Välkommen till Haparanda-Tornio

Haparanda-Tornio är den snabbaste växande regionen i norra Sverige och Finland. Exempel på vårt unika samarbete är etableringen av bland annat IKEA och flera andra stora affärskedjor. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. I regionen finns ett starkt näringsliv med både handel och basindustri. Boende, hälso- och sjukvård, nöjen och livsmiljö är av högsta klass. Livet, som detta gränsområde erbjuder med sina möjligheter och sin natur, återspeglas tydligt i sättet hur människorna i området tillbringar sin fritid och hur våra besökare njuter av sin vistelse här. Varmt välkommen.

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

10 200

Yta

918 km²

Centralort

Haparanda

Län

Norrbotten

Övrigt

Köpmannaföreningen Gränsföretagarna
0922 - 145 10, 073 - 089 71 99
kansli@gransforetagarna.se
www.gransforetagarna.se

Mer information

Internet

www.haparanda.se

www.haparandatornio.com

Tidningar

Haparandablade
www.haparandabladet.se

Norrländska Socialdemokrate
www.nsd.se

Turistbyrå

HaparandaTornio Turistbyrå
Öppet mån-fre 9-18, lör 10-15
Green Line, Tornio, FINLAND
0922-120 10, +358(0)16-43 27 33
tourist@haparandatornio.com
www.haparandatornio.com

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

0922

Staden

Om

Välkommen till Haparanda-Tornio

Haparanda-Tornio är den snabbaste växande regionen i norra Sverige och Finland. Exempel på vårt unika samarbete är etableringen av bland annat IKEA och flera andra stora affärskedjor. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. I regionen finns ett starkt näringsliv med både handel och basindustri. Boende, hälso- och sjukvård, nöjen och livsmiljö är av högsta klass. Livet, som detta gränsområde erbjuder med sina möjligheter och sin natur, återspeglas tydligt i sättet hur människorna i området tillbringar sin fritid och hur våra besökare njuter av sin vistelse här.
Varmt välkommen!

Staden

Haparandas historia

Den 17 september 1809 slöts freden i Fredrikshamn och fredstraktaten ratificerades 13 oktober. Detta var kriget mot ryssarna. Den allra sista striden utkämpades utanför Piteå 25 augusti 1809. Freden beseglade Finlands öde och gjorde skilsmässan från Sverige slutgiltig och definitiv. Innan den definitiva punkten för gränsförhandlingarna sattes återstod ännu några omdiskuterade platser längs den långa gränsen, där man inte var sams om sträckningen.
I Matakoski i Karl-Gustavs socken hade enligt 1810 års gränsregleringstraktat bestämts att gränsen skulle gå mitt över en berghäll, Iskokallio eller i dag Kotakallio. Det var vissa på tryckningar från båda sidor om var gränsen skulle dras. Efter kriget förlorade alltså Sverige Torneå och man behövde en ersättning. Landshövdingen hade av Kunglig Majestät fått i uppdrag att utföra en undersökning på ort och ställe, samt meddela var den lämpligaste platsen kunde finnas. Denna undersökning företogs den 6 april 1811, men snön hindrade då en närmare besiktning av marken. Som den lämpligaste platsen hade föreslagits en utmark under Nikkala by kallad Öystinkenttä, där en förträfflig hamn kunde ordnas vid sydvästra sidan av Nikkala halvö.
Denna stad skulle kallas Carl-Johan stad. Detta var ett byråkratiskt fiasko från början till slut. 1818, då åtta år hade gått, vann sammanlagt 20 personer burskap i staden, men mycket få flyttade in. I december 1821 blev Haparanda by köping. Haparanda by nyttjades tidigare till stor del som betesmark av borgarna i Torneå. Men nu satte den nya köpingen igång med torrläggningsarbeten och staden började att ta form. Mer än 30 år efter staden Haparandas (f. d. Carl Johan stad) grundläggning bodde fortfarande ingen där, medan köpingen oavbrutet ökade sin folkmängd. Sommaren 1842 ansökte därför borgerskapet om stadsrättigheter för köpingen, vilken tillstyrktes av landshövdingen. Judiciellt borde dock staden sortera under Nedertorneå och Karl-Gustavs häradsrätt. Stadens förvaltning skulle däremot skiljas från de båda socknarnas genom att man utsåg en municipalstyrelse och stadsfäste ett reglemente. Köpingen borde få ta över staden funktion och beviljas stapelstadsrättigeter. Så blev det också.
Kunglig Majestät utfärdade en kungörelse om överflyttning av stadsrättigheterna till Haparanda köping den 10 december 1842. Samtidigt upphävdes kungörelsen om Carl-Johans stad 1812. Därmed hade en säregen stadshistoria nått sitt slut efter 30 år. Landshövdingens rekommendationer om stadsstyrelse, reglemente osv. accepterades till alla delar av Kunglig Majestät. Reglementet stadsfästes dock inte förrän 1845. När Haparanda hade upphöjts till att bli stad beordrade konungen 1844 att en byggnadsordning skulle upprättas, vilket också skedde. Den fastställdes av Kunglig Majestät i juli 1846. I byggnadsordningen klargjordes vilka krav som skulle ställas på allt byggande, och den var mycket detaljerad. Boningshusen fick ej göras högre än två våningar. Alla fönster skulle så långt som möjligt sitta på lika avstånd från varandra, mellan husen skulle sättas vackra plank, 3 ½ alnar höga, med mera.
Byggnadsordningsbestämmelserna kan anses vara nästan lika ingående och noggranna som våra dagars krav på byggande. Haparanda har skonats från omfattande bränder och i stadskärnan finns idag många äldre byggnader bevarade, liksom stadsplanemönstret från 1828. Norra och södra delarna av nuvarande Haparanda var egna kommuner fram till 1967 - Karl Gustav respektive Nedertorneå kommuner.
Sammanfattningsvis var Torneå en av Nordkalottens mest kända marknadsplatser redan under medeltiden. Torneå stad grundades 1621 och växte till en stor handelsstad. Vid krigsåren 1808-09 slöts ett fredsavtal i Fredrikshamn 1809 och Sverige förlorade hela Finland genom en ny gränsdragning som drogs längs Torne- och Muonio älvar. Haparanda by som låg på andra sidan av Torne älv blev efter freden en köping 1821 och fick stadsrättigheter 1842. Torneå stad och Haparanda blev "systerstäder". Riksgränsen mellan städerna har alltid kallats för "världens fredligaste gräns". Tack vare släktskaps- och vänskapsförbindelser samt gränshandel har en gemenskap bibehållits genom årtionden.

