Välkommen till Grästorp

Grästorp som ligger mitt i Västra Götalandsregionen är en mysig kommun att turista i. Här kan du bada i Lunnevibadet, promenera, spela boule och tennis. För den fiskeintresserade har vi ån Nossan där du har stora förutsättningar att få napp.

Vid vattenfallet Forshall finns flera sällsynta träslag och här finns fina promednadstigar längs Nossan. Här kan du även se den ålderdomliga kvarnen och sågverket när du kommer som turist.

Här finns även flera kyrkor och museum som är väl värda ett besök.

För att komma hit kan Du åka väg 47 mellan Falköping och Vänersborg eller väg 44 mellan Uddevalla och Lidköping.

Varmt välkommen till oss i Grästorp.

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

5 800

Yta

281,44 km²

Centralort

Grästorp

Län

Västra Götaland

Mer information

Internet

www.grastorp.se

www.vastgotalandet.se

Tidningar

Nya Lidköpings-Tidningen

Göteborgs-Poste
www.gp.se

Turistbyrå

Turistinformation Vara, Essunga & Grästorp
0512-311 09
www.vastgotalandet.se

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

0514

Staden

Om

Välkommen till Grästorp

Grästorp som ligger mitt i Västra Götalandsregionen är en mysig kommun att turista i. Här kan du bada i Lunnevibadet, promenera, spela boule och tennis. För den fiskeintresserade har vi ån Nossan där du har stora förutsättningar att få napp.

Vid vattenfallet Forshall finns flera sällsynta träslag och här finns fina promednadstigar längs Nossan. Här kan du även se den ålderdomliga kvarnen och sågverket när du kommer som turist.

Här finns även flera kyrkor och museum som är väl värda ett besök.

För att komma hit kan Du åka väg 47 mellan Falköping och Vänersborg eller väg 44 mellan Uddevalla och Lidköping.

Varmt välkommen till oss i Grästorp.

Se & göra

Bad

Lunnevi Camping & Bad

I område finns Lunnevibadets bassänger och cafeteria. Närhet till motionsspår, tennis, golf- och boulebanor.

Fiske

Fiske i Nossan

Ån är nog mest känd för de storväxta asparna som i april-maj stiger från Vänern för att leka i ån. Fisket sker bäst med spinn och blanka skeddrag som Toby 15-25 g. Aspen stannar gärna till vid strömsatta partier och på dessa platser fångas de flesta asparna.
Bra ställen i Nossan finns uppströms bron vid Sal samt 300-400 meter uppströms mynningen i Vänern. Fångad asp bör varsamt återutsättas.

Som metevatten är Nossan suveränt. Björknan, som blir mycket storväxt, finns upp till Tengene. De största exemplaren finns på sträckan mellan Forshall och Tengene. Björknan fiskas bäst i skymningen med bottenmete och majs eller maggots som bete. Bli inte förvånad om en större braxen eller färna nappar, för dessa finns också i ån.

Mörka augustikvällar är det tid för ålmete. I Nossan fångas ofta ålar kring 1-1,5 kg eller mer. Ån håller dessutom ett bra bestånd av abborre och gädda. Bra fiske finns kring Sal. Här händer det även att en och annan gös nappar på kroken.

Faren är en ovanligare fisk som dock förekommer rikligt i mynningsområdet och även i Dättern. Andra spännande fångster som görs är sutare, id och vimma.

Längs med Nossan finns många fina naturområden som väl lämpar sig för fiske. En upplevelse för såväl nybörjaren som den erfarne fiskaren!
Fiskerestriktioner
Fiske från båt är tillåtet, men trailerramp och tillgång till hyrbåt saknas. Nästan alla sträckor är dock tillgängliga från stranden. Fiskeförbud gäller året runt i Forshallshöljan.

Museum

Grästorps museum

På övervåningen finns ett skolmuseum samt ett rum med möbler och föremål från Västergården, Flakeberg. På nedervåningen finns en gågata med en mängd spännande gamla ting. Grästorps museum är inrymt i gamla folkskolan som nu disponeras av Åse och Viste hembygdsförening. Museet har ett flertal permanenta utställningar. Några gånger om året är det konstutställning som anordnas av Grästorps konstförening.
Oskarsgatan 38, Grästorp
0514-515 65

Särestad Lantbruksmuseum

Den stora nybyggda anläggningen förfogar över 2 000- talet katalogiserade föremål. Och har en Temainspirerad utställning som speglar bondens arbete, från tidigt bruk till nutid. Stor samling av maskiner och traktorer. På gården finns också en gammal bakstuga vilken sommartid ibland är i bruk.

