Välkommen till Pajala

Lever du i en stressig vardag? Ta tillvara Din ledighet och hämta nya krafter i trygghet hos oss i Tornedalen.

Hos oss är varje årstid en upplevelse för Dig. Norrskensvinter, islossning, midnattssol, virvlande vatten genom vidsträckta skogar och höstfärgade hjortronmyrar. Ta del av vår levande kultur, det genuina hantverket, pröva ett bastubad eller smaka på hjortron, renkött och kaffeost. Låt dig ryckas med av äventyret, lyssna till tystnaden och förstå vår stolthet över bygden.

Under mitten av 1800-talet bodde och verkade Lars Levi Laestadius i Pajala. Han var Pajalas förste kyrkohede, folkväckare, nykterhetskämpe och botanist. Den som vill veta mer kan besöka Laestadiuspörtet.

Under finska vinterkriget, våren 1940, bombades Pajala av misstag av sovjetiska plan, men ingen människa dödades. Endast två personer skadades, båda lindrigt. Sovjet släppte 134 bomber och sex byggnader brann ner, och andra skador tillfogades staden. Sovjetiska officerare inspekterade senare skadorna och under 1940 betalade Sovjetunionen ut skadestånd för det skedda.

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

6 700

Yta

7 886 km²

Centralort

Pajala

Län

Norrbotten

Mer information

Internet

www.pajalaturism.bd.se

www.pajala.se

Tidningar

Norrländska Socialdemokrate
www.nsd.se

Haparandabladet
www.haparandabladet.se

Turistbyrå

Pajala Turism & Evenemang
Malmen D, Pajala
0978 – 100 15
info@pajalaturism.bd.se
www.pajalaturism.bd.se

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

0978

Staden

Om

Välkommen till Pajala!

Lever du i en stressig vardag? Ta tillvara Din ledighet och hämta nya krafter i trygghet hos oss i Tornedalen.
Hos oss är varje årstid en upplevelse för Dig. Norrskensvinter, islossning, midnattssol, virvlande vatten genom vidsträckta skogar och höstfärgade hjortronmyrar. Ta del av vår levande kultur, det genuina hantverket, pröva ett bastubad eller smaka på hjortron, renkött och kaffeost. Låt dig ryckas med av äventyret, lyssna till tystnaden och förstå vår stolthet över bygden.

Historia

Pajalas historia

Under mitten av 1800-talet bodde och verkade Lars Levi Laestadius i Pajala. Han var Pajalas förste kyrkohede, folkväckare, nykterhetskämpe och botanist. Den som vill veta mer kan besöka Laestadiuspörtet.

Under finska vinterkriget, våren 1940, bombades Pajala av misstag av sovjetiska plan, men ingen människa dödades. Endast två personer skadades, båda lindrigt. Sovjet släppte 134 bomber och sex byggnader brann ner, och andra skador tillfogades staden. Sovjetiska officerare inspekterade senare skadorna och under 1940 betalade Sovjetunionen ut skadestånd för det skedda.

Se & göra

Bad

Korpilombolo Badhus

Kyrkallén 3, Korpilombolo
0977-102 42

Pajala Badhus

Medborgarvägen 6, Pajala
0978-120 00

Tärendö Badhus

Tärendö
0978-203 85

Fiske

Fiske

Flugfiske, spinnfiske, pimpel, mete, nätfiske, alla tänkbara former av fiske. När man väl har hittat sin rätta stilart är det bara att välja ett vattendrag som behagar: en liten öringsbäck, en bred älv eller en klar sjö.

Museum

Laestadius Museum

Laestadiuspörtet skall ursprungligen ha bestått av två byggnader, varav den ena på 1850 - talet flyttades till Pajala från dåvarande kyrkplatsen i Kengis. Huset blev prästbostad för Pajalas förste kyrkohede, folkväckaren, nykterhetskämpen och botanisten - vetenskapsmannen Lars Levi Laestadius från år 1849 fram till hans död år 1861.

