Välkommen till Gävle

Gävle är ”Gästriklands storstad” och residensstad i Gävleborgs län. Gävle är beläget vid kusten ca 2 timmar norr om Stockholm och har ca 92 000 invånare. Gävle är mest känt för Gävlebocken och elithockeylaget Brynäs. Oavsett om du är i Gävle på genomresa, semester eller på konferens, finns massor att göra året runt. Avstånden är korta och utbudet stort.

Gävle är residensstad i Gävleborgs län med högskola, länsstyrelse och länssjukhus. Gävle tillhör Gästrikland och blev stad år 1446. Landskapsblomman är liljekonvalj, landskapsdjuret tjäder och landskapsfisken strömming.

Prinsessan Madeleine
H.K.H. Prinsessan Madeleine är hertiginna av Gästrikland och Hälsingland där Gävle är residensstad. Hon har ett eget stipendium som delas ut inom ridsporten och är heders- medlem i Gefle Studentkår. Prinsessan Madeleine gjorde sitt första officiella besök på egen hand när hon besökte Gävle den 7 september 2002. Under ett nästan sju timmar långt besök visade Gävle upp sig från sin bästa sida. Furuviksparken, Högskolan, Konstcentrum och Konserthuset stod på programmet.

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

92 000

Municipality Facts

Population

92 000

Kommunfakta

Yta

1 604 km²

Municipality Facts

Area

1 604 km²

Kommunfakta

Centralort

Gävle

Municipality Facts

Regional Center

Gävle

Kommunfakta

Län

Gävleborg

Municipality Facts

County

Gävleborg

Mer information

Internet

www.gavle.se

www.gastrikland.com

More Information

www.gavle.se

www.gastrikland.com

Mer information

Tidningar

Gefle Dagblad
www.gd.se

More Information

Newspapers

Gefle Dagblad
www.gd.se
Arbetarbladet
www.arbetarbladet.se

Mer information

Tidningar

Arbetarbladet
www.arbetarbladet.se

More Information

Tourist Bureaus

Gävle Tourist Bureau
Open Mon-Fri, 10-19, Sat 10-17, Sun 12-16
(with reservations for national holidays)
Drottninggatan 9 (Gallerian Nian), Gävle
026-14 74 30
turistbyran@gavle-co.se
www.gastrikland.com

Mer information

Turistbyrå

Gävle Turistbyrå
Öppet mån-fre 10-19, lör 10-17 och sön 12-16
(med reservation för storhelger)
Drottninggatan 9 (Gallerian Nian), Gävle
026-17 71 17
turist@gavle.se
www.gastrikland.com

Notera

Nödnummer

112

Notes

Emergency

112

Notera

Polis

114 14

Notes

Police

114 14

Notera

Landsnummer

+46

Notes

Country Code

+46

Notera

Riktnummer

026

Notes

Area Code

026

Staden

Om

Gästriklands storstad

Gävle är ”Gästriklands storstad” och residensstad i Gävleborgs län. Gävle är beläget vid kusten ca 2 timmar norr om Stockholm och har ca 92 000 invånare. Gävle är mest känt för Gävlebocken och elithockeylaget Brynäs. Oavsett om du är i Gävle på genomresa, semester eller på konferens, finns massor att göra året runt. Avstånden är korta och utbudet stort.

City

About

Gästriklands storstad

Gävle is "Gästrikland County's large city" and residential city within the county. Gävle is located on the coast about 2 hours north of Stockholm and has about 92,000 inhabitants. Gävle is best known for "The Gävle Goat" and the elite hockey team, Brynäs. Whether you're just passing through Gävle, on vacation or on a conference, we have lots to do throughout the year. The distances are short and the selections are large.

Staden

Staden

Gävle

Gävle är residensstad i Gävleborgs län med högskola, länsstyrelse och länssjukhus. Gävle tillhör Gästrikland och blev stad år 1446. Landskapsblomman är liljekonvalj, landskapsdjuret tjäder och landskapsfisken strömming.

Prinsessan Madeleine
H.K.H. Prinsessan Madeleine är hertiginna av Gästrikland och Hälsingland där Gävle är residensstad. Hon har ett eget stipendium som delas ut inom ridsporten och är hedersmedlem i Gefle Studentkår.
Prinsessan Madeleine gjorde sitt första officiella besök på egen hand när hon besökte Gävle den 7 september 2002. Under ett nästan sju timmar långt besök visade Gävle upp sig från sin bästa sida. Furuviksparken, Högskolan, Konstcentrum och Konserthuset stod på programmet.

