Helsingborg

I Helsingborg kan du göra det du inte kan någon annanstans i världen, se två länders kuster samtidigt och se solen gå ner i havet mellan dem. Vår kuststräcka är 23 kilometer lång. Det är lätt att förstå att Helsingborg, som ligger längs den östra stranden av den smalaste delen av Öresund, är en attraktiv stad att bo och verka i. Havet är allestädes närvarande.

Närheten till Europa betyder mycket för helsingborgarna. Här finns allt inom räckhåll i en fin blandning av storstad och charmig småstadsidyll. Här finns vår historia och här finns vår framtid.

Epitetet Sundets pärla är allmänt känt och därmed åsyftas främst det vackra läget, de magnifika rhododendronodlingarna på Sofiero, den doftande rosenträdgården på Fredriksdals friluftsmuseum, de många och långa sandstränderna, alla kaféerna, restaurangerna och butikerna, det breda utbudet i Dunkers Kulturhus, den internationellt uppmärksammade Symfoniorkestern, den välrenommerade Stadsteatern, de goda sportanläggningarna med fotbollslaget HIF:s Olympia i centrum och naturligtvis alla färjorna som går fram och tillbaka över Sundet. I vardera riktningen går det året runt cirka 125 färjor per dygn. Ingen annanstans kan man ”tura” som man gör i Helsingborg! Dessutom räknar vi faktiskt Köpenhamn som vår huvudstad.

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

125 000

Yta

347,23 km²

Centralort

Helsingborg

Län

Skåne

Mer information

Internet

www.helsingborg.se

Tidningar

Helsingborgs Dagblad/NST/Landskrona-Poste
www.hd.se

Turistbyrå

Helsingborgs Turistbyrå
Öppet: mån-fre 10-18, lör 10-14
På sommaren alla dagar, varav vardagar 9-20, se aktuella detaljer på hemsidan.
Rådhuset, Helsingborg
042-10 43 50
turistbyran@helsingborg.se
www.helsingborg.se

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

042

Staden

Om

Välkommen till Helsingborg – Sundets pärla!

I Helsingborg kan du göra det du inte kan någon annanstans i världen, se två länders kuster samtidigt och se solen gå ner i havet mellan dem. Vår kuststräcka är 23 kilometer lång. Det är lätt att förstå att Helsingborg, som ligger längs den östra stranden av den smalaste delen av Öresund, är en attraktiv stad att bo och verka i. Havet är allestädes närvarande.

Närheten till Europa betyder mycket för helsingborgarna. Här finns allt inom räckhåll i en fin blandning av storstad och charmig småstadsidyll. Här finns vår historia och här finns vår framtid.

Epitetet Sundets pärla är allmänt känt och därmed åsyftas främst det vackra läget, de magnifika rhododendronodlingarna på Sofiero, den doftande rosenträdgården på Fredriksdals friluftsmuseum, de många och långa sandstränderna, alla kaféerna, restaurangerna och butikerna, det breda utbudet i Dunkers Kulturhus, den internationellt uppmärksammade Symfoniorkestern, den välrenommerade Stadsteatern, de goda sportanläggningarna med fotbollslaget HIF:s Olympia i centrum och naturligtvis alla färjorna som går fram och tillbaka över Sundet. I vardera riktningen går det året runt cirka 125 färjor per dygn. Ingen annanstans kan man ”tura” som man gör i Helsingborg! Dessutom räknar vi faktiskt Köpenhamn som vår huvudstad.

Historia

Det historiska Helsingborg

Helsingborg omnämns första gången 1085 i ett gåvobrev från den danske kungen Knut den helige. Skåne var danskt till 1658. Den enkla befästningen av trä uppe på landborgen ersattes på 1100-talet av ett svårintagligt slott kring vilket en stad med tre kyrkor och ett kloster växte upp.

Under medeltiden var Helsingborg en betydelsefull stad i det danska riket. Under reformationen på 1500-talet revs klostret och de katolska kyrkorna. Bebyggelsen uppe på landborgen förföll och det stolta slottet ansågs ej längre kunna stå emot ett anfall. 1600-talet blev ett smärtsamt sekel. Danmark och Sverige låg ofta i krig. Sex gånger erövrade svenskarna staden, men förlorade den lika många gånger till danskarna. Under det dansk-svenska kriget, 1675-1679, ödelades en stor del av staden. Endast Mariakyrkan och Jacob Hansens Hus skonades. Slottet revs. Det enda som lämnades kvar var kärntornet från 1300-talet.

