ett starkt näringsliv (ca 900 företag, varav många världsomspännande) och ett rikt föreningsliv (ca 400 föreningar). Kommunen har utmärkt sig genom att vara liten och våga sticka ut hakan; bl a genom att bygga ett
konserthus vars utbud motsvarar en befolkning stor som Stockholms och där Sveriges nationalorkester, Göteborgssymfonikerna har sin andrascen. På tur står planering av Vara Horse Arena - en evenemangsarena med hästen i centrum.

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

16 000

Yta

703,66 km²

Centralort

Vara

Län

Västra Götaland

Mer information

Internet

www.vara.se

www.vastgotalandet.se

Tidningar

Nya Lidköpings-Tidningen

Skaraborgs Läns Tidning
www.skaraborgslanstidning.se

Turistbyrå

VästgötaLandet
Stora Torget 5, Vara
0512-107 80
info@vastgotalandet.se
www.vastgotalandet.se

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

0512

Staden

Om

Vara - liten, smart och utvecklingsbar

Vara är en liten kommun (ca 16 000 invånare) som har ett starkt näringsliv (ca 900 företag, varav många världsomspännande) och ett rikt föreningsliv (ca 400 föreningar). Kommunen har utmärkt sig genom att vara liten och våga sticka ut hakan; bl a genom att bygga ett
konserthus vars utbud motsvarar en befolkning stor som Stockholms och där Sveriges nationalorkester, Göteborgssymfonikerna har sin andrascen. På tur står planering av Vara Horse Arena - en evenemangsarena med hästen i centrum.

Se & göra

Bad

Allébadet

Badhuset erbjuder ett varierat utbud: ungdomsbad, vuxenbad, varma bad, sommarsimskola, vattengymnastik, lek och plask, tekniksim, babysim, motionssim och handikappbad. Även solarium finns på Allébadet (för tidsbokning).
Skolgatan 22, Vara
0512-311 82

Arentorpsbadet

Friluftsbad, med bryggor, sandstrand, omklädningsrum m.m.
Vägbeskrivning: Ta till höger vid Arentorps skola.

Dönstorps Badplats

Badplats beläget mellan Vara och Skara vid E20 ca 1 timmes bilväg från Göteborg.

Jämnesjön

Jämnesjön är omtyckt för sin stillhet och rofylldhet. Sjön är cirka 2,5 ha stor och det finns badmöjligheter på 2 ställen. Runt sjön finns en liten vandringsled som och den är ca 3,5 km lång och går på stigar och skogsvägar, i norr nära sjökanten och i söder en bit ifrån vattenspegeln. Här vandrar man mitt i naturen i vackra marker och får en skön, härlig naturupplevelse.
Vägbeskrivning: Ligger strax utanför Vedum

Levene Badsjö

Badplats med brygga, omklädningsrum, kiosk och linbana. Kiosken är öppen vissa veckor under sommaren. På vintern är det populärt att åka skridskor på Levene badsjö.
Vägbeskrivning: Ligger mitt emot Levene Skola. På vänster sida innan Levene Kyrka. Kör rakt igenom Levene.

Tråvadsbadet

Badplats vid Lidan med omklädningsrum, brygga, toalett och dusch. Här finns även en grillplats samt en kiosk med lite caféverksamhet.
Vägbeskrivning: Ligger vid väg 47 mellan Vara och Edsvära. På väg 47 mot Falköping alltså.

Vara Utomhusbad

Vårt utomhusbad håller alltid en temperatur på 28 grader. Om du inte vill simma så varför inte prova någon av våra stora rutshkanor.

Välkommen att ta ett dopp!
info@varabadet.se

Museum

Kålles Rekordmagasin

Kållesalt genialt Kålleseum!
Kålles Rekordmagasin är ett unikt idrotts- och nöjesmuseum med konstnärlig inriktning. I olika avdelningar finns svenska rekord presenterade på ett annorlunda sätt och för den som vill göra en nostalgitripp tillbaka i tiden är detta det rätta stället.

Kållegubbar
Akvarellmålningar i miniformat av ca 1 000 landslagsmän i fotboll fascinerar. Här återfinns de flesta kända spelare i fotboll från 1908 och framåt. Dessa Kållegubbar har fångat intresset hos många som gillar sporten och flertalet kändisar har sett den digra samlingen.