I denna prästbostads kammare slutade Laestadius sina dagar enligt sägnen liggande på en björnhud. I tjugotvå år var han begraven på Kengis kyrkogård, men flyttades till Pajala där hans främste medhjälpare lekmannapredikanten Erik Andersson, Antin Heikki, vilar. Efter en andra flyttning i början av 1900-talet erhöll Laestadius sitt nuvarande vilorum mera mitt på kyrkogården.

I nuvarande prästgården, som Laestadius lät bygga till sig, hann han aldrig bo i eftersom detta hus blev klart ett halvår efter hans död. Den nya prästgården togs i bruk först efter Laestadius död. I dag innehåller det en utställning om just Lars Levi Laestadius som är säsongsöppen.

Pörtet tjänstgjorde många år som arrendatorbostad och under andra världskriget som militärförläggning. Numera är pörtet ett museum, som ger besökare tillfälle att se Laestadius hem och kanske få en mer levande bild av honom.
Laestadiusvägen 36, Pajala
0978–120 55
info@pajalaturism.bd.se
www.pajala.se

Natur

Jupukka Naturreservat

Jupukka ligger 277 meter över havet och i Pajala Kommun strax norr om Torne älv. Naturreservatet bildades genom länsstyrelsens beslut den 7 November 1977. I reservatet som främst är av botaniskt och kulturhistoriskt intresse ingår ett myrområde med bitvis rikkärrkaraktär samt ett mindre berg med kalott, som under lång tid påverkats av bete av tamboskap.

Inventeringsrapporten har utförts under sommaren 1978 av docent Jan Elveland på uppdrag av statens naturvårdsverk och länsstyrelsen i norrbottens län, naturvårdsenheten. Avsikten med inventeringen var dels att beskriva och dokumentera områdets naturvärden och dels att få underlag för reservatets skötsel.

En besökare bestiger lämpligen Jupukka via den stig som från "telemastvägen" går upp på den branta sidan av toppkullen. Till att börja med går stigen genom relativt torr tallhed. Fältskiktet domineras av blåbär (Vaccinium myrtillus) och nordkråkris (Empetrum hermaphroditum). På torrare fläckar övertas dominansen av lingon (Viccinium vitis-idaea) och mjölon (Arctostaphylos uva-ursi), på fuktigare ställen av odon (Vaccinium uliginosum).

Det finns en mycket vacker äng på Jupukka med massor av ängsblommor och det lyser gult av Myrbräcka på naturreservatets områden.

Kengisforsen - Torneälvs största fors

Tre kilometer söder om Pajala centralort i Torne älv finns Kengisforsen. Den är Torne Älvs största fors med en fallhöjd på 20 meter över hela forssträckan. Som mest är vattenmängden 1800 kubik/sek och som lägst 12,5 kubik/sek. Kengisforsen omges av vacker natur och kan nås från båda sidor om Torne älv. Själva fallet ses bäst från den östra sidan om älven.

Invid forsen på den västra sidan ligger Sveriges nordligaste herrgård, Kengis Bruk, som minner om den svunna järbrukstiden. Kengis gamla kyrkoplats med en för Sverige unik grav överbyggnad, "Aaron tupa", och en kyrkstuga samt Markkinaniemi, den gamla marknadsplatsen, finns också i närheten av forsen.

Vasikkavuoma

Vasikkavuoma, Europas största bevarade slåttermyr på 250 hektar, har brukats under mer än 200 år av byarna runtomkring. Mitt ibland det böljande fräkenet finns 82 bevarade lador, en gång fanns där över 300.

Sevärdheter

Lovikka vanten

Världens största Lovikkavante är 3,5 meter hög och finns att läsa om i Guinness Rekordbok 2002. Den går att beskåda dygnet runt, sommar som vinter, där den finns utställd utanför skolbyggnaden. Besök också Erikas stuga, tillägnad Lovikkavantarnas skapare. Den är öppen sommartid.