Källa: www.gavle.se

City

City

Gävle

Gävle is a residential city the county of Gävleborgs with the University College, County Administration and the county hospital. Gävle belongs to Gästrikland and became a city in 1446. The provinces flower is the Lily of the Valley, the province animal is the Wood Grouse and the province fish is the Herring.

Princess Madeleine
Princess Madeleine is the Duchess of Gästrikland and Hälsingland, which Gävle is residential city. She has her own scholarship which is awarded in Equestrianism and is an honorary member of Gefle Student Union.
Princess Madeleine made his first official visit to Gävle on September 7, 2002. During her nearly seven-hour visit, Gävle showed up our best side with Furuviksparken (Park), University, Art Center and Concert Hall were on the program.

Source: www.gavle.se

Staden

Historia

Gävles historia

Gävles äldsta kända stadsprivilegium är utfärdat 1446. Orten är nämnd tidigare, men inga tecken tyder på tätortsbebyggelse före 1400-talet. Goda kommunikationer, fiske och utrikeshandel med järn, boskapsprodukter och trävaror har spelat stor roll för stadens äldre utveckling.

Vid 1500-talets mitt var Gävle en av Sveriges viktigaste städer och hamnar. Från 1600-talets början, när slottet blev residens för ståthållare och landshövdingar, fungerade staden som administrativ centralort. Med bottniska handelstvånget 1636 försämrades förutsättningarna. Utrikeshandel och befolkningsutveckling stagnerade.

Staden återfick stapelrätten 1673, och mot århundradets slut vände den ekonomiska trenden. Den positiva utvecklingen inom handel och bruksrörelse pågick med vissa recessioner 1700-talet igenom. Gävles berömda varvsindustri går tillbaka till 1780-talet, men anor kan spåras till 1500-talet.

Gävle hade vid 1800-talets början 6 000 invånare och tillhörde ända fram till 1930-talet, då folkmängden uppgick till 39 000 personer, rikets fem-sex största städer. Tillväxten har såväl under 1800-talet som 1900-talet gått i jämförelsevis långsam takt; år 1980 var Gävle nummer femton bland Sveriges tätorter (inklusive förorter).

Gävle var en viktig fabriksstad i början av 1800-talet. Varv, snus och tobak, brännerier samt textil tillhörde de mer framträdande branscherna. Industrin har fortsatt att spela en central roll för stadens utveckling. Branschstrukturen har emellertid inte varit helt gynnsam.

Mindre expansiva verksamheter som livsmedel och textil har varit rikare representerade i Gävle än i många andra städer. Sjöfart, landtransporter och länsförvaltning är andra viktiga näringsfång som präglat staden och i hög grad styrt dess utveckling.

Källa: http://www2.historia.su.se/urbanhistory/cybcity/stad/gavle/historia.htm

City

History

Gävles historia

Gävles' oldest known city privileges was issued in 1446. The city is mentioned earlier, but nothing was written to suggest there was urban development before the 1400's. Good communications, fisheries, foreign trade in iron, livestock and wood products have played an important role in the city's development.

In the 1500s, Gävle was one of Sweden's major cities and ports. From the early 1600's, the castle became the residence for the stadtholder (Head of State) and the governor, then the city functioned as an administrative center. With "bottniska handelstvånget" (Bothnian Trade Coercion) in 1636, conditions deteriorated. Foreign trade and population growth stagnated.

The city regained "stapelrätten" (Control of Goods) in 1673, and towards the end of the century the economy turned. The positive developments in trade and industry was ongoing with recessions through 1700s . Gävle's famous shipbuilding industry goes back to the 1780s, but ancestry can be traced to the 1500s.

Gävle had 6,000 inhabitants in the late 1800s, and grew to 39,000 in the 1930s, which made it one of the top largest cities. Growth during the 1800s to 1900s had gone comparatively slow, and in 1980, Gävle was fifteenth among Sweden's urban areas (including suburbs).

Gävle was an important textile city in the early 1800s. Shipyard, snuff and tobacco, distilleries and textiles belonged to the more prominent industries. The industry continued to play a central role for the city's development. However, the textile industry had not been entirely beneficial.

Less expansion, activities such as food and textiles have been better represented in Gävle than in many other cities. Maritime transport, land transport and the county administration are other major trades which has shaped the city, and greatly influenced its development.