I OS-delen finns bl.a. populära kvistfigurer och mängder av kuriosa. Tidskriften Rekord-Magasinet har en egen avdelning såväl som nöjeshistoria. Nyhet: Det gamla bondesamhället i form av träkvistfigurer.
Vägbeskrivning: Vägen mellan Tråvad kyrka och Rangeltorp
0512-140 12
www.varaihs.se

Museigården Kroken

Gården har en väldokumenterad historia och här kan man se hur bondens boendemiljö förändrats under 200 år. Särskilt i köket, som är husets äldsta del, finns mycket av det gamla bevarat, t ex den mäktiga murade spisen. I anslutning till tomten finns en vacker hagmark, som hålls öppen med betesdrift.
Vägbeskrivning: Mellan Edsvära kyrka och vägen Algutstorp-Norra Vånga.
0512-701 34

Natur

Bastöna gammelgård

Bastöna är en av Västergötlands bäst bevarade gammelgårdar från 1860 talet. Det är få ställen i länet som möter en så avskild och lugn miljö som på Bastöna.

Hemmanet omges av den stora mossen, skog samt ett kulturlandskap med odlingsrösen och lämningar av nedlagda gårdar. Idag består gården av två inredda bostadshus, en ladugård med oxavandring, ett mindre svinhus och utedass.

Bastöna ligger lummigt vackert inbäddat i gammalt odlingslandskap. De som bodde här en gång i tiden hade 8 km till dagsverken på Håkan Månsgården. Torpen hade inga moderniteter som indraget vatten och el och gården var i stort sett självförsörjande på vad jordbruk, fiske och skog gav. Det var ett strävsamt liv.

Vill du veta mer om Isak och Kristina Svenssons liv kontakta hembygdsföreningen för visning.

Mossen och Rösjön
Följer man vägen upp till torpen och fortsätter mot skogsbrynet kommer man till utmarken och den före detta odlingsmarken,som gränsar till skog och mosse.
Fortsätter man genom skogen, får man en härlig promenad över moss och myrmarken, ned till sjön. Här är gott om vilt och fågel. Stövlar rekommenderas även under sommartid. Promenaden tar ca halvtimmen. Rösjön ligger 126 meter över havet och med sitt fågelliv är den idag av riksintresse.
Vägbeskrivning: Från väg 47 Falköping eller Vara sväng av Norra Vånga skylten innan Vånga by skyltat vid vägen med Bastöna Följ den blåa kultumärkesskylten. 1.5 mil från E20 1 mil från Kvänum
0512-703 12

Finnamosse

Karakteristisk mosse med ursprunglig vegetation som höstperioden är värd för 1000-tals återflyttande tranor. Även häckande tranpar sommartid. Ingår i utmärkt cykelled.

Levene Äng Natura 2000

Först by med gravsättning och sedan slåtteräng. På Levene äng fanns under forntiden en by. I områdets södra del ligger ett bygravfält från järnåldern, ett av landskapets största. Idag finns inventerat ca 105 gravar, både högar och stensättningar. Genom byn gick fägatorna ut mot utmarken. Gårdarnas långa, smala tegar var åtskilda genom stensträngar.

Under medeltiden övertogs området av kungen och lades under kungsgården i Levene. Byn övergavs och marken blev slåtteräng. Slåtterängen sköts genom röjning på våren, slåtter i juni, lövtäkt i juli och därefter betning. På grund av detta brukningssätt har kulturlandskapet kring den gamla byn bevarats.

Flora: Ängen är bevuxen med grova ekar, björk och hassel men även enstaka sötbärsträd. På de magra markerna växer t ex vitsippa, prästkrage, blåklocka och slåttergubbe. Vårperioden är marken täckt av vitsippor och ett underbart utflyktsmål för en tidig vårpicknik.

Området ingår i EU’s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.
Vägbeskrivning: Från väg E20 sväng av vid Åsenkorsen väg 47 mot Grästorp, sväng av vid skylt Lidköping kör till Levene samhälle, sväng in i samhället över järnvägen förbi skolan till Levene Kyrka, strax efter skyltat till höger "Levene Äng".

Paradiset Natur & Kulturområde

Paradiset är ursprungligen en gammal bosättning och idag bevarat som härligt natur- och kulturområde. Vackra blomsterängar med ovanligt många arter finns att se. De grönbetäckta stenmurarna får dig att känna och minnas tiden före laga skiftet år 1838 då byn myllrade av liv. Grunder efter hus, ladugårdar, bymagasin, kölna och väderkvarn m m går än idag att se. Även kålgårdarna är idag fullt synliga.
Tag med dig kaffekorgen och njut av den vackra naturen.
Vägbeskrivning: Från St Levene mot Ulvstorp, sväng vänster skylt Baljered.

Ranahult Naturreservat

Ranahult har odlingshistora som kan härledas till 1500-talet. Vara kommuns enda kvarvarande exempel på ängsbruk. Många arter och djur är bundna till denna naturtyp. Fågellivet är rikt. Vara Naturskyddsförening sköter reservatet med bl a regelbunden slåtter.

Parker

Sparlösa Trädgård

Sparlösa Trädgård är en stor, vacker och innehållsrik besöksträdgård som ligger mitt i Västra Götaland mellan Vara och Lidköping. Örtagården i centrum visar upp örterna som vackra trädgårdsväxter. Runt den går en rosenstig och rosor samplanterade med perenner finns det överallt. Vildrosstigen håller på att växa sig stor.

