Välkommen till Vännäs kommun!

I Vännäs finns många möjligheter till aktiviteter, avkoppling och god mat i naturnära omgivningar. Inom 15 minuters bil- eller bussfärd finns besöksmål för kultur, aktiviteter och upplevelser. Centrum kan också erbjuda shopping med allt från service- dagligvaruhandel, present- och klädbutiker, loppis och antikaffärer.
Kom gärna och besök våra anläggningar som har öppet för guidade visningar och gruppresor under vår, sommar och höst. Du kan välja att besöka en eller flera anläggningar under samma tur utifrån vad som passar sällskapet.

Besöka vår webbplats www.vannas.se för att få reda på mer om Vännäs!

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

8 436

Yta

533 km²

Centralort

Vännäs

Län

Västerbotten

Mer information

Internet

www.vannas.se

www.visitumea.se

Tidningar

Västerbottens-Kuriren
www.vk.se

Västerbottens Folkblad
www.folkbladet.nu

Turistbyrå

Vännäs Turistinformation
Fritidsområdet, Vännäs
0935-141 75
turism@vannas.se

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

0935

Staden

Om

Välkommen till Vännäs

I Vännäs finns många möjligheter till aktiviteter, avkoppling och god mat i naturnära omgivningar. Inom 15 minuters bil- eller bussfärd finns besöksmål för kultur, aktiviteter och upplevelser. Centrum kan också erbjuda shopping med allt från service- dagligvaruhandel, present- och klädbutiker, loppis och antikaffärer.

Kom gärna och besök våra anläggningar som har öppet för guidade visningar och gruppresor under vår, sommar och höst. Du kan välja att besöka en eller flera anläggningar under samma tur utifrån vad som passar sällskapet.

Besöka vår webbplats www.vannas.se för att få reda på mer om Vännäs!

Se & göra

Bad

Pengsjö naturbad

Pengsjövägen mot Vännäs. Bryggor, omklädningsrum och torrdass.
0935-141 75
turism@vannas.se

Vännäs Bad & Camping

Vännäs Bad & Camping är en familjevänlig camping med närhet till tempererat utomhusbad, beachvolley, vattenlek, mm. Inom området ligger också strövstigar, motionsspår och grillstugor.

Vännäs Bad & Camping är den perfekta utgångsplatsen för vidare besök i Umeåregionen.
Fritidsområdet, Vännäs
0935-141 75
bert-ove@hotelvannas.se

Museum

Pengsjö museum

Pengsjö nybyggarmuseum är ett museum som berättar om nybyggarens liv i en karg och väglös bygd, om nöd, hunger och sorg, men också om glädje under en svunnen epok.

Här finns 19 byggnader från 1600- till 1800-talet, samt en mängd olika föremål, omkring 18 000 från såväl allmogekulturen som den samiska kulturen.

Museet ligger nämligen längs samernas gamla rajdväg från fjäll till kust. Utöver detta ingår även orientaliska föremål i samlingarna.

Normaltid för gruppvisning och servering är ca 2,5 tim. Vi kan erbjuda guidade gruppvisningar för upp till 50 personer. Servering till humana priser för grupper upp till 50 personer.

Ytor för utomhusaktiviteter. Här finns också fikaservering och möjlighet till att hyra båt för fiske. Vill man sammankoppla fler kulturupplevelser på en dagsresa, finns Vännäs Motormuseum och Slöjdarnas Hus i Vännäsby.
Pengsjö 246, Vännäs
070-623 83 35
sv.nyman@tele2.se
www.pengsjomuseum.se

Vännäs Motormuseum

Museet ligger i den gamla flyghangaren på Vännäs före detta flygfält, inramad i en gammal militär kulturmiljö från 1800- och 1900-talet.

Flyg- och motorhistoria från 1900-talet i tidstypiska miljöer. Bilar, motorcyklar, mopeder, flygplan, båtmotorer, motorsågar, stationära motorer, traktorer m.m. Det finns även en komplett GULF-mack från 60-talet.

Vännäs Motormuseum är ett rullande museum och utställningen kan förändras under säsongen.
Vännäs Läger
070-350 67 36
hangarn@hotmail.com
www.vannasmotormuseum.cjb.net

Natur

Brånsjöns naturreservat

Brånsjön är en grund slättsjö med mycket rikt fågelliv. Detta område är känt för det stora antalet flyttfåglar som kommer hit, främst under våren. De mest förekommande fågelarterna är gräsand, bläsand, kricka, storspov, ljungpipare, brushane och skrattmås.

Brånsjön har blivit naturreservat tack vare att sjön har ett stort värde som häckningsplats och rastplats för fågellivet.

Du är välkommen att besöka reservatet och helst använda den gångstig som finns inom området samt visa hänsyn till det känsliga fågellivet. Stigen är tydligt markerad av träd med orange märkning samt stolpar med orangefärgad topp. Du är även varmt välkommen att besöka vårt nybyggda fågeltorn.
Brånsjön, Vännäs
0935-141 04
turism@vannas.se

Linnévägen, Vännäs vandring

Med anor från medeltiden var denna väg en viktig färdled mellan gamla Uma, beläget i området för Backens kyrka, och vidare genom byarna upp till Lappmarken.