Source: http://www2.historia.su.se/urbanhistory/cybcity/stad/gavle/historia.htm

Se & göra

Bad

Borgvik havsbad

Havsbad med sandstrand. Ägs och drivs av Baptistförsamlingen. Hundar tillåtet på tomten och stranden, men ej i vattnet.
Bönavägen, Bönan

See and Do

Swimming

Borgvik havsbad - Bathing

Havsbad (Sea Bathing) with sandy beach. Owned and operated by the Baptist Parish. Dogs permitted on the site and beach, but not in the water.
Bönavägen, Bönan

Se & göra

Bad

Engeltofta havsbad

Litet havsbad vid restaurang/sommarvandrarhem. Omklädningshytt och WC.

See and Do

Swimming

Engeltofta havsbad - Bathing

Small bathing area on the sea with restaurant / summer hostel. Changing area and restrooms.

Se & göra

Bad

Engesbergs havsbad

Engesbergs havsbad är en badvik med gräs- och sandstrand i anslutning till en camping.
Engesbergs Camping & Stugby Solviksvägen 7, Gävle
+46 (0)26-990 25
info@engesbergscamping.se
www.engesbergs-camping.se

See and Do

Swimming

Engesbergs havsbad - Bathing

Engesberg is a bathing cove with grassy areas and sandy beach. Camping is available.
Engesbergs Camping & Stugby Solviksvägen 7, Gävle
+46 (0)26-990 25
info@engesbergscamping.se
www.engesbergs-camping.se

Se & göra

Bad

Fjärran Höjderbadet

Familjebassäng: En oas med champagnebubblor, vattenströmmar och vattengrotta. Möjlighet att simma ut till utebassäng året om.

Barnbassäng: En bassäng för de allra minsta. Från strandkant till max 90 cm djup. Sprutande elefant, häftiga strömmar, bubblor och vattenkanon. "Snäll" rutschbana.

Utomhusbad: 50 m bassäng med 8 banor. Stor undervisningsbassäng. Barnpool och lekplats. Ytor för streetbasket, beachvolleyboll, motionsgympa, badminton, boule mm.

Motions- och tävlingsbassäng: 25 m bassäng med 8 banor. 3-meterstrampolin. 1-meterssvikt.

Undervisningsbassäng: Bassäng (12x8m) med möjlighet till olika vattendjup. Här bedrivs aktiviteter som babysim, simskola, vattengympa, vattenspinning mm.

På Fjärran Höjderbadet finns också bubbelpooler, gymavdelning, motionshall, solarier och servering.
Lantmäterigatan 5, Gävle
+46 (0)26-600 500
www.gavle.se/fjarranhojder

See and Do

Swimming

Fjärran Höjderbadet - Family Bathing Center

Family Pool: An oasis with champagne bubbles, water currents and water caves. You can swim out to the outdoor pools anytime during the year.

Wading: A pool for small children. From shallow to a maximum of 90 cm deep. Spray elephant, water currents, bubbles and water cannon. and an "easy" water slide.

Outside Pool: 50 m pool with 8 tracks. Large pool for swimming lessons. Children's pool and playground. Basketball, Volleyball, water gymnastics, badminton, Pétanque and much more.

Motion and competition pool: 25 m pool with 8 tracks. Trampoline.

Swimming Lessons: Swimming Pool (12 x 8m), with different water depths. Activities such as baby swimming, swimming school, water gymnastics, water aerobics and much more.

At Fjärran Höjderbadet we also have whirlpools, gym, exercise, solariums and serve food.
Lantmäterigatan 5, Gävle
+46 (0)26-600 500
www.gavle.se/fjarranhojder

Se & göra

Bad

Harnäsbadet

Harnäs-Skutskärs Simsällskaps eget bad som drivs av simmare, föräldrar och ledare. Öppet sommartid när vädret så tillåter. Hopptorn 3,5m, 7,5m och 10m. Trampoliner både 1 och 3 meter. Volleybollplan och stora gräsytor för solning och lek. Kiosk med godis, läsk och glass. Kaffe och smörgås går också att få. Grillplats.
Harnäs, Furuvik
+46 (0)26-19 59 01
info@hss.nu

See and Do

Swimming

Harnäsbadet - Swimming Society

Harnäs-Skutskärs Swimming Societies which is run by swimmers, parents and leaders.
Open during the summer - depending upon the weather. Jumping platforms are 3.5 m, 7.5 m and 10m. Trampoline 1 and 3 meters. Volleyball and large grassy area for tanning and playing. Kiosk with candy, soft drinks and ice cream. Coffee and sandwiches is also available. Grill area.
Harnäs, Furuvik
+46 (0)26-19 59 01
info@hss.nu

