Välkommen till Säffle - Sveriges yngsta stad!

Om du hamnar på månen kan du ta dig en titt på Säffle kommun. Du ser Värmlands näs sticka sin karaktäristiska profil rakt ut i Vänern. Säfflebygden präglas av vatten, jordbruksmark och skog. Detta har satt sin prägel på näringslivet: trä och papper, båtmotorer, avancerad högteknologi och modern livsmedelproduktion är basen i det ekonomiska livet.

I Säffle finns ett av Europas bästa fiskevatten för gös - mitt i centrum av staden. På vintern kan du gå ut på isen, borra ett hål och ta upp den läckra islaken eller den gurkdoftande slommen. Gädda och abborre hittar du i varje skogstjärn, i vikar eller vid grynnor i Vänern.

Längst i söder finns en av Vänerns mest attraktiva gästhamnar och i norr och väster finns vildmarken. Golfaren hittar gärna till Billerudsbanan strax utanför tätorten.

Säffleborna är aktiva och drivande. Överallt runt om i kommunen finns det verksamheter och aktiviteter. Kulturlivet blomstrar. Musiklivet är rikt. Jazzklubben, visklubben och kammarmusikföreningen ser till att internationellt etablerade artister framträder regelbundet. Säffle-Operan sätter varje höst upp välbesökta musikteaterföreställningar och Dans i Värmland försörjer orten med modern konstnärlig dans av absolut toppklass.

Fritidssektorn är väl rustad för att serva medborgare och besökare. Senaste tillskottet är en inomhushall för fotboll, utmärkt för träningsläger och kurser. Boende av god klass finns det gott om.

Vill du veta mer kontakta Turistbyrån som är belägen mitt i centrum vid kanalbron. Vi hjälper er att hitta det ni söker.

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

15 973

Yta

2 512,49 km²

Centralort

Säffle

Län

Värmland

Mer information

Internet

www.saffle.se

Tidningar

Säffle-Tidninge
www.saffletidning.se

Nya Wermlands-Tidningen
www.nwt.se

Turistbyrå

Säffle Turistbyr
Brovillan 1, Säffle
+ 46 (0) 533-68 10 10
tourist@saffle.se
www.saffle.se

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

0533

Staden

Om

Välkommen till Säffle, Sveriges yngsta stad - född 1951!

Om du hamnar på månen kan du ta dig en titt på Säffle kommun. Du ser Värmlands näs sticka sin
karaktäristiska profil rakt ut i Vänern. Säfflebygden präglas av vatten, jordbruksmark och skog. Detta har satt sin prägel på näringslivet: trä och papper, båtmotorer, avancerad högteknologi och modern livsmedelproduktion är basen i det ekonomiska livet.

I Säffle finns ett av Europas bästa fiskevatten för gös - mitt i centrum av staden. På vintern kan du gå ut på isen, borra ett hål och ta upp den läckra islaken eller den gurkdoftande slommen. Gädda och abborre hittar du i varje skogstjärn, i vikar eller vid grynnor i Vänern.

Längst i söder finns en av Vänerns mest attraktiva gästhamnar och i norr och väster finns vildmarken.
Golfaren hittar gärna till Billerudsbanan strax utanför tätorten.

Säffleborna är aktiva och drivande. Överallt runt om i kommunen finns det verksamheter och aktiviteter.
Kulturlivet blomstrar. Musiklivet är rikt. Jazzklubben, visklubben och kammarmusikföreningen ser till att
internationellt etablerade artister framträder regelbundet. Säffle-Operan sätter varje höst upp välbesökta musikteaterföreställningar och Dans i Värmland försörjer orten med modern konstnärlig
dans av absolut toppklass.

Fritidssektorn är väl rustad för att serva medborgare och besökare. Senaste tillskottet är en inomhushall för fotboll, utmärkt för träningsläger och kurser. Boende av
god klass finns det gott om.

Vill du veta mer kontakta Turistbyrån som är belägen mitt i centrum vid kanalbron. Vi hjälper er att hitta det ni söker.

Se & göra

Bad

Badplatser i Säffle och Åmål

Duse Udde Camping
8 km från Säffle.

Eldans badplats, Långserud
Barnvänligt. Sandstrand, brygga, plattform ute i vattnet.

Forsbackabaden, Åmål
7 km väster om Åmål efter väg 164 mot Bengtsfors

Furusjön, Ånimskog
22 km söder Åmål väg E45.

Getebolsviken, Tveta
Mycket barnvänlig, långgrund och härlig badplats.

Klöverudsbadet, Edsleskog
18 km v om Åmål, väg 164.

Knarrbysjön, Fengersfors
Väg E45 söderut till Tösse därefter höger mot Dals-Långed.