Perenner finns bland annat också i den vita trädgården, den gula trädgården och i flera stenpartier. Allt är strikt ekologiskt och begrepp som levande och läkande beskriver trädgården.
Vägbeskrivning: Från Lidköping: följ väg 44 förbi avtagsvägen mot Såtenäs. På backkrönet kommer skylten Stora Levene 12. Sväng vänster och efter precis 5 km finns vi. Från Vara-hållet: Sväng till vänster vid sågverket i Stora Levene, åk genom Stora Levene och fortsätt vägen mot Täng utan att svänga åt sidan.
0512-610 02
www.sparlosa.se

Sevärdheter

Bjertorp slott

Slottet, som är en arkitekturhistorisk pärla, ritades i modernaste jugendstil av en av dåtidens hetaste arkitekter, Ferdinand Boberg. Rosenbad, NK och Prins Eugens Valdemarsudde är andra byggnader skapade av Boberg. slottet ägdes under ett decennium av familjen Littorin.
Bjertorp, Kvänum
0512-30 05 00
www.bjertorpslott.se

Bymiljö runt Lumbers hög

Det var under 1000 talet man började med landskapsting och vid dessa utsåg en sk lagman för varje region. Lagman Lumber var troligen den förste lagmannen i Västergötland. Enligt traditionen var det Lagman Lumber som uttänkte Västgötalagen, vilket var vår första landskapslag och han sägs vara begravd i denna hög. Om så är fallet är lite osäkert då det finns mycket som talar för att han istället ligger i högen på höger sida, och att Lumbers hög är en stormansgrav.

I motliggande vägkant återfinns den kungssten som bär Gustav den VI Adolfs inskription då han vid sin Eriksgata på 50-talet gästade byn.
Vägbeskrivning: En bit utanför Kvänum ligger Norra Vånga, följ skyltar mot Norra Vånga, därvid Lumbers Hög finns.

Eklundastugan

Biskop J A Eklunds barndomshem, stuga och ladugård.
För en bredare allmänhet är J A Eklund (1863-1945) mest känd som författare till psalmen "Fädernas kyrka". Han var torpar- och skräddarson från västgötska Ryda, prästvigdes i Skara, blev så småningom domprost i Kalmar och slutligen biskop i Karlstad. Han framstår som en av 1900-talets färgstarkaste svenska teologer.
Vägbeskrivning: Beläget vid Almesåsens idrotts- och festplats. Helås, Vara.
0512-152 73

Huttla kvarn och SS Huttlandia

Som det var förr!
Här befinner du dig i ålderdomlig miljö med kvarn och vattenhjulsdriven ramsåg och diverse småhus. Kvarnen byggdes troligen i början på 1800-talet och hölls förmodligen i drift ända fram till 1950-talet, då den sedan skänktes till Naums Hembygdsförening.

SS Huttlandia
Vill du njuta mer av vind och vatten tar du en tur längs Afsåns vindlande sträckning med lilla ångbåten SS Huttlandia.
Vägbeskrivning: 1,5 km söder om Vara, E20 avfart mot Huttla kvarn och såg, c a 2 km från E20.
0512-104 29

Jättegrytan i Eling

Enligt traditionen friade jätten Nol till jättekvinnan Frössa, men fick nobben. Han skulle dock få återkomma om han gjorde en stor gryta och han satte genast igång med sitt arbete. När han tillslut blev klar med sin gryta visade han upp den för sin kvinna och hon blev belåten.

Dock blev det denna gång jättens tur att dra sig tillbaka med anledning av att kvinnan blivit så gammal och ful under den långa väntetiden. Plötsligt flydde Nol och vid Slöttestorp kan man idag se fotavtryck efter hans fötter.
Vägbeskrivning: Kör mot Vedum, Eling där ifrån finns skyltar till Jättegrytan. Från E20, sväng av mot Eling.

Kyrkås träkyrka

Träkyrkan har varit vida känd, ansedd och ryktbar såsom varande en "helig kyrka" där bönerna lättare blev hörda. Den nuvarande träkyrkan i Kyrkås torde inte vara äldre än 1700-talet, även om byggnadshistorien är oviss. Kyrkan består av rektangulärt långhus med vidbyggd sakristia i norr samt vapenhus i väster. Ingång via vapenhuset. Exteriören är klädd med vitmålad panel under tegeltäckta sadeltak.

Kyrkorummet präglas av flera genomgripande förändringar under vårt eget sekel. Sekelskiftets förändringar dämpades i viss mån vid den därpå följande restaureringen 1946, då bl a ursprunglig färg togs fram på predikstol och altaruppsats från 1600-talets andra hälft.