Se & göra

Bad

Hemlingbybadet

Vid Hemlingbystugans friluftsområde, pool, populärt barnfamiljebad. Vi har 3 st pooler. En av dessa är en avsvalkningspool som ligger i direkt anslutning till Bastuavdelningen. De andra två (en är för barn) är under sommaren uppvärmda till ca 23 grader.
Hemlingby Friluftsområde, Gävle
+46 (0)26-51 70 15
info@hemlingby.nu
www.hemlingby.nu

See and Do

Swimming

Hemlingbybadet - Bathing and Recreation

At Hemlingbystugans Recreation Area has pools and is popular for families with children.
We have 3 pools. One of these is a pools is directly connected to the Sauna. The other two (one is for children) are in the heated in the summer to about 23 degrees.
Hemlingby Friluftsområde, Gävle
+46 (0)26-51 70 15
info@hemlingby.nu
www.hemlingby.nu

Se & göra

Bad

Totrabadet

Totrabadet i Hamrångefjärden. Insjöbad, sandstrand, långgrund sandbotten, omklädningsbyggnad, toaletter, badbrygga. Ett av Hamrångebygdens insjöbad med lång sandstrand och badvänligt för familjer med småbarn. Badet kallas också för "Totra del sol". Sköts av Totra Byalag. Tältplats och husvagnsparkering finns, för max 3 dygn.

See and Do

Swimming

Totrabadet - Bathing

Totrabadet in Hamrångefjärden, lake, sandy beaches, shallow water, sandy bottom, changing area, restrooms, dock.
One of Hamrångebygdens lakes has a long sandy beach and is perfect for families with young children. Tent area and caravan parks available for a maximum of 3 days.

Valbo Sport Center

Valbo at Sofiedalsskolan (School) is Valbo sports. Here is a large swimming facility with an outdoor 50 meter pool and diving platform. Indoors, there is a pool, 16.3 meters with a water slide for children. There is also a steam sauna and a wood heated sauna.
In the winter, it is very good for skiing. We have a gym with modern equipment, for individual training, or book per hour for groups. Instructors are available.
Valbo Sport Center can even offer you a massage.
Valbo Sportcentrum Fritidsvägen 6, 818 30 Valbo
+46 (0)26-13 11 66

Se & göra

Bad

Valbo sportcentrum

Valbo vid Sofiedalsskolan ligger Valbo sportcentrum. Här finns en stor badanläggning med en 50 metersbassäng och hopptorn utomhus. Inomhus finns en bassäng som är 16,3 meter med en rutschbana för barn. Här finns även en ångbastu och en vedeldad bastu.

Vintertid finns fina skidspår i direkt anslutning till anläggningen. Vi har ett gym med modern utrustning där man kan träna enskilt, eller boka per timme för hela grupper. Här finns även möjlighet att boka en instruktör.
Valbo sportcentrum kan även erbjuda massage.
Valbo Sportcentrum Fritidsvägen 6, 818 30 Valbo
+46 (0)26-13 11 66

Familjeaktiviteter

Alborgen

Vill du lösa spännande uppgifter som kräver list, kreativitet och förmåga att samarbeta - prova äventyren i Alborgen! Perfekt för familjen, kick-off och andra festliga sammanhang. Perfekt regniga dagar, allt inomhus.
Aktiviteterna i Äventyrshuset Alborgen utförs i grupper om 3-5 personer och går ut på att lösa problem i äventyrsbanor med olika teman. Just nu finns det 45 olika äventyrsceller med mycket varierande uppgifter. Nya celler tillkommer efterhand och de befintliga byggs om då och då.
Persborgsvägen 20, Valbo
+46 (0)26-13 13 00
info@alborgen.nu
www.alborgen.nu

See and Do

Family Activities

Alborgen - Adventure House

If you want to solve exciting tasks that require creativity and the ability to cooperate - try adventures in Aalborg! Perfect for the family, kick-off's and other festive occasions. Perfect for rainy days, because everything is indoors.
The activities in Aalborg Adventure House are performed in groups of 3-5 persons and is designed to solve adventure problems of different themes. Just now, there are 45 different "Adventure Cells" with very different tasks in each. New cells are added and the existing are rebuilt from time to time.
Persborgsvägen 20, Valbo
+46 (0)26-13 13 00
info@alborgen.nu
www.alborgen.nu

Se & göra

Familjeaktiviteter

Furuvik

Besök en av Sveriges största, grönaste och mysigaste djur och nöjesparker, vackert belägen vid havet.

