Välkommen till Svedala

Mjukt böljande backar och buktande dalar. Idylliska sjöar och bokskogar…

Där Söderslätt övergår i det Sydskånska sjö- och backlandskapet ligger Svedala. Här har inlandsisen skapat ett varierat landskap som genom årtusenden formats av människan.

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

19 000

Yta

227,58 km²

Centralort

Svedala

Län

Skåne

Mer information

Internet

www.svedala.se

www.svedalaguiden.nu

Tidningar

Sydsvenska
sydsvenskan.se

Skånska Dagbladet
www.skd.se

Turistbyrå

Turistinformation
Öppet mån 7.45-18, tis-tors 7.45-16.30, fre 7.45-15
Kommunhusets reception
040-40 80 00

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

040

Staden

Om

Svedala – mjukt böljande backar och buktande dalar. Idylliska sjöar och bokskogar…

Där Söderslätt övergår i det Sydskånska sjö- och backlandskapet ligger Svedala. Här har inlandsisen skapat ett varierat landskap som genom årtusenden formats av människan.

Staden

Svedala kommun – där dåtid och framtid blir nutid

Kommunikationer
Mjukt böljande backar och buktande dalar omsluter Svedala kommuns sjöar och bokskogar. Väderkvarnarna i Aggarp och Skabersjö är välkända siluetter i landskapsbilden och de många slotten ger kulturlandskapet sin speciella karaktär. Med Malmö Airport inom kommungränsen är Svedala tätort strategiskt belägen, just där E65 och väg 108 korsas. På bekvämt avstånd från Öresundsbron och nära färjorna i Trelleborg och Ystad. Pågatågens täta avgångar samt direkttåg från Danmark med Öresundståget bidrar till känslan av storstadsregion med småstadens fördelar.

Övernattning
I Svedala kommun finns flera möjligheter till övernattning i form av hotell, bed & breakfast, och