Källarbacken
3 km norr om Säffle, västra sidan.

Sandbacken
3 km norr om Säffle, östra sidan.

Sandvarpet, Tösse
12 km söder Åmål väg E45.

Strand, Svanskog
30 km från Säffle. E45 mot Åmål tag höger mot Svanskog före Åmål.

Åkershus, Ekenäs
Långgrund sandstrand, barnvänligt. 40 km från Säffle.

Örnäsbadet, Åmål
Vid Örnäs Camping.

Detta är ett urval av badplatser
som finns i våra vackra kommuner.

Simhall

Tegnérhallen, Säffle
+46 (0) 533-68 18 2

Familjeaktiviteter

Boda Gård, Säffle

Endast förbokning.
Är du sugen på ett äventyr? Kom och paddla i Västvärmlands sagolikt vackra sjöar. Boda Gård erbjuder ett antal spännande paket t ex
Västvärmlands pärlor på 2 veckor. I trolska Bodasjön kan barnfamiljen prova paddling, fiske och bad. Det finns också möjlighet att ta en ridtur på våra hästar eller boka ett båtpaket.
+46 (0) 533-710 05
www.bodafarm.se

Cykelleder

I vår kommun finns ett flertal cykelleder. Kartor finns att köpa på Turistbyrån.

Drössviken, Säffle

En härlig utflyktsplats, vindskydd och bastu. Ved finns. Fri tillgång till allt. Båtramp. Frihet under ansvar.
Kör väg 545 ut mot Kila kyrka. Drössviken ligger på höger sida av vägen.

Naturbyn, Långserud, Säffle

Ta med familjen eller vännerna på en annorlunda upplevelse! En naturnära stugby i rogivande miljö vid sjön Eldan. Aktiviteter; fyr- och femkamp, teambuildning, kanoting, fiske, karbad mm. Aktivitetsbana för barn. Olika boendealternativ.
+46 (0) 533-501 55, +46 (0) 70-662 94 72
www.naturbyn.nu

Fiske

Fiske

I Säffle och Åmåls kommuner finns det fina möjligheter till fiske. Fiskekort säljs på våra turistbyråer.
Säffle +46 (0) 533-68 10 10 Åmål +46 (0) 532-170 98

Fiskepaket, Boda Gård, Säffle

+46 (0) 533- 710 05
www.bodafarm.se

Trolling

Trollingfiske kan ske på Vänern samt ett antal mindre insjöar.
Lindqvist Fiskecharter, Säffle
+46 (0) 70-669 39 11

Gästhamnar

Gästhamnar

Duse Udde Camping
+46 (0) 533-420 00
6 Km från Säffle centrum.

Ekenäs Gästhamn
+46 (0) 533-420 00
Ca: 40 km från Säffle centrum.

Nysäters Gästhamn
+46 (0) 533-301 72
Ca: 30 km från Säffle centrum.
Hamnvärd: Sven Hagman.

Säffle Gästhamn
+46 (0) 533-68 10 10
Ca: 5 min. från centrum.

Museum

Häljebols Kriminalhistoriska museum

Museum som skildrar det mystiska och verkliga i kriminalhistorien. Mänsklighetens register spelas upp.
+46 (0) 533-310 22

Hällemyren, Säffle

I Kålsäter finns en annorlunda värmländsk bostad en så kallad jordkula, det enda restaurerade exemplaret
i Värmland. Den är över 100 år och som mest bodde där 10 personer samtidigt på en yta på ca 8m².

Kyrkerud, Säffle

Här finns skalden, professorn och biskopen Esaias Tegnérs födelsehem. På gården finns en minnessten
rest till skaldens minne. Stenen restes 1847.

Svanskog Hembygdsgård, Säffle

På gården finns det härbre, handelsbod, skomakeri och en gårdssmedja samt ett stort antal föremål och dokument från och om bygden. Dessutom har en dansbana och en vagnsbod byggts.
+46 (0) 532-300 18

Säffle Hembygdsgård

Huset byggdes i Djupviken på 1800-talet. 1931 flyttades den till Säffle. Det finns bland annat en samling forntidsfynd, gamla möbler, verktyg, och mycket mer.
+46 (0) 533-171 34

Vithall, Säffle

En gammal fiskarestuga som restaurerats av Rut och Valter Andersson Lurö, som arrenderar ön och stugan av Gaperhults Samfällighet. Ett skärgårdsmuseum för
allmänheten. Nås endast med båt.