Djuren
I parken bor ett 70 -tal djurarter och många av dem kan du faktiskt komma riktigt, riktig nära. Du kan vandra i Regnskogen bland ormar och dvärgsilkesapor, du kan ströva i Lemurlandet - har du tur landar en nyfiken lemur på din axel. På den vackra fädbodvallen blir du kompis med de söta, små killingarna. Det finns mycket att upptäcka och lära i djurvärlden.

Visste du att schimpansen är vår närmaste släkting? Eller att det växer stora kindpåsar på orangutanghanen? Kom och hälsa på våra stora människoapor i Aplandskapet - schimpansfamiljen med de busiga ”småtjejerna” Manda och Magda och orangutangparet Igge och Nyong.

Tivolit
Låt det kittla i magen! Ta en tur i berg och dalbanan Batman, snurra dig yr i en kaffekopp eller varför inte en flygresa för de minsta. Här känner du dig som barn på nytt. Vill du vila från karusellerna en stund – prova lyckan bland lotterier och spel. Missa inte föreställningen av vår trupp, Furuviksbarnen, som bjuder på underhållning i Europas enda cirkusbyggnad i trä. Här finns något för alla barn, stora som små.

Parken
Du kan också ströva runt och bara njuta. Furuviksparken är känd för sin grönska och blomprakt och ligger fantastisk naturskönt direkt vid havet. 16 000 plantor sätts ut varje vår och förgyller de vackra planteringarna. Ströva runt, lukta, njut, ta en matbit på Cirkusrestaurangen eller till vågskvalpet på Furuviksbrygga. Blir solen för het, ta ett dopp i vår pool.
Furuviksparken Dannemansvägen 4, Furuvik
+46 (0)26-17 73 00
info@furuvik.se
www.furuvik.se

See and Do

Family Activities

Furuvik

Beautifully situated on the coast, visit one of Sweden's largest animal and amusement parks.

The Animals
The park has about 70 species of animals and many of them you can get really, really close. Hike in the rain forest among snakes and pygmies, stroll over to Lemurlandet - and with a little luck, a curious lemur can jump on your shoulder. At the beautiful fädbodvallen, you can become friends with one of the many cute little animals. There is much to discover and learn in the animal world.

Did you know chimpanzees are our closest relative? Or that the orangoutang grows large cheek sacks? Come and see our great apes in Aplandskapet (Ape Land) - and the chimpanzee family with the playful young ones called " Manda" and "Magda" along with the orangoutang pair called "Igge" and "Nyong."

Amusement Park
Let it tickle in your stomach! Take a tour in the mountains and the Batman Rollercoaster, spin dizzy in a coffee cup or why not fly somewhere. Here - you feel like a child again. Do you want to rest from the merry-go-round for a while - try your luck among the lotteries and games.
Don't miss the show, Furuviksbarnen, which offers entertainment in Europe's only circus built from wood.
There is something here for all children, large and small.

The Park
Stroll around and just enjoy your surroundings. Furuviksparken is known for its greenery, splendid flowers and its stunning natural beauty due to its location directly by the sea. There are 16,000 plants planted each spring which create beautiful gardens. Look around, smell, enjoy, have a snack at Circus Restaurant or to Furuviksbrygga. If the sun gets to hot, take a dip in our pool.
Furuviksparken Dannemansvägen 4, Furuvik
+46 (0)26-17 73 00
info@furuvik.se
www.furuvik.se

Se & göra

Familjeaktiviteter

Jungle City Lekland

Hos Jungle City Lekland får barnen hoppa, klättra och studsa hur mycket de vill. Under tiden kan de vuxna njuta av nybryggt kaffe, färska bullar, kakor eller en lättare lunch i Leklandets djungelatmosfär. Jungle City Lekland är uppdelat i två områden. Ett för de större barnen med en stor klätterställning med rutschkanor, fyra trampoliner, en hoppborg och mycket mer. Den mindre delen för de yngre är försedd med en liten klätterställning, ett bollhav och en rutschkana. Det området är även fyllt med en mjuk matta och softplay material.
Barnen leker under föräldrars uppsikt!
Kryddstigen 28, Gävle
+46 (0) 26-14 02 22
info@junglecitylekland.se
www.junglecitylekland.se