Inte förrän slaget vid Helsingborg 1710, ett av de blodigaste någonsin på svensk mark, besegrades danskarna slutligen. Magnus Stenbock ledde de svenska styrkorna. Statyn, till minne av bataljen, restes på Stortorget 1901. Men, det var inte förrän under den industriella utvecklingen i mitten av 1800-talet som staden började blomstra. Hamnen byggdes ut, järnvägen anlades och industrierna växte upp.

Fyra betydelsefulla män i ”konsulernas stad”
Helsingborg hade idag inte varit vad det är om inte konsulerna Petter Olsson, Nils Persson och Oscar Trapp samt disponenten för Gummifabriken, Henry Dunker, i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet hade funnits. Alla tre konsulerna satt i stadsfullmäktige och tog mycket aktivt del i allt som hade med stadens omvandling till hamnstad, industristad och järnvägsstad att göra. Ett flertal av dagens helsingborgsföretag har rötter i företag grundade av Petter Olsson eller Nils Persson.

Petter Olsson (1830-1911)
Tidigt faderslös präglades Petter av moderns religiositet och rättrådighet, vilket sedan följde honom i hela livet. Bara 23 år gammal grundade han en spannmålsfirma och blev snart landets störste havreexportör.
Hamnar, järnvägar och industrier anlades tack var Peter Olssons driftighet. Med sin fattiga barndom i minne startade han två barnhem för föräldralösa och fattiga barn. 1870 köpte han Rögle säteri och tegelbruk och utnämndes samma år till tysk konsul.
Han kämpade för en järnväg till Hässleholm, den invigdes 1875. Järnvägen norrut invigdes tio år senare. Olsson var vältalig och lyckades köpa mark av bönderna så att dessa byggen kunde realiseras. 1892 kunde tågfärjetrafiken till Helsingör öppnas med två danska färjor.
Det var konsul Olsson som 1891 grundade Helsingborgs Gummifabrik, men Henry Dunker, som 1894 tog över fabriken efter sin far, köpte fem år senare ut konsul Olsson. I fyrtio år satt konsuln i stadsfullmäktige, de femton sista som dess ordförande.

Nils Persson (1836-1916)
inledde sin karriär som bodbiträde, innan han 1861 startade en diversehandel. Framgång födde framgång. Liksom Petter Olsson riskerade han efter hand stora kapital. I ett enda projekt gick de samman, i grundandet av Helsingborgs Sockerbolag. Fabriken murades med det gula ”olsateglet” från Olssons Rögle Tegelbruk och med det röda ”persateglet” från Perssons Helsingborgs Ångtegelbruk.
Nils Persson hade förmåga att finna de rätta specialisterna. Han insåg konstgödseltillverkningens betydelse och byggde 1875 Skånska Superfosfat- och Svavelsyrefabriksaktiebolaget, allmänt kallat Fosfaten. Dagens Kemira har sina rötter i detta företag. 1875 utnämndes Nils Persson till nederländsk konsul och 1894 efterträdde han Petter Olsson som tysk konsul. 1885 flyttade han till det som än idag kallas Konsul Perssons villa, nu campusstudenternas kårhus. År 1903 övertog han aktiemajoriteten i Ramlösa Brunns AB. I trettiotvå år satt han i stadsfullmäktige och efterträdde 1904 konsul Olsson på ordförandeposten, som han sedan innehade i fyra år.