Se & göra

Bad

Badplatser

Strandplan, även lekpark. Haparanda Centrum

Tromsöviken, Seskarö, ca 26 km söder om Haparanda

Uitto badstrand, på stranden lekplats samt träningsutrustning. Ligger i Tornio centrum.

Haparanda simhall

Åkergatan 1, Haparanda
0922-150 49

Familjeaktiviteter

Björka smådjurscentrum

Björkagård ligger 1,5 km norr om centrum. Vid Haparanda ridhus.
Almarksvägen, Haparanda
070-658 38 97

Bosmina skärgårdsturer

Båtturer och arrangemang i skärgården året runt. Fasta båtturer till Sandskär alla vardagar i juli.
Charter alla dagar och kvällar. Konferens i Påisenbyn med bad i bastu, tunna och vak. Kulinariska skärgårdsanrättningar. Bandvagnsafari till notfiske, renarnas skog m.m.
070-552 76 36
www.bosmina.bd.se

Go kart

Kartingbanan ligger 9 km norr om Haparanda. Öppet på sommaren. Aspen Karting Klubb.
Vojakkala 167, Haparanda
070-335 57 23
www.karting.nu

Harjugården

Harjugården ligger i Korpikylä 35 km norr om Haparanda. Mat efter betställning. Bastu. Aktiviteter under sommaren.
Harju 131, Karungi, Haparanda
0922-320 94
www.harjugarden.se

Kukkolaforsen Turist & Konferens

Bastuäventyr: utsiktsbastu, ång-, rök-, VIP -bastu och Hot-tub. Sikhåvning, sikhalstring, forsfärder, guidning. Meän Baakeri bakar rågsiktslimpa, Kukkolalimpa samt rieska.
Kukkolaforsen 184, Haparanda
0922-310 00
www.kukkolaforsen.se

Lappträsk Natur & Kultur

Skotercafé och mat. Rök- och vedbastu vid Sangisälven, pimpelfiske, grillplats och vandringsled. Aktiviteter i form av teamwork.
Lappträsk, Haparanda
0922-500 46
www.lapptrask.se

Matkakoski Fiskecamp

Skidåkning, snöskoteråkning, Toppfågeljakt, samt fiskeaktiviteter. Vedeldad bastu, rökbastu, grillkåta, grillplats. Tält och husvagnsplatser.
Matkakoski 138, Karungi
070-539 63 92
www.matkakoski.se

Palogården

Guidade turer i naturen och i vår anrika trädgård. Plockning av svamp och örter, mat i naturen, traktorsafari, jakt, lerduveskytte, go kart, ljugarstuga och rökbastu. Sommarkafé, lunch och Á la Carte.
Vojakkala 137, Haparanda
0922-601 77
www.palogarden.com

Taavolagården

1800-tals gård. Kafé, sommarmuseum, djur och butik med varor från trakten. Alternativa behandlingar.
Ligger i Mattila, 3 km norr om Haparanda
070-383 90 88
www.taavolagarden.se

Turer med häst

Turer med häst och vagn/släde. Grillstuga. Efter överenskommelse.
Lappträsk, Oja 373, Haparanda
0922-500 44