Von Echstedtska Gården

I Västra Smedbyn, Kila, ligger en unik herrgård som behållit sin interiör och exteriör från 1700-talet.
Anläggningen med sin låga mansbyggnad och båda flyglar har närmast karolinsk prägel. Unika väggmålningar och sevärt utedass.
+46 (0) 533-630 74
www.varmlandsmuseum.se

Natur

Bjursjöhöjden - Naturreservat

Detta variationsrika område har många äldre grova lövträd och barrträd i olika nedbrytningsstadier som gynnar flera sällsynta arter. Allt från mossor och lavar, svampar och insekter till en mångfald av fåglar trivs här. Bjursjöhöjden med sina 154 hektar är en av Sveriges
sista utposter där man kan hitta samtliga hackspettsarter. Här trivs många skyddsvärda arter som raggbock, asppraktbagge och tretåig hackspett. Under 2005 utfördes en kontrollerad naturvårdsbränning i en mindre del av reservatet till
förmån för dessa brandgynnade arter. Reservatsområdet är av riksintresse och ingår i Natura 2000 nätverket.

Så hittar du hit: Från Säffle väg 175/E18 mot Årjäng. I Långserud sväng höger mot Lönnskog. Kör drygt 9 km till strax före Elovsbyn, sväng höger vid vägbom som är
öppen för reservatsbesökare från 15 maj till 15 september.

Gillbergasjön - Naturreservat

I Gillbergadalen breder Byälven ut sig och bildar en grund sjö. Under mycket lång tid införlivades sjöns
strandängar i jordbruket men slåttern har under de senaste 30 åren successivt avtagit för att sedan
upphöra helt. Gillbergasjön har sitt största värde som rast- och övervintringslokal för tusentals fåglar. Inte minst får sjön stå till förfogande under höst och vår. Området bedöms till och med som internationellt viktigt tack vare de stora mängderna rastande sångsvanar och krickor.

Så hittar du hit: Kör väg 175 från Säffle till Värmlands Nysäter (ca 3 mil) och norrut mot Arvika ta av vid
Gillberga kyrka.

Gillertjärn - Naturreservat

En försänkning mellan två bergbranter leder besökaren sista biten fram till Gillertjärnet, mitt i det trolskt sköna lilla naturreservatet 7 km nordväst om Långserud i
Västra Värmland. Tjärnet med sina vita näckrosor och täta buskage av starkt doftande pors utmed stränderna uppenbarar sig som ett svart öga i skogen. Idegranen är naturreservatet Gillertjärns verkliga specialitet där den växer i naturliga och relativt stora bestånd. På flera ställen kan man stöta på den säregna växten vätteros som helt saknar klorofyll.

Så hittar du hit: Mellan Säffle och Årjäng ligger Långserud intill E18. Tag vid Långserud av mot Torp och sväng vänster efter ca 4,5 km mot Finnerud/Finnsjön. Parkering finns vid badplatsen. Från parkeringen vandrar man ca 1,5 km upp till reservatet.

Glaskogen - Naturreservat

Värmlands läns största naturreservat. I det starkt kuperade och sjörika landskapet mellan Arvika, Årjäng och Säffle ligger naturreservatet Glaskogen. Reservatet omfattar en yta av ca 28 000 hektar varav en femtedel utgöres av vatten. De två största sjöarna är Stora Gla och Övre Gla. Det komplexa sjösystemet med sjöar, tjärnar, älvar, småbäckar samt anslutande myrar och mossar ger landskapet en speciell prägel av vildmark.

Glaskogen är ett reservat som främst är avsatt för det rörliga friluftslivet. Inte mindre än 30 mil vandringsleder finns med iordningställda vindskydd, eldstäder, toaletter, informationsskyltar med mera. För mer information kontakta Säffle Turistbyrå. Vandringskarta, dags- och fiskekort finns att köpa här.

Så hittar du hit: Från Säffle kör väg 175 norrut mot E18, kör västerut mot Årjäng. Följ skylt mot Glaskogen/
Lenungshammar 2 mil före Årjäng.

Hösås - Naturreservat

Länets minsta naturreservat Hösås, ligger strax nordväst om Värmlands Nysäter i Säffle kommun. Det omfattar en yta av endast 2 hektar, men naturvärdet har
bedömts vara så högt att området skyddats som reservat 1968. Hösås hyser ett sammanhängande
askbestånd som här växer vid sin nordligaste utbredningsgräns.

Så hittar du hit: Från Säffle kör man ca 30 km norrut på väg 175. Ta in vid och passera igenom Värmlands
Nysäter norrut. Efter samhället är det skyltat till reservatet.

Vandringsleder

Bykäringen, 2+2 km
Långserud och Kila. Vandringsled till utsiktsplats. Utsiktspunkten kan nås från Byn i Långserud och
Mosserud i Kila i Säffle kommun. Leden är dåligt utmärkt.