See and Do

Family Activities

Jungle City Lekland

In Jungle City Lekland the children jump, climb and bounce as much as they want. In the meantime, the adults enjoy a freshly brewed cup of coffee, freshly baked buns, cakes or a light lunch at "Leklandets djungelatmosfär." Jungle City Lekland is divided into two areas. One for the bigger kids with a Jungle Gym that has a slide, four trampolines, a inflatable castle and much more. The smaller section, for the younger kids, has a small Jungle Gym, a ball pool and a slide. The area is also filled with soft carpet and soft toys.
The children play under the supervision of their parents!
Kryddstigen 28, Gävle
+46 (0) 26-14 02 22
info@junglecitylekland.se
www.junglecitylekland.se

Fishing

Fishing in Gästrikland

On www.fiskegavleborg.se, you can search for your "dream fish" by clicking on a road, or the entire county, region or any of the county's municipalities. You will find information on various fishing areas which permit public fishing. The area offers fishing for pike-perch, pike, perch and trout. There area implanted fishing lakes "put and take" and several fishing associations support the implantation of fish.
By specifying your preferences among the different types of fish, service level and type of housing you prefer, the fiskevårdsområden (fishing association) can help meet your requests.
Good luck with your search and your fishing!
www.fiskegavleborg.se

Se & göra

Fiske

Fiske i Gästrikland

På www.fiskegavleborg.se kan du söka efter ditt ”drömfiske” genom att klicka på en sökväg, hela länet, landskap eller någon av länets kommuner. Där du finner information om olika fiskevårdsområden som upplåter fiske till allmänheten. Fiskevårdsområdena erbjuder fiske efter gös, gädda, abborre och öring. Inplanterad fisk som "put and take" och flera fiskevårdsområden stödplanterar också fisk. Genom att specificera dina önskemål mellan olika kategorier som fiskeinriktning, servicenivå och boendeform kan du sortera fram de fiskevårdsområden som uppfyller dina önskemål.
Lycka till med din sökning och ditt fiske!
www.fiskegavleborg.se

Museum

Gävle Konstcentrum

Gävle kommuns konsthall visar tillfälliga utställningar med både svensk och internationell samtidskonst. Konstcentrum ansvarar även för den rikt förekommande konsten i Gävle. Sedan årskiftet hittar man Konstcentrum i kvarteret Silvanum, ett stenkast från Konserthuset invid Boulognerskogen. Huset Silvanum invigdes 1961 och är en av Gävles arkitektoniskt mest intressanta byggnader.

Konstcentrum har tillsammans med Högskolan i Gävles program för Design och träteknik och Kafé Spegeln gett det som en gång var skogsmuseum en ny och spännande identitet.
Konstcentrum är handikappanpassat.
Öppettider: Året runt
Gävle Konstcentrum Kungsbäcksvägen 32, Gävle
+46 (0)26-17 94 24
konstcentrum@gavle.se
www.gavle.se/konstcentrum

See and Do

Gävle Konstcentrum

Gävle Municipal Art Gallery offers temporary exhibitions of Swedish and International Contemporary Art. The Art Gallery is also responsible for the upcoming art in Gävle.
Since the beginning of the year, you can find the Art Gallery in the Silvanum building, a stone's throw away from the Concert Hall, and next to "Boulognerskogen." The Silvanum was inaugurated in 1961 and is one of Gävles most architecturally interesting buildings.
The Art Gallery, together with the University's education program for "Design and Wood Technology" and "Kafé Spegeln" (Cafe) has given what was once Skogsmuseum (Nature Museum) a new and exciting identity.
The Art Gallery has handicap facilities.
Open year round.
Gävle Konstcentrum Kungsbäcksvägen 32, Gävle
+46 (0)26-17 94 24
konstcentrum@gavle.se
www.gavle.se/konstcentrum

Länsmuseet Gävleborg

Gävleborg County Museum is one museum for the two provinces of Gästrikland and Hälsingland. The museum works with cultural history, art, architectural, care of the cultural landscape, archaeology and various cultural type of projects within the counties ten municipalities. More than 300 works from five centuries are displayed. See Gunnar Cyréns art and utility of steel, glass, silver and plastics and he is also the creator of the Nobel set.
In the museum is a cafe and even shop in the museums boutique.
Länsmuseet Gävleborg Södra Strandgatan 20, Gävle
+46 (0)26-65 56 00
www.lansmuseetgavleborg.se

Se & göra

Länsmuseet Gävleborg

Länsmuseet Gävleborg är ett museum för de båda landskapen Gästrikland och Hälsingland. Museet arbetar med kulturhistoria, konst, byggnadsvård, vård av kulturlandskapet, arkeologi samt olika kulturturistiska projekt i Gävleborgs läns samtliga tio kommuner. Över 300 verk från fem sekler visas. Cyrénsalen visar glas, plast, stål och silver av Nobelservisens skapare Gunnar Cyrén. I Länsmuséets finns det för den fikasugne ett café och man kan även handla i muséets butik.
Länsmuseet Gävleborg Södra Strandgatan 20, Gävle
+46 (0)26-65 56 00
www.lansmuseetgavleborg.se

Sveriges Fängelsemuseum

Fängelsemuseet i Gävle – ett museum i två fängelser! I Gävleborgs fd läns- och slottshäkte från 1732 finns sedan sommaren -05 basutställningen "Androm till skräck och varnagel".