Museum

Kukkolaforsen Fiskemuseum

Kukkolaforsen ligger 15 km norr om Haparanda. Där bedrivs sommartid ett unikt sikfiske. Det finns ett Fiskemuseum, som ingår i en kulturmiljö där du bland annat kan besöka kvarnar från 1800-talet, sågverk, mjölnarstuga, smedja, fiskebodar, stekboda. Öppet sommartid, övriga tider efter överenskommelse.
Kukkolaforsen 184, Haparanda
0922-310 00
www.kukkolaforsen.se

Kustkulturrum i Nikkala

Utställning om gamla fiskeredskap. Sommarkafé. Öppet sommartid. Övrig tid efter överenskommelse.
Haparanda Hamn, Nikkala
0922-210 20

Natur

Alkunkarinlahti

Vandringsstig, rastplatser, fågeltorn och handikapptoalett. Vandringsstig 700 m. Skyltar från Kromitie, Tornio.
Ligger 9 km söder om Tornio centrum

Haparanda Skärgårds Nationalpark

Haparanda Skärgården är unik, då det består av skogslandskap. I Skärgården finns Nationalparken som består av två större öar - Sandskär och Seskar-Furö samt några mindre öar och skär. Sandskär är nationalparkens största ö. Här möter du flacka öar med vidsträckta sandstränder och ett exotiskt vindformat dynlandskap. På finska sidan ligger Perämeri/Bottenvikens nationalpark. Information om nationalparken och båtturer samt uthyrning av stugor på Sandskär
0922-120 10, 070-552 76 36

Haparanda Vandringsled

Haparanda Vandringsled är 15 km lång, startar cirka 2 km söder om Haparanda vid E4. Intressant flora och fauna, gamla kulturlandskap. Fina rastplatser och utsiktstorn. Minnen från beredskapstiden, olika typer av skogsbruk och skogsvård.

Perämeri nationalpark/Bottenvikens nationalpark

Bottenvikens nationalpark karakteriseras av ögrupper skilda åt av öppna fjärdar. Parkens areal är 15 700 hektar, varav endast 250 hektar är land. Cirka 60 fågelarter häckar i nationalparken. Både ringlad säl och gråsäl förekommer.

Sevärdheter

Haparanda kyrka

Kyrkan invigdes 1967 och ersatte den tidigare träkyrkan som brann ner 1963. Audioljudguidning på fyra språk. Öppet för besök och andakt varje dag mellan 9-19 på sommaren. Övrig tid efter överenskommelse.
0922-292 90

Hermansons Handelsgård

Hermanson Handelsgård är en av norra Sveriges bäst bevarade handelsgårdar. Byggnaden tillkom år 1832 och bildar en hel kringbyggd gård med mangårdsbyggnad och 12 magasiner. Affärsrörelse i ursprungsmiljö.
Öppet efter överenskommelse.
Storgatan 74, Haparanda
0922-617 31

Karl Gustavs kyrka i Karungi

Karl Gustavs församling bildades 1782 efter att ha varit eget kapellag under Nedertorneå församling i Haparanda. Kyrkan stod färdig 1796. Audioljudguidning på fyra språk. Öppet efter överenskommelse.
0922-292 90

Ortodoxa kyrkan i Tornio

Kyrkbyggnaden är från år 1884 och den är helgad åt apostlarna Petrus och Paulus. Kyrkan är öppen sommartid.
Lukiokatu 1, Tornio
0922-120 10

Perävaara

Backen Alanen Perävaara var en av mätningspunkterna i Struves meridianbåge som är en del av Unescos Världsarv.
Ligger i Haparanda, 3 km sydväst om Karungi.

Stenåldersboplatsen i Saivaara

Saivaara ligger nära Kärrbäck, vid väg nr 356 i norra delen av Haparanda kommun. Information och guidning.
070-130 25 30

Övrigt

Haparanda Järnvägsstation

Haparanda järnvägsstation är byggd 1918. Sveriges enda järnvägsförbindelse mot öster. Den har två spårvidder. I järnvägsstationen drivs idag Ungdomens Hus ”Station”. Kafé.
Järnvägsgatan 21, Haparanda
0922-125 57

Evenemang

Evenemang sommartid i HaparandaTornio

Tornioveckan
Svenska Nationaldagen
Nationalbastudagen, Kukkolaforsen
Vojakkala Laxroddtävling
Peräpohjola marknad, 1800-tals marknad
Midsommarfest, Kukkolaforsen
Midnight Sun Marathon Golf – golftävling
Tornedalens bildkonst
Tornio sommarteater
Kalott Jazz & Blues
Gränsspelet
Kulturveckan, Kukkolaforsen
Turistmarknad
Tango & Humppa Festival, Tornio
Sikfesten
Nationalälvdagen
Tornio höstmarknad
www.haparandatornio.com

Evenemang vintertid i HaparandaTornio

Haparanda kulturvecka
Konstbasar
Gammaldags julmarknad
Skyltsöndag
Utlysning av julefrid
Nyårsfirande
Från Gräns till Gräns, skidtävling
Pimpeltävling, superpilkit
Pimpeltävling, Suurpilkit
Tornio vårmarknad
www.haparandatornio.com

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Haparanda

Sökresultat

 Hittade 0 företag