Larva Bäsing

En av Västergötlands största gravhögar. Området runt Larvs kyrka rymmer många fornminnen. På ett antal sandryggar i terrängen har man under bronsåldern såväl som järnåldern anlagt gravfält med högar.
Den mäktigaste av dem alla är den s.k. "Larva bäsing", en gravhög som ligger strax söder om kyrkan. Omgivningen i dag domineras av modern låghusbebyggelse och förtar givetvis en del av monumentets storlek. Högen är 30 meter i diameter och närmare fem meter hög.

Mellan gravhögen och kyrkan finns ett gravfält med sju runda stensättningar vilka helt är dolda av markvegetationen. En del av gravfältet förstördes vid kyrkogårdens utvidgning. Då påträffade rester efter av plöjning förstörda gravar. Med stor sannolikhet är gravhögen och gravfältet från järnåldern. Någon utgrävning i högen har dock ej skett.

Levenestenen

Runstenen påträffades år 1927 i västgaveln till Levene kyrka. Den var då sönderslagen i två delar och inmurad i vapenhusets inre vägg - med en del på var sida om ingången till kyrkan. Kanske fanns det någon symbolik med detta. På runstenens baksida finns ett ornament i form av ett kors.
Vägbeskrivning: Placerad på kyrkogården vid Stora Levene kyrka.

Skvaltkvarnen Helås

Om du vill se en skvaltkvarn och hur den fungerar så skall du bege dig till Kedumsbergens sluttning mot gården Almesåsen. Efter ursprungligt mönster har en Skvaltkvarn byggts upp vid den lilla bäcken. Från gamla festplatsen leder en K-märkt stig fram till kvarnen.
Du kan också besöka Arnes museum, där du hittar många gamla ting.
Vägbeskrivning: Vid Almesåsens idrotts- och festplats.

Sparlösastenen

Sparlösastenen är en av Sveriges märkligaste runstenar. Den är troligen från 800-talet och unik genom sin bildframställning och för att den både har samnordisk och svenska runor.

Sparlösastenen har text och bilder på alla fyra sidorna och även på toppytan. Det är oklart om stenen är ett historiskt eller juridiskt dokument, en poetisk skildring eller ett äreminne.

Stenen genomgick konservering 1982 och finns nu att beskåda i en särskild utställningshall i anslutning till Sparlösa kyrka där den tidigare varit inmurad.
Vad står det?
Runtexten har inskriptionen "Gisle gjorde detta minnesmärke efter Gunnar". Texten är enligt Ivar Lindquist "ett religiöst dokument om en nordisk dyrkan av suveränen, starkt erinrande om den gamla indoeuropeiska kulten av konungen som bärare av tre gudomliga funktioner: den magiska suveräniteten, krigarkraften och fruktsamheten. Alltså de tre egenskaper som germanerna förenade i Odins gestalt".
Vägbeskrivning: Genom Stora Levene mot Sparlösa, placerad bredvid Sparlösa kyrka.
0512-611 38

Stenseke hemman - Kunglig jaktstuga

Gammalt bevarat hemman från början av 1800-talet, tidigare kronojägarställe samt magasin i fornnordisk stil. Fungerade som kunglig jaktstuga för Oscar II och Gustav V . Inredning och föremål finns på Länsmuseet i Skara. Ingår i cykelled från Larv.
0512-313 03

Stora Levene kyrka

Kyrkan är uppförd under senare hälften av 1000-talet. Här konfirmerades prinsessorna Margareta, Birgitta och Desireé på 1950-talet. Invid kyrkan finns Kungsgården, en flygelbyggnad från gamla Levene gård samt fornbyn med annan äldre bebyggelse från 1700-1800-talet, bl a smedja och småskola med inredning i ursprungligt skick.
0512-603 01

Vara Konserthus - en jättelik röd magnet!

Vara Konserthus - en jättelik röd magnet!
Som en jättelik magnet reser sig Vara Konserthus ur den milsvida slätten. sedan invigningen 2003 har publiken dragits hit i stora skaror för att ta del av ett såväl brett som förstklassigt utbud av musik, teater och dans. Huset i sig är också en del av attraktionskraften. Precis som det strategiska läget mitt i Västra Götaland, nära E20 och järnvägen.
Centralt inne i Vara
0512-313 71
www.varakonserthus.se

Vångastenen

Vångastenen är ristad med den äldre 24-typiga runradens tecken, futharken. Detta är en av Sveriges absolut äldsta runstenar, allra äldst är Kylverstenen på Gotland som är från 400-talet.

Inskriften tros bilda ordet Haukothur, vilket tros betyda Höksnabb eller Han som jagar med hökar. Stenen återfanns på 1790-talet, inmurad högt upp i i den gamla kyrkans tornvägg. Kyrkan revs åren 1874-1875 för att ersättas av en ny.

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Vara

Sökresultat

 Hittade 0 företag