Ett unikt fynd är den Fårekoja från 1600 tal som skyddat betande får mot varg.

Anläggningen består av fem byggnader. Byggnad 1 uppfördes 1988, byggnad 2 under 1994 samt byggnad 3 under 1998. Senare har tillkommit en smedja samt ett f d fattighus. Den senare är färdigställd som bakstuga .

Bakstugan - Sals sockens fattigstuga som var den sista i Grästorps kommun då den 1979 plockades ned och lagrades i Grästorps kommuns förråd. Där låg den i tjugo år då Åse Viste Hembygdsförening beslutade att skänka den till Särestad Lantbruksmuseum där den byggts upp. Den är numera inredd och används som bakstuga.
Vägbeskrivning: Väg 44 mellan Grästorp och Lidköping skyltat Särestad och museum från väg 44 passera Särestads Kyrka. Museet ligger på höger sida.
0514-300 45

Natur

Naturreservat Dättern Grästorp

Fågeltorn vid Sjöryd
Dättern är en grund, näringsrik insjövik med förbindelse till Vänern och Brandsfjorden via Frugårdssundskanalen. Även delar av Brandsfjorden ingår i Ramsar-området.

Längs stränderna dominerar bladvassen, men den får ger vika för jättegröe, starr och betade strandängar. På den betade marken och längs stränderna finns en rik flora av ettåriga växter som den lilla, oansenliga fyrlingen och strandbräsma. Dessutom finns där flera arter av slamkrypa och pilört.

Området är ett av gösens viktigaste lekplatser i Sverige och ån Nossan är en viktig lekplats för fisken asp, också globalt rödlistad.

Fågleskådning
Dättern är ett viktigt område för flyttande och häckande fåglar. Många olika arter änder brukar rasta här, exempelvis salskrake, skedand och brunand. Man har även funnit många vadarfåglar, t ex dvärgbeckasin, myrspov och mosnäppa.

Till de häckande arterna hör brun kärrhök, småfläckig sumphöna, skäggmes och pungmes. Mer eller mindre frekventa besökare är arterna havsörn och kornknarr, båda globalt rödlistade.
Vägbeskrivning: Väg 44 mot Vänersborg, ca 7 km norr om Grästorp.

Vattenfallet vid Forshall

Miljön runt vattenfallet Forshall är ett härligt och naturskönt rekreationsområde med möjlighet till fiske
Flertalet sällsynta trädslag planterade på 1890 talet av övrste Bursie förstärker intrycken. Här finns också fina promenadstigar längs Nossan och här ligger också ålderdomlig kvarn och sågverk.
Vägbeskrivning: Ca 2 km väster om Grästorp.

Sevärdheter

Flakebergs Kyrka

Flakebergs kyrka intill den gamla kyrkplatsen är uppförd i nygotisk stil år 1898-99. Den är en av de få kyrkor som i Sverige är byggd i syd-nordlig riktning istället för öst-västlig riktning. Den är mycket ljus och luftig inuti på grund av den gotiska stilens spetsbågar och nygotikens stora fönster. Mest känd är kyrkan för drottninggåvan 1731 av Ulrika Elenora. Gåvan bestod av en mängd silverföremål enligt följande: nattvardskalk, paten, vin-kanna, oblatask, allt detta i förgyllt silver. Dessutom antependium, mässhake, alba, altarduk, kalkduk och kollekthåv. De sistnämnda sakerna med silverspetsar och trådar.

