Välkommen till Hylte!

Hylte är en gammal spännande gränsbygd. Den gamla riksgränsen mellan Sverige och Danmark gick genom kommunen. Kultur och minnesmärken vittnar om bittra fejder som utspelades en gång i tiden. Trakten var tidigt bebyggd. De fortfarande viltrika skogarna lockade. Nybyggarna kom ofta via Nissans och Lagans vattenvägar. Besök gärna några av våra museer som låter dig “resa i tiden”.

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

10 371

Yta

1 052,37 km²

Centralort

Hyltebruk

Län

Halland

Mer information

Internet

www.hylte.se

Tidningar

Hallandsposten
www.hallandsposten.se

Värnamo Nyheter
www.varnamonyheter.se

Turistbyrå

Hylte Turistinformation
Biblioteket, 2:a våningen, Fabriksgatan
0345-180 94
tourist@hylte.se

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

0345

Staden

Om

Välkommen till Hylte!

Hylte är en gammal spännande gränsbygd. Den gamla riksgränsen mellan Sverige och Danmark gick genom kommunen. Kultur och minnesmärken vittnar om bittra fejder som utspelades en gång i tiden. Trakten var tidigt bebyggd. De fortfarande viltrika skogarna lockade. Nybyggarna kom ofta via Nissans och Lagans vattenvägar. Besök gärna några av våra museer som låter dig "resa i tiden".

Se & göra

Bad

Badplatser

Drängsered
Badplats vid Hålsjön i Drängsered.

Jällunden
Mysig badplats vid sjön Jällunden. Strax intill ligger Jälluntofta Camping.

Skärshult
Mysig strand vid Skärshultssjön med brygga både för vuxen och barn. Strax intill ligger Skärshults Camping. Kiosk, restaurang, toaletter, omklädningsrum.

Torup
Badplats vid Sjögårdssjön i Torup.

Unnen
Badplats i sjön Unnen i Unnaryd med mysiga stränder med skön miljö. Fisket är väldigt populärt i denna sjön.

Ibro
Ibro badplats ligger vid sjön Mellanfärgen och är en mysig liten strand med brygga. Bra fiske, fiskekort krävs.

Fiske

Fiske i Färgensjöarna

Färgensjöarnas fiskevårdsområde omfattar, förutom de tre Färgensjöarna, även Hallasjön, Holmsjön och Yabergssjön. Den sammanlagda vattenarealen är ca 1 700 hektar. De tre Färgensjöarna omfattar totalt ca 1 200 hektar. I Södra Färgen är det största djupet hela 17 meter. Hallasjön har en yta på omkring 150 hektar och ett största djup på 7,5 meter. Yabergssjöns yta är 250 hektar och det djupaste stället 11,6 meter. Holmsjöns yta är 100 hektar.

Färgensjöarna är artrika med ett gott bestånd av gös och gädda, abborre, braxen, mört, gers, siklöja, benlöja och ål. I övriga sjöar har fritidsfiskaren störst chans att få gädda, abborre, braxen och mört. Färgensjöarna erbjuder stora öppna vattenytor och dessutom intressanta öar och vikar. Det finns en fin badplats vid Ibro. Det går att ro under broarna som delar av Färgensjöarna.

Fiske i gränslandet

Allgunnen-Frillens fiskevårdsområde omfattar Allgunnen, de två Frillensjöarna och ett antal mindre sjöar belägna i gränslandet mellan socknarna Breared, Femsjö och Torup. Den sammanlagda vattenarealen är omkring 300 hektar. Allgunnen är störst med 119 hektar och ett största djup på 14 meter. Stora Frillens yta är ca 100 hektar och Lilla Frillen ca 55 hektar. Av de två Frillensjöarna är Lilla Frillen en djup klarvattensjö med ett största djup på 12 meter. Andra sjöar i området är Lilla Allgunnen, Rommasjön, Hagasjön, Ängasjön, Saxebo håla, Pickelsbohålan, Linushålan och Hemsjön.

Sjöarna erbjuder vildmarkskänsla och avskildhet. I Lilla Frillen finns dessutom en fin badplats. Den som vill pröva fiskelyckan har chans att få gädda, abborre, ål, mört, sutare, ruda och braxen. I Allgunnen förekommer också sik.