Här får du som besökare uppleva svenskt straff- och brottsstänkande när grymma och förnedrande skam- och kroppsstraff var dagliga inslag vid skampålen på torget eller på landets alla galgbackar.

I de gamla mörka och usla arresterna möter du makten och straffen, brottslingarna och deras vanmakt. Inslag av motmakt och frihet leder dig sedan vidare till Gävleborgs fd länscellfängelse från 1847 där du i basutställningen "Hotell Hamilton" får lära känna svensk fångvård från 1800-talets mitt fram till våra dagars kriminalvård. I utställningen möter du den tid när man i Sverige ersatte de offentligt verkställda straffen med fängelse eller straffarbete, vilket innebar dygnetrunt-isolering av de kriminella från samhället och från varandra.

De båda fängelserna ligger bredvid varandra intill Gävle slott, på södra sidan om Gavleån. Öppet året runt.
Sveriges Fängelsemuseum Hamiltongatan 3, Gävle
+46 (0)26-65 44 30
info@fangelsemuseet.se
www.fangelsemuseet.se

See and Do

Sveriges Fängelsemuseum

The prison in Gävle - one museum in two prisons!
In Gävleborgs former county and castle prison from 1732, the exhibition "Androm till skräck och varnagel" has been on display since the summer of -05.
You can be sure that visitors experience the Swedish criminal and penalization system through cruelty, degrading shame and corporal punishment as it was pilloried daily at the square or the execution places.
The arrested meet in the dark and wretched, face the powers before them, their sentences and feel their powerlessness. Elements of the opposition and freedom will lead you then to proceed to Gävleborgs former county prison from 1847, where the exhibition "Hotels Hamilton" is on display. Learn about the Swedish prisons from the 1800s up until today's correctional system. The exhibition shows you the time when one in Sweden compensated the public with imprisonment or forced labor, which meant 24 hour isolation from society and from each other.
The two prisons located next to each other and are next to Gävle Castle, on the south side of the Gavleån.
Open year round.
Sveriges Fängelsemuseum Hamiltongatan 3, Gävle
+46 (0)26-65 44 30
info@fangelsemuseet.se
www.fangelsemuseet.se

Se & göra

Sveriges Järnvägsmuseum

Ett utflyktsmål som hela familjen gillar. Följ med genom Sveriges spännande järnvägshistoria under 150 år. Här kan du känna på spakarna i förarhytten på ett ånglok, beundra de vackra kungavagnarna och titta in till fången i fångvagnen.
Sveriges Järnvägsmuseum Rälsgatan 1, Gävle
+46 (0)26-14 46 15 |
jarnvagsmuseum@banverket.se
www.jarnvagsmuseum.se

See and Do

Sveriges Railway Museum

An excursion the whole family will like. Follow through Sweden's exciting railway history which goes back 150 years. Here you can feel the levers in the cab of a steam locomotive, admire the beautiful Royalty cars and look at a prisoner in the prison car.
Sveriges Järnvägsmuseum Rälsgatan 1, Gävle
+46 (0)26-14 46 15 |
jarnvagsmuseum@banverket.se
www.jarnvagsmuseum.se

Se & göra

Parker

Axmar Bruk och Hytta

Axmarbruk ligger vid norra gästrikekusten, alldeles invid gränsen mot Hälsingland. Bruket grundades 1671, förstördes av ryska trupper 1721, men byggdes sedan upp igen.

Ståtligt monument
Den hytta vi kan se idag är från 1860-talet. Då uppfördes här ett helt nytt järnverk med masugn, smedja och valsverk - en för sin tid mycket modern anläggning. Den snabba teknikutvecklingen under slutet av 1800-talet gjorde dock att den rätt snart blev föråldrad och 1927 lades järnverket ned. På 1940-talet användes hyttan en tid för tjärframställning. Nu står den kvar som ett ståtligt monument från järnbrukstiden. Guidning kan bokas.