Oscar Trapp (1847-1916)
drev inte någon industri, han ägnade sig åt bank- och fastighetsaffärer. När den stora renoveringen av Kärnan var igång framlade han 1893 en motion om en monumental trappa mellan borgen och Stortorget. En skiss av arkitekt Alfred Hellerström bifogades och stadsfullmäktige beslutade att gå vidare med idén.
Stockholmsarkitekten Gustaf Améen vann tävlingen och 1903 invigdes trapporna. Naturligtvis heter platsen nedanför trapporna Konsul Trapps plats.
Oscar och Gisela Trapp ägde godset Fredriksdal. 1918 donerade änkan Gisela hela egendomen till Helsingborgs stad och flyttade själv till Arild. Fram till 1937 bodde hon dock periodvis i Herrgården på Fredriksdal. Godset skulle bevaras och marken skulle drivas som ett friluftsmuseum och herrskapet Trapp skulle nog inte bli besvikna om de kunde se sitt Fredriksdal idag. Gisela Trapp dog 1958.
Oscar Trapp är också mannen bakom Sveriges flagga, som på den tiden var mycket mörkare än dagens. Som riksdagsman motionerade han om att flaggan måste få bestämda färger och i 1906 års lag om rikets flagga står vad som skall gälla, dess färger blev ljusare och allmän flaggning kom på allvar igång i hela landet.

Henry Dunker (1872-1962)
som av den helsingborgska samtiden ofta kallades ”galoschkungen”, utnämndes år 2000 till det förra millenniets helsingborgare. Det säger en hel del. Trots hans relativa anonymitet, han var en säregen och otillgänglig man i plommonstop, kravatt och bruna specialgjorda galoscher, finns det idag fortfarande helsingborgare som minns honom med omdömen som varierar från största högaktning till de mest brutala ordvrängningar. Förutom att han i nästan sju decennier drev sin framgångsrika gummifabrik (sedermera Tretorn) insåg han betydelsen av att en stad måste ha ett rikt kulturliv för att också industrin skall blomstra. Han var en av dem som ekonomiskt bidrog till byggandet av Konserthuset, men framför allt gjorde han sig odödlig genom att i Henry & Gerda Dunkers Donationsfond respektive Stiftelse vid sin död efterlämna 58 miljoner kronor, pengar som förvaltats väl för att användas till kulturella investeringar i staden. Fonden har hittills bekostat byggandet av Stadsteatern, Kulturmagasinet, Grafiska museet, huvudläktaren på Olympia och – som kronan på verket – Dunkers Kulturhus! Säg den stad som har en sådan guldgruva att ösa ur! Än är den inte tömd. Tack, Henry & Gerda Dunker!

Se & göra

Bad

Badstränder

I Helsingborg finns många härligt långgrunda och barnvänliga badstränder.

Familjeaktiviteter

Dunkers Kulturhus

På Dunkers Kulturhus finns konsthall, stads- och kulturhistoriska utställningar, musik, teater, ung kultur, butik, faktarum, restaurang och bistro. Besök hemsidan för mer information.
Kungsgatan 11, Helsingborg
042-10 74 00
www.dunkerskulturhus.se

Fågelparken

I fågelparken finns över 500 fåglar och mer än 100 arter representerade. Beundra alla kakaduor, aror och parakiter eller titta lite närmare på de mer ovanliga arterna.
Rausvägen 671, Helsingborg
042-22 84 80
www.fagelparken.se

Tropikariet

Här kan du se djur från många delar av världen.
Hävertgatan 21, på Stattena i Helsingborg
042-13 00 35
www.tropikariet.com

Fiske

Fiska i Helsingborg

Information om var man kan fiska får man på Turistbyrån. Från Helsingborg och Råå går varje dag året runt turbåtar ut till fiskeplatserna i Sundet.

Gästhamnar

Gästhamnar

Välkommen att besöka våra gästhamnar.
www.norrahamnen.helsingborg.se
www.rhss.m.se
www.domstensbatklubb.se

www.rhss.m.se

www.domstensbatklubb.se

Museum

Beredskapsmuseet

Beredskapsmuseet är det enda museet i Sveriges som ligger i en underjordisk militär anläggning. Ett besök här brukar bli en dag att minnas. Här får du uppleva hur det var under andra världskriget i Sverige. Här visas artilleripjäser, fotografier, uniformer och den 30 ton tunga kanonen Maja. Här finns, utöver alla spännande
utställningar på museet, i autentisk miljö, dessutom en fantastisk natur. Från taket på kanonen Majas bunker, kan man se både Öresund och omgivningarna ett par mil bort i alla väderstreck.
Vägbeskrivning: Kör väg 111 mot Höganäs/Helsingborg från E6 eller E4. Följ väg 111. Hänvisningsskyltar kommer med text "Beredskapsmuseet" på väg 111, 8 km från Höganäs resp. 13 km från Helsingborg. OBS! Det är en mycket liten grusväg som leder till museet. Kör försiktigt!
042-22 40 39
www.beredskapsmuseet.com