Fiske i Mjälasjöarna

Mjälasjöarnas Fiskevårdsområde omfattar Kragareds Djupasjö, Glassjön, Nordsjön, Mjälasjön och Hagasjön. Den största delen av sjöarealen på sammanlagt omkring 130 hektar ligger i torups socken. Som namnet antyder är Kragareds Djupasjö en djup sjö med 10,5 meter på det djupaste stället. Mjälasjön är ännu djupare med ett maximalt vattendjup på omkring 15 meter. Övriga sjöar är relativt grunda. Den som vill pröva fiskelyckan i sjöarna har chans att få gädda, abborre, mört, braxen och ål.

Fisketips
Det finns gott om gädda i Mjälasjöarna. Detta är den verklige kämpen som hugger våldsamt och håller emot ordentligt. Det bästa gäddfisket börjar i maj, då gäddan är utsvulten efter leken och gäddorna finns då oftast på grunt vatten och i närheten av vegetation. Under sommaren är gäddan mest på jakt timmarna runt solens upp- och nedgång. De större gäddorna finns då oftast på djupare och kallare vatten. På hösten söker sig gäddan åter in till grundare områden Då hugger gäddan ofta också dagtid. Dragrodd är en bra fiskemetod för gädda.

Abborren nappar hela året. Flera abborrar nappar ofta på samma ställe. Mete eller spinnfiske morgon och kväll brukar ge utdelning. Då jagar abborrarna ofta småfisk uppe vid ytan. Abborren är den fisk man har bäst chans att få om man fiskar från stranden. På försommaren är bottenmete och flötmete bra metoder. Abborren är en varmvattenälskande fisk. Därför är den aktiv och lättfiskad på högsommaren. När vattentemperaturen sjunker framåt hösten mattas abborrfisket av. Fisken söker sig då ut på djupare vatten och då är den även aktiv mitt på dagen. Det går också att isfiska med pimpelspö efter abborre. Mört och braxen får man lättast om man metar. Det bästa fisket inträffar under månaderna maj till augusti då vattnet är varmt. Fisket går ofta bra på dagen.

Fiske i Norra Långaryd

Långaryds norra fiskevårdsområde omfattar elva sjöar i den norra delen av Långaryds socken. Den sammanlagda vattenarealen är ca 220 hektar. De största sjöarna är Yttern med 50 hektar och ett största djup på 5,5 meter. Frösjön med 32 hektar och 6,8 meter och Skärsjön 32 hektar och 7,8 meter. Andra större sjöar är Storsjön 25 hektar, Bergsjön 21 hektar, Holmsjön 20 hektar och Eserydssjön 11 hektar. Norrsjön, Försjön och två sjöar som båda heter Lillesjön är mindre än 10 hektar.

Flera av sjöarna erbjuder vildmarkskänsla och avskildhet och den som vill pröva fiskelyckan har chans att få gädda, abborre, ål, mört och braxen.

Fiske i Skärshults fiskevårdsområde

Jansbergssjön
Jansbergssjön är den störsa sjön inom Skärshults fiskevårdsområde. Ytan är 74 hektar och det störsa djupet 8 meter. Marken i sjöns tillrinningsområde består till stor del av sand och grus. Att en stor del av sjöns vatten har sipprat genom dessa lager är förklaringen till att sjöns vatten är klart och siktdjupet större än i många andra sjöar i trakten. I Jansbergssjön finns förutom gädda, abborre, sutare, mört och ål även ett gott bestånd av gös.

Skärhultssjöarna
Stora Skärhultssjön är med sina 55 hektar den näst största sjön inom Skärhult fiskevårdsområde. Med ett max djup på hela 18 meter är det områdets djupaste sjö. I direkt anslutning ligger Lilla Skärhultssjön med en yta av 28 hektar och ett största djup på 12 meter. I sjöarnas fiskrika vatten finns gädda, abborre, sutare, mört och ål.

Skärsjön
Sjöns yta är 25 hektar. Det är en ganska grund sjö med ett största djup på drygt 4 meter. I sjön finns gädda, abborre, sutare, mört och ål.

Fiskevatten

Hylte kommun är ett sjörikt område, och inte mindre än ett 40-tal av vattnen är upplåtna för sportfiske. Du som letar efter vackra skogssjöar där du kan vara ensam med ditt fiske har inte svårt att finna ditt drömvatten. Söker du i första hand stor fisk bör du prova de större sjöarna.