Ekenäs, Ladholmen och Åkershusleden, 3 km
Värmlandsnäs. Ett naturskönt område för vandring med markerade leder. Panoramavy över Vänern.
Kör från centrala Säffle ca 40 km mot Ekenäs.

Finnleden 1, 10 km
Lönnskog, Säffle. Vandringsled Stenbyn - Nedre Nordtorp. En led som erbjuder det mesta vad som
gäller olika naturtyper, såsom bergshöjder, stränder vid tjärnar och djup skog.
Kör väg 175 från Säffle mot E18 vidare till Långserud, ta av mot Lönnskog.

Finnleden 2, 13 km
Lönnskog, Säffle. Vandringsled mellan Rotvik - Nedre Nordtorp, den äldsta av dessa finnleder. Leden går genom växlande natur.
Kör väg 175 från Säffle mot E18 vidare till Långserud, ta av mot Lönnskog.

Hallandaknatten, 1,3 km
Svanskog. Skogsvårdsområde, en krävande led med en fantastisk utsikt och egenartad mycket intressant biotop.
Kör väg 175 från Säffle mot E18 vidare till Långserud/Årjäng, ta av mot Svanskog.

Hällemyren, 1 km
Långserud. En lätt vandringsled till Värmlands enda jordkula. Den var bebodd ända fram till ca år 1886 och är unik i sitt slag.
Kör väg 175 från Säffle mot Arvika ta av mot Kålsäter vid Gillberga kyrka. Följ skyltar mot Hällemyren.

Mögsjön, 8,5 km
Lönnskog. Vid Mögsjön finns ett vindskydd för vila och övernattning. En avstickare från Mögsjön går till boplatsen Leken.
Kör väg 175 från Säffle mot E18 vidare till Långserud, ta av mot Lönnskog.

Nordtorp, 30 km
Lönnskog, Säffle, Segelstorp - Nordtorp. Den längsta vandrings -leden som passerar flera kulturminnesplatser. Man går också genom Segelstorpshöjdens Naturreservat.
Kör väg 175 från Säffle mot E18 vidare till Långserud, ta av mot Lönnskog.

Pilgrimsleden, 70 km
Vandringsleden användes av pilgrimer på sin väg mot Nidaros, det vi idag kallar Trondheim. Leden användes
fram till slutet av 1500-talet. Den börjar vid Holms kyrka i
Mellerud och går till Glava inom vårt område. Kanske det känns som en tung sträcka att vandra med många branta stigningar men den bjuder också på hisnande
skönhetsupplevelser, vacker och vild natur, vederkvickelse och historia i mångfald.
För mer information kontakta turistbyrån.


Stenbyhöjden, 1,8 km
Lönnskog, Säffle. Från Stenbyhöjden kan man se ett flertal vatten drag och även röken från Gruvöns bruk.
Kör väg 175 från Säffle mot E18 vidare till Långserud, ta av mot Lönnskog.

Stenbyälven, 3 km
Lönnskog. En lätt vandringsled med grillplats, vindskydd och kolarkoja.
Kör väg 175 från Säffle mot E18 vidare till Långserud, ta av mot Lönnskog.

Stoneguldgruvan, 5 km
Kniphöjden, Lönnskog. Underbar rastplats på Kniphöjden med fantastiska vyer. Här startade år 1910
Anton Tobiasson att bryta guld. Ett säreget utflyktsmål som tillsammans med lite förkunskaper ger en rik behållning.
Kör väg 175 från Säffle mot E18 vidare till Långserud, ta av mot Lönnskog.

Ulvfjället, 4 km
Lönnskog. Helt ny markerad led.
Kör väg 175 från Säffle mot E18 vidare till Långserud, ta av mot Lönnskog.

Vandring i Vänerstad, 10 km
Säffle-Åmål. Startkort och karta finns att köpa på våra Turistbyråer.

Villkorsberget, 2 km
Ölserud. Leden går fram till en klippa, här låg en gång en fornborg. Från Villkorsberget har man milsvid utsikt över Vänern.
Kör från Säffle ut mot Ekenäs ca 25 km ta av vid Ölserud mot Grimbråten.

Sevärdheter

Olof Trätäljahögen, Säffle

Här ligger enligt sägnen vikinga konungen Olof Trätälja begravd.

Säffle Kanal, Vikingaleden

I Säffle finns kanalens enda sluss, i denna 80 km långa farled som sträcker sig från Säffle till Arvika via Byälven. Själva kanalområdet är i sig ett område som är värt ett
strövtåg. Här ligger flera av Säffles äldsta hus.

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Säffle

Sökresultat

 Hittade 0 företag