Promenad i herrgårdsparken
Till bruket hörde också en herrgård med park och lusthus. Herrgården revs 1970, men i den lätt förfallna parken kan man promenera under alla tider på året. På en udde i bruksdammen står ett trevligt litet lusthus i nygotisk stil.

Värt en omväg
En äldre kustväg passerar Axmar bruk. Här är numera inte mycket trafik och bruket verkar därför ligga en bra bit från allfartsvägen. Men det är väl värt en omväg att ta sig hit - inte minst för ett besök på den trevliga Axmarbrygga havskrog, som inrymts i ett av slaggstensmagasinen i hamnen.
Öppettider: Året runt

See and Do

Parks

Axmar Works and Melting House

Axmarbruk is located on the northern coast of Gästrike, close to the border of Hälsingland. The mill was founded in 1671, but was destroyed by Russian troops in 1721, but then built up again.

Grand Monuments
The melting house we see today, is from the 1860s. When it was built, it was a new ironworks with a blast furnace,a forge, and rolling mills - (was very modern during that time). However, the rapid evolution of technology in the late 1800s, made it outdated very quickly and in 1927, the mill was shutdown. In the 1940s, the melting house was used for awhile for tar manufacturing. Now, it remains as a stately monument from the ironworks time. Guided tours can be booked.

Walking in Herrgårdsparken (Park)
Also belonging to the Works, was a manor with a park and gazebo. The Manor was torn down in 1970, but you can still take walk in the park all year round. On the cape, at the mills dam, is a nice little gazebo in the Gothic Revival style.

Worth a Detour
An older coastal road passes Axmar Works. There is not much traffic and the Works is a good bit off the road - but it is well worth a detour to get here - at least visit the pleasant Axmarbrygga tavern, which is housed in one of stone warehouses at the harbor.
Open year round.

Se & göra

Parker

Boulognerskogen

Boulognerskogen är en av landets största stadsparker. Sommartid hålls många olika aktiviteter bland annat; bangolf, konserter, musik, kaféer, gratis fiske, motionsaktiviteter och teatrar.

Boulognerskogen planerades redan i mitten av 1800-talet och hade då romantiken som förebild. Sedan dess har parken moderniserats fortlöpande genom åren. Idag är Boulognerskogen ett skulpterat parklandskap med både öppna gräsytor, trädgrupper och flera olika vattenmiljöer. Mest omtalat är kanske Stadsträdgårdens verk, Carl Milles "Fem musicerande genier".

Varför inte packa matsäckskorgen och äta i grönskan eller besöka sommarcaféet och bara njuta.

See and Do

Parks

Boulognerskogen - Park

Boulognerskogen is one of the country's largest urban parks. During the summer, the park offers a variety of activities including; golf, concerts, music, cafes, free fishing, motion activity and theaters.
Boulognerskogen was planned as early as the mid-1800s and had romance as its model. Since then, the park continuously has been modernized throughout the years. Today, Boulognerskogen is a sculpted park with both open grassy areas, trees and a variety of water environments. Most recommended is the "Stadsträdgårdens" (City Garden) works, and Carl Milles "Five music geniuses."

Why not pack a lunch and eat it on one of the grassy lawns or visit the summer café and just enjoy.

Se & göra

Parker

Valls Hage

Skogsbotanisk park som alltid är öppen. Valls Hage, en 10 ha stor skogsbotanisk park med alla Sveriges vanliga och ovanliga träd. Parken ligger på en halvö som omsluts av Gavleån ca 2 km väster om staden. Anlagd i mitten av 70-talet av b.la Skogshögskolan. Med ca 200 olika trädslag bl a Paraplygran och ett lönnträd med djupflikiga blad som är enda exemplaret i Sverige. Omkring 300 arter av skogens ört och ris finns också att beskåda. Det finns också ett Rosarium i parken.
Parken är öppen alla dagar och har goda parkeringsmöjligheter.

See and Do

Parks

Valls Hage - Botanical Garden

Skogsbotanisk (Botanical Garden) park is always open.
Valls Hage, a large botanical park with all of Sweden's common and rare trees.
The park is located on a peninsula in Gavleån about 2 km west of the city. It began in mid-70's by the "Skogshögskolan" (University).
With about 200 different species of trees, such as the "Paraplygran" (Umbrella Spruce) and a "lönnträd" (Maple Tree), which is the only specimen in Sweden. There are also approximately 300 species of forest herbs and rice. There is also a Rosarium (Rose Collection) in the park.
The park is open all day and offers good parking facilities.

Källa

Sök företag i Gävle

Sökresultat

 Hittade 0 företag