Museum

Bonadsmuseet i Unnaryds Hembygdspark

Bonadsmåleriet utvecklades denna del av landet under 1700- och 1800-talet. Museet visar en obruten 200-årig bonadstradition i Unnarydstrakten. Det är Sveriges första och enda separata museum för det sydsvenska bonadsmåleriet. Museet är vackert beläget i hembygdsparken där även andra intressanta byggnader finns, bl.a. en fullt fungerande vadmalstamp, en av de få i Sverige. Visning av Bonadsmuseet, Arkivhuset, Vadmalstampen, Alltinghuset och Sävsåsstugan. Handikappvänligt och goda parkeringsmöjligheter.
Hembygdsparken, Unnaryd
0371-602 81

Bruks- och Arbetslivsmuseum

Museet är inrymt i brukets före detta sjukstuga i Rydöbruks centrum. Museet visar samhällets och industrins utveckling i denna del av Nissadalen under 250 år. Museet ägs och förvaltas av Rydö Historiska förening. Brukshistoriska vandringar i anslutning till samhället kommer eventuellt att ordnas.
Rydöbruk
0345-207 04, 206 32

Chalanderska Museet

Här finns konstsnickare Johannes Chalanders verkstad med arbetsskisser och verktyg och en del av de fantastiska möbler han tillverkade under sin levnad. Även sonens Daniel Chalanders urmakeriverkstad ingår i museet. Tag gärna tillfället i akt och besök den unika Skyttepaviljongen från början av 1900-talet, mittemot Chalanderska museet.
Jälluntofta, Unnaryd
0371-720 14, 720 79

Skol- och hembygdsmuseet

Museet är inrymt i kyrkskolans andra våning. Föremålen är till största delen hämtade från bygden. I hembygdsmuseet speglas självhushållningens tid. Det finns även en ganska stor uppsättning snickarverktyg och jordbruksredskap. En intressant myntsamling från olika europeiska länder kan ni också titta på under ert besök. Skolmuseet inrymmer föremål från fyra skolor i Drängsered.
Drängsered, Hyltebruk
0345-311 11

Slätteryds Skolmuseum

Skolan som ligger i Slätteryd i Unnaryds socken användes fram till 1954. Den var då en av många byskolor i Unnaryds gamla kommun, idag den enda som står kvar i ursprungligt skick. Här kan man få uppleva den genuina skolmiljön med kamin, kateder, bänkrader m.m. Skolan ägs av S. Unnaryd-Jälluntofta Fornminnes och Hembygdsförening. I augusti 2007 föklarades Slätteryds skolmuseum för Byggnadsminne i Halland.
Unnaryd, Hyltebruk
0371-602 81, 640 54

Natur

Bosgårdsfallet

Ett 11 m högt vattenfall. Sevärt vid rikligt vattenflöde. En större såg och kvarn var i bruk till 1930-talet. Vandringsmöjligheter.
Torup, Hyltebruk
www.hylte.se
0345-180 94
tourist@hylte.se

Hallandsleden

Vandringsleden går på stigar , små vägar och ibland i helt orörd natur i ett omväxlande landskap. Hela sträckan genom Halland är 38 mil, men det finns lagom långa etapper överallt. Både långvandraren och den som bara vill göra några timmars utflykt kan hitta många intressanta avsnitt. Med ungefär 15 km mellanrum finns rastställen med skärmskydd att övernatta i. Genom Hylte kommun går leden från Simlångsdalen till Rydöbruk och vidare norrut mot Kinnared. Detaljerad broschyr och karta köper du på turistbyrån.

Jälluntoftaleden

Leden är 12 km lång 3,5 tim och går igenom vacker omväxlande natur. Start och parkering sker vid Bygdegården/Chalanderska musèet i Jälluntofta. Leden är markerad med skyltar och orange markering på träd och dyl. Det finns sex rastplater längs leden varav en har vindskydd, grillplats och toalett. Broschyr om Jälluntoftaleden finns på Hylte turistinformation, på biblioteken i kommunen.

Kloö naturreservat

Kloö är en liten fastmarksö på 10 ha mitt ute i Kloö mosse, bevuxen med naturskog av tall, gran och björk. Den omgivande Kloömossen ger reservatet vildmarksprägel.

Lagaleden

Lagaleden är en iordningställd kanotled där du startar i sjön Unnen. Via en å paddlar du till sjön Bolmen för att sedan styra färden söderut mot Bolmån och ån Lagan, som fortsätter ut i havet. Detaljerad broschyr med färdbeskrivning och karta kan du köpa på Vallsnäs camping. Där köper du också kanotcheckar som du behöver vid övernattningen.