Efter Carl von Linnés genomresa år 1732 kom vägen att lokalt kallas för Linnévägen.

Linné övernattade den 26 maj 1732 i Jämteböle, vilket han beskriver i sin "Lappländska resa".

Vandringsleden är 7, 7 km lång och tre grillstugor är byggda efter leden.

Parkeringsplats ca 500 från avfarten till Spöland vid Vännäsby.
0935-420 23

Långforsens strövområde

Långforsen är den längsta forsen i Vindelälven inom Vännäs kommun. På en sträcka av 3 km faller Långforsen nära 16 m. Det är ett mycket vackert naturområde som är iordningställt till strövområde. Här finns strövstigar, rastplatser, skärmskydd, eldhus och möjlighet till fiske.

Ovanför Långforsen finns Selsforsen, ett samlingsnamn på Sandviksforsen, Gammsvedjeforsen och Lillforsen.

Vid Storidan nedanför Lillforsen finns en 100 m lång sandstrand. Där Rackdalen når ut i älven, vid strövömrådets mellersta del, växer ett litet bestånd av Kung Karls spira, Västerbottens landskapsblomma.

Vid strövområdets nedre del börjar Tavelsjöleden genom vilt och vackert norrländskt skogslandskap. Vandringsleden fortsätter i 30 km till Hamptjärnsstugan.
Långforsen, Vännäs
0935-141 75
turism@vannas.se

Sevärdheter

Eldsoffa

Ulf Rollof har vid östra infarten till Vännäs uppfört Eldsoffa, en vedeldad soffa som byggts av Roland Sandström AB, med tegel från bl.a det nedlagda tegelbruket på andra sidan vägen. Soffan fungerar både som mötesplats mellan människor och som ett möte med naturen.

"Jag bodde för många år sedan i en liten by på mexikanska landsbygden . Alla i byn var bönder. Jag är konstnär. Naturligtvis började jag göra konst om jordbruk. Jag gjorde kartor över fälten, planteringssystem och så vidare. Till slut konstruerade jag en eldstol i plåt. En stol uppvärmd av eld så att jag dygn efter dygn skulle kunna titta på en punkt, även igenom de kalla nätterna."
0941-140 00
konstvagen@asele.se
www.konstvagen.se

Hägring

Kent Karlsson är en mångsidig bildskapare. I Kents konst möter vi ofta vardagsföremål som sammanställs på ett överraskande sätt eller lyft ur sina naturliga sammanhang.

Strax väster om Vännäs, ute på en myr står Kent Karlssons kyrka och speglar sig i det omgivande landskapet. Som andra kyrkor står den där, uppfordrande eller förbisedd. Men den här kyrkan är inte som andra kyrkor, här har arkitekturen förvandlats till skarpslipad skulptur och kyrkan har blivit en hägring klädd i sprucket glas.

"En välbekant form på fel plats. Räcker det? Vet ej. Kanske, kanske inte. Men det känns angeläget att försöka undgå fällan 'offentligt konstverk.' Alla dessa utsmyckningar: blankpolerade på ena sidan och rå yta på den andra. Ickeföreställande? Föreställer dom inte konst? Konst som anpassar sig till offentlighet brukar alltför ofta vara en tunn soppa. Därmed inte sagt att motsatsen måste vara ogenomtränglig. Jag fortsätter vackla omkring i osäkerhet för att få syn på någonting självklart. De flesta idéer är ganska värdelösa, liksom tolkningar av dem i efterhand. Just nu när det hela håller på att ta form och samtidigt blir alltmer osynligt är risktagandet som en spikrak resa mot blindskären. Trots detta vill jag inte veta vad som eventuellt kommer att synas - det skulle verka redan föreställt och färdigsett."
0941-140 00
konstvagen@asele.se
www.konstvagen.se

Johanneskyrkan

Johanneskyrkan i Vännäs invigdes år 1960. Den är uppförd i tegel med tak av skiffer.

Skulptören David Wretling har utfört portalomfattningen, framställande överst Den gode herden, omgiven av evangelisterna Johannes, Markus, Lukas och Matteus, och till vänster de första människorna, Moses med lagens tavlor och Maria med barnet, till höger Ansgar, landets förste missionär, reformatorn Luther och ungdom av idag.

Inne i kyrkorummet har Vännäskonstnären Carl Magnus Lindqvist utfört en triptyk, där en om mosaik påminnande pointillistisk teknik verkningsfullt bidrar att ge bilden liv.

År 1998 motog kyrkan en donation av konstnären Theo Forrer från Holland. Donationen bestod av 15 st tavlor målade i olja och återger på ett för konstnären typiskt sätt bibliska motiv, kopplade till livet idag och livets innersida.
Vännäsby
0935-209 10
vannas.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/vannas

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Vännäs

Sökresultat

 Hittade 0 företag