Av kyrkans klockor är det lillklockan som är unik, den dateras till 1200-talet. Runt klockan löper det en inskrift på latin med runskrift -ett fint möte mellan det hedniska och kristna, sedan det verkligt kuriosa: det är skrivet i spegelskrift, alltså bakvänt. Dopfunten är medeltida från efter år 1250. Den hittades år 1888 nergrävd i kyrkomarken. Kyrkomuren har även stigluckor vilket hade tagits ur bruk sedan långt tillbaks när dessa gjordes. På kyrkoplatsen finns det en jättegryta och i dess omedelbara närhet fornstuga och smedja.
0514-122 90

Flo kyrka, kyrkogård & runsten

Altartavlan är väl det mest kända för att det är en kopia av Taravals målning "Kristus i örtagården". Kopian gjordes 1758 av "en habil pensel i Stockholm". På kyrkogården finns det en runsten samt en tumba över kyrkoherden i Flo, Olof Kolmodin, en av sin samtids mest kända skalder och psalmdiktare. Kolmodin var brorson till Israel Kolmodin vilken gjorde den mer kända "Den blomstertid nu kommer".
Det finns även en runsten på kyrkogården. Strax intill ligger den gamla kolerakyrkogården.
0514-122 90

Tengene kyrka

Tengene kyrka står kvar på den medeltida kyrkoplatsen med delar av gammal vägg och bitvis framplockad gammal målning under kalken samt medeltida dopfunt från tiden före 1250. Strax intill kyrkan går det en bro över kvarnströmmen där det funnits en kvarn sedan 1200-talet. Vid Pekåsens skylt till vänster efter bron svänger man in, några hundra meter in där ligger Kung Knuts grav (väldigt dåligt utmärkt går inte att hitta för utomstående) som är en hällkista som delvis är förstörd och överväxt.
Fortsätter man ytterligare ett hundratal meter efter skogsstigen kommer man till det intressanta s.k. Runberget. Det är mycket överväxt men borstar man fram berget under lav och mossa framträder det på ett flertal ställen underliga tecken och symboler likt stjärnor o dyl. Vad det är ?? Ja förmodligen inte hällristningar, runor eller liknande, så var och en får väl ha sin egen tolkning.
Vägbeskrivning: Ca 3 km söder om Grästorp, mot Nossebro.
0514-122 90

Tängs gamla kyrkoplats

På Tängs gamla kyrkoplats finns kyrkogården med gravstenar och trasiga gravhällar kvar samt kyrkogårdsmuren. På den gamla kyrkoplatsen finns även två runstenar och alldeles intill ligger fornstugan "Pynte-Kals" som ursprungligen stod i Friel.
Mellan fornstugan och kyrkoplatsen står det två bautastenar varav en av stenarna var borta i långt över hundra år. Den plockades ner för att bereda plats för Karl XII:s likfärd 1719 men hittades i samband med ett vägbygge. Tängs två gamla folkskolor ligger även de strax intill samt i hela det omkringliggande området har det hittats en mängd stenyxor, flintspetsar etc.

Ås Kyrka

Ås kyrka är belägen på en gammal gravhög som är anlagd på en brandgrav ca 3,5 meter över landskapet. Ursprungligen var den 4-5 meter hög och 40-50 meter i diameter. Kyrkan har utvändigt och delvis invändigt en medeltida atmosfär. Av den tiden finns det dock inte mycket kvar mer än en dopfunt tillverkad av sandsten mellan år 1150 och 1250, vilket märks i avsaknad av hugget rep i stenen och att avtappningshål finns. En del av krucifixet är från 1400-talet, troligen det så kallade triumfkrucifixet. Även en madonnabild från tidigt 1400 tal finns.
Invändigt präglas kyrkan mest av barocktidens måleri och skulptur, vilket inte märks minst på kyrkans utsökta takmålningar, så kallade fattigmans biblar.
Kyrkan har byggts om ett flertal gånger genom åren men som sagt medeltiden och barocken präglar kyrkan.
Enligt äldre Västgötalagen var Ås huvudsäte för ett förvaltningsområde som kallades Asbo i vilket ingick Åse, Viste och Nordals härader och hälften av Skånings härad. Senare hörde en del av Asbo till Eksholms län.
I kyrkans nordvästra vägg finns en runsten inmurad. Det unika med denna sten är att den har en systersten i Danmark med liknande inskription som talar om att denne Åsbo dog i Danmark. Intill kyrkan ligger det en gammal vacker valvbro i sten.
Vägbeskrivning: Ca 7 km norr om grästorp, mellan Lidköping och Trollhättan.
0514-122 90

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Grästorp

Sökresultat

 Hittade 0 företag