Lintalund naturreservat

Området kring gården Lintalund utgör en välbevarad rest av ett ålderdomligt kulturlandskap. Ett stort antal odlingsrösen vittnar om gångna tiders odlarmöda.
Reservatet är 14 ha stort. Närmast gården ligger en äng som fortfarande brukas på traditionellt sätt med årlig lieslåtter. Andra kulturhistoriska spår är de hamlade träden ängens norra del.

Mårås naturreservat

Mårås naturreservat är en 40 m hög bergskupol, med vacker bokskog,vilken sträcker sig ner till Jansbergssjön. Området har ett av de större spontana sammanhängande bokbestånden i de inre delarna av Halland. Ca 32 ha av det 45 ha stora reservatet upptas av bokskog.

Nissanleden - vandring

Finns i centralorten Hyltebruk och börjar vid Brogatan, precis där Nissan korsar densamma. Stigen följer flodådran uppströms och når efter ca 2 km dammbyggnaden. Naturskön led med kulturhistoriska byggnadsrester, som markerats med informationstavlor.

Nässjaleden

Vid gården längst ut på Nässja udde vid Unnen startar en vandringsled. Leden är 2 km lång och går genom ett skogs- och hagmarksområde.

Sikö naturreservat

Sikö och två mindre skär i sjön Jällunden är avsatta som naturreservat samt fågelskyddsområde. Öarna är häckningsplats för fiskgjuse.

Skärshultslederna

Skärshultslederna består av två delar av olika längd. Tyvärr har vandringsstigarna tagit stor skada av de senare årens stormar! Delar av början och slutet av den långa vandringen är stigen i mycket dåligt skick, periodvis obefintlig. Skogsmaskiner har kört sönder stigen och det finns inte längre några pilar som visar vart man ska gå. Var uppmärksam och titta på kartan så kommer du senare in på rätt spår igen. Älgtornet på lilla slingan finns inte mer, husgrunderna på nr 8 är väldigt överväxta, använd fantasin! Slutligen, du bör vara erfaren, ha bra skor och ta god tid på dig!

Led 1 är 5,8 km och sträcker sig runt Stora Skärshultssjön och ger dessutom en trevlig och omväxlande vandring i skogen. På de högsta åsarna har man en fantastisk utsikt över sjöarna.

Led 2 är på 12 km och går igenom ett omväxlande skogslandskap. Ledens sträckning går förbi Jansbergssjön, Jansbergs hembygdsgård och runt de båda Skärshultssjöarna. Utmed leden finns 28 skyltar som hänvisar till broschyren med information om kultur och natur.

Mer information om lederna kan du få på Turistinformationen på Biblioteket i Hyltebruk.

Parker

Jansbergs Hembygdspark

I Långaryds hembygdsförening anläggning finns en 1600-talsstuga, backstuga, ladugård samt andra byggnader. Vackert belägen vid Jansbergssjön.
0345-109 52

Unnaryds Hembygdspark

Hembygdsparken innehar bl a Sveriges första och enda separata museum för det sydsvenska bonadsmåleriet, som utvecklades i denna del av landet under 1700- och 1800-talet. Muséet visar en obruten 200-årig bonadstradition i Unnarydstrakten. Muséet är vackert beläget i hembygdsparken där även andra intressanta byggnader finns bl a en fullt fungerande vadmalstamp, en av de få i Sverige. Visning av Bonadsmuséet, Arkivhuset, Vadmalstampen, Alltinghuset och Sävsåsstugan. Handikappvänligt och goda parkeringsmöjligheter.
Unnaryd, Hyltebruk
0371-604 71, 620 38, 600 20

Sevärdheter

Alebo hälsokälla

Hälsokällan vid Alebo Pensionat känd sedan 1600-talet. Här kan man fortfarande nyttja det mineralrika vattnet och "dricka brunn".
Södra vägen 66, Unnaryd
0371- 600 18
www.alebo.se
info@alebo.se

Brunnsbacka Sågkvarn

Restaurerad såg, kvarn och stickhyvel från 1700- och 1800-tal. Hallands läns förnämsta i sitt slag. Ligger vackert belägen vid en porlande bäck som rinner ner i Kroksjön.
Unnaryd, Hyltebruk
0371-720 75

Femsjö Kyrka

Kyrkan har anor från medeltiden och från denna tid finns bl a en gammal dopfunt i granit, madonnabilden och en primklocka. Kyrkan har vackra takmålningar från 1700-talet. Brevid kyrkoporten ligger en minnessten den s.k. kungastenen från konung Carl Gustaf och drottning Silvias besök från den 3 juni 1981.
Femsjö, Hyltebruk
tourist@hylte.se
www.hylte.se