Dunkers Kulturhus

Dunkers Kulturhus är en mötesplats för kulturen i Öresundsregionen. Här finns delar av Helsingborgs museisamlingar, konsthall, temautställningar, konsertsal och teatersal. Här erbjuds ett brett utbud av både lokala och gästande artister och ensembler.
Kungsgatan 11, Helsingborg
042-10 74 00
www.dunkerskulturhus.se

Grafiska Museet

Grafiska museet är Sveriges största tryckerimuseum. Här kan man få uppleva hur ett handgjort papper blir till ett konstverk, se servetter få sitt monogram i guld, se hur en bok sätts för hand och mycket mer.
Fredriksdal: Gisela Trapps väg 5, Helsingborg
042-10 45 24
www.grafiskamuseet.se

Helsingborgs Idrottsmuseum

Här kan du se Helsingborgs egen idrottshistoria med idrottsmän som Kalle Svensson, Gunnar Nilsson, och Henrik Larsson.
Carl Krooks Gata 10, Helsingborg
042-13 39 00
www.idrottsmuseum.org

Helsingborgs medicinhistoriska museum

Helsingborgs medicinhistoriska museum ligger i det gamla barnsjukhuset från 1888 som har återställts till sitt ursprungliga skick. I en av dom runda vårdsalarna visas vårdutrustning från hela 1900-talet och den andra används som bibliotek och hörsal.
Bergaliden 20, Helsingborg
042-10 12 79
www.medhist-hbg.se

Råå Museum för fiske och sjöfart

Råå museum är ett museum för fiske och sjöfart, som berättar fiskarnas och sjömännens historia. På museet finns fartygsmålningar, modeller, en inredd kaptenskajuta, en gammal skeppshandel, ett inrett äldre Rååhem och mycket mer.
Hamnplan, Råå
042-26 11 31
www.raamuseum.se

Natur

Naturreservat

Närmaste nationalpark finner man på Söderåsen, ett par mil öster om Helsingborg, huvudsakligen i Klippans kommun.

Naturreservat

Kullaberg, i Höganäs kommun, norr om Helsingborg, är ett stort naturreservat.

Parker

Fredriksdal museer och trädgårdar

Fredriksdal bjuder på upplevelser för alla åldrar. Här finns museer och fantastiska trädgårdar.
Gisela Trapps väg 1, Helsingborg
042-10 45 00
www.fredriksdal.se

Sofiero Slott och Slottspark

Sofiero slott uppfördes 1865 av prinsparet Oscar och Sophia. Det byggdes som ett sommarslott och familjen vistades där under somrarna. Även Gustav VI Adolf var här under somrarna och här växer fortfarande hans berömda rhododendronsamling och kronprinsessan Margaretas otroliga blomsterrabatter. Numera är slottet en av Helsingborgs största turistattraktioner med många besökare från både Sverige och utlandet, speciellt under maj-juni när Rhododendronen står i full blom. Här arrangeras även trädgårdsutställningar och utomhuskonserter.
Sofierovägen 57, Helsingborg
042-13 74 00
www.sofiero.se

Evenemang

Övrigt

Årligen återkommande evenemang

Vårsaluten!
Springtime, stadslopp 10 km
Nationaldagsfirande på Fredriksdal
Sommarteater med Eva Rydberg på Fredriksdals friluftsteater
Midsommarfirande på Fredriksdal och på Sofiero
Helsingborgsfestivalen
Antikmässan på Idrottens Hus
Båtmässan i Norra Hamnen med Det Stora Kräftkalaset på Henry Dunkers plats
Den Stora Trädgårdsfesten på Sofiero
Mikaeli marknad på Fredriksdal
Julstämning på Sofiero
Jul på Fredriksdal

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Helsingborg

Sökresultat

 Hittade 1 företag

Hotell Linnea
042-372400
Prästgatan 2-4, HELSINGBORG
Hemsida