Pajala kyrka

Pajala har haft fyra kyrkor. Den första byggdes på 1650-talet för folket vid järnbruket i Kengis. Den brann ner och en ny uppfördes 1725. Även den eldhärjades och det var troligen fråga om mordbrand. Mellan 1791-1794 byggdes den tredje kyrkan i Kengis. I den kyrkan predikade Lars Levi Laestadius under åren 1849-1860. 1869 flyttades Kengis kyrka till Pajala. I dag utgör den delen tvärskeppet och sakristian. Långskeppet och kyrktornet byggdes till under åren 1869 och 1871.

Predikstolen har årtalet 1666 inskrivet i botten, men tyvärr saknas övriga uppgifter. Möjligen har den kommit till församlingen från någon annan kyrka genom köp, då försäljning av sådana inventarier var vanligt förr. I denna predikstol har Lars Levi Laestadius stått och predikat för sin församling, i Kengis kyrka.

Dopfunten är gjord i trä. Den har en silverskål med inskriptionen ”Eder gäller löftet och edra barn” (Apg 2:39), som är skänkt av Juhonpieti - Erkheikki kyrkliga syförening år 1971, efter restaureringen av kyrkan. Dopfunten är gjord av en man vid namn Allan Hannu.

Orgeln är byggd av Grönlunds från Gammelstan är 1984. Det är en mekanisk orgel med 28 stämmor (ca 2 000 pipor), 2 manualer och pedal.

Altartavlan i Pajala kyrka föreställer Jesus välsignade barnen. Den är målad av norrbottens konstnären Torsten Nordberg 1942, och det sägs att pajalabor stått modell vid målningen.

Tavlan på västra kyrkväggen är från 1830-talet. Målaren är okänd. Den skänktes till Kengis gamla kyrka av Fältkamrer Humle från Stockholm år 1837.

Tavlan på östra kyrkväggen är från 1974-1975 och det är ett tygkollage gjort av en grupp pensionärer under ledning av Jaakoo Tolvanen.

Soltorget - Pajala

Världens största solur finns numera i Tornedalen, norr om polcirkeln. Det är Guinness Rekordbok som satt Pajala på kartan med sitt solur i form av ett runt torg. Soluret i Pajala håller med sina 38,33 m i diameter världsrekord enligt Guinness rekordbok.

Struves Meridianbåge

I början av 1800-talet beslöt den tysk-ryska astronomen Wilhelm von Struve att använda sig av triangelmätning för att bestämma den exakta formen och storleken på jorden. Triangelmätning innebär att man bestämmer punkters läge genom att mäta avstånd och vinklar i trianglar på jordytan.

Struve genomförde sina mätningar mellan 1816 och 1855 och han kunde genom dem fastställa att breddgraderna är omkring 10 meter kortare i Skandinavien än vid ekvatorn. Det visade att jorden inte är rund, utan oval. Detta beror på att polerna plattas till vid jordens rotation när massan dras mot ekvatorn.

Struves meridianbåge består av 265 mätpunkter som ligger på 30 kilometers avstånd från varandra. Längs en 2820 kilometer lång sträcka i tio länder från Hammerfest i Norge till Izmail vid Svarta havet hittar man dessa mätpunkter.

15 juli 2005 beslöt Unesco att 34 av meridianbågens mätpunkter skulle vara med på världsarvslistan. 4 av dessa punkter finns på berg i Norrbotten, nämligen: Tynnyrilaki i Kiruna, Jupukka i Pajala, Pullinki i Övertorneå och Perävaara i Haparanda.

Övrigt

Skoterkörning

Inom kommunen finns ett välutbyggt ledsystem som kan nyttjas för skoterkörning på egen hand. Är ni osäkra så ta kontakt med något av turistföretagen som tillhandahåller guidade turer, kontakta oss så berättar vi mer.

Tornedalsteatern ToTe

Tornedalsvägen 12, Pajala
0978–102 99
www.tornedalsteatern.com

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Pajala

Sökresultat

 Hittade 0 företag