Färgaryds Kyrka

Rymlig 1800-talskyrka målad i ljusa färger. Ligger naturskönt vid Nissan. Märkliga takmålningar i koret samt en unik gravsten på södra sidan.
Färgaryd, Hyltebruk

Gravstenen i Färgaryd

På Färgaryds kyrkogård finns en unik gravsten med tre uthuggna människohuvuden. Den är rest till minne av Cecilia som på 1700-talet ofrivilligt blev gift med två män. Den första hette Måns och troddes ha dött i krigsfångenskap. Cecilia gifte om sig med Peder men den dödförklarade Måns frigavs och återkom. Alla tre levde tillsammans tills Måns dog några år senare.
Färgaryd, Hyltebruk
0345-180 94
tourist@hylte.se
www.hylte.se

Hyltebruks Kyrka

Kyrkan är byggd på 1920-talet. Gudstjänster och helgmålsböner under juni-augusti.

Jälluntofta Kyrka

Kyrka ligger vackert belägen bara några hundra meter från Jälluntofta Camping, vid den populära badsjön Jällunden. Medeltida dopfunt i sandsten med djur och människofigurer.
Jälluntofta, Hyltebruk

Kinnareds Kyrka

Kyrkan är från 1100-1200-talet med många bevarande inventarier från 1200-talet och framåt.
Kinnared, Hyltebruk

Knysta Hall

Mitt i Rydöbruk ligger ett 10 m högt flyttblock. Det kallas sedan gammalt Knysta Hall och är ett av de 40 gränsmärken inom Hylte kommun som markerade riksgränsen mellan Sverige och Danmark. Enligt traditionen skall en jätte i Torup, som irriterades av klockklangen från Långaryds kyrka, ha kastat stenen. Den hamnade emellertid knappt halvvägs, dvs i Rydöbruk. Det sägs även att stenen skall vända sig var gång den känner doften av nybakat bröd!

Långaryds och Landeryds kyrkor

Långaryds kyrka är en ljus, rymlig kyrka med blå färgton. Den stora läktarorgeln har 3 manualer samt 34 stämmor och betraktas av många som den bästa orgeln i kommunen! Landeryds kyrka ligger rofyllt och idylliskt i utkanten av Landeryds samhälle. Färggrant korfönster med motiv ur Jesu liv av Halmstadgruppens mästare Erik Olson.

Nissaryds skans

På 1540-talet uppfördes en skans för att försöka stoppa danska invasioner och härjningar. Det är en 60x60 m stor befästningsanläggning med en ca 10 m bred och 1,5-2 m hög jordvall. Skansens läge är strategiskt väl valt på en plats där vägen lämnar den öppna slätten och passerar mellan Nissan och en mosse.

S:t Sigfrids källa

Vid Femsjö, mystisk och sägenomspunnen källa.
Femsjö, Hyltebruk

Sophia Magdalena Kyrkan

Medeltida kyrka brändes 1563 av svenskarna under Erik XIV:s fälttåg. Kyrkan renoverades och återinvigdes 1993. Den fick då åter sitt tegelgolv och ny altarsten (Hallandsgranit). I altaret finns inmurat ett relikskrin.
Den nuvarande kyrkan är från 1780-talet. ( den fick sitt namn då). Kyrkan omnämnd första gången i Peter Withardsson donationsbrev från 1288. Kyrkoherde då var herr Thure.
Drängsered, Hyltebruk

Södra Unnaryds kyrka

I Södra Unnaryds kyrka finns under hela sommaren ett vackert trefaldighetslandskap med keramikfigurer utställt i koret. Magnifik altertavla föreställande Golgatadramat målad 1874 av Bengt Nordenborg.
Unnaryd, Hyltebruk

Tidemans Holme

Lämningar efter en medeltida befästning med en 85 m lång vall och en 65 m lång vallgrav. Höjden och djupet är omkring 2,5 m. Ett par högar innanför vallgraven kan vara lämningar efter byggnader. Pilspetsar av järn, hästskor, sporrar, mynt och mycket annat har hittats i jorden. Fynden finns att se i Torups hembygdsgård.
Torup, Hyltebruk
0345-203 83

Torups kyrka

Torups kyrka invigdes 1872 och är en av Hallands största landsortskyrkor. Den saknar altaruppsats, istället har korfönstren dekorativa glasmålningar. I kyrkan finns vissa inventarier från den tidigare medeltidskyrkan.

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Hylte

Sökresultat

 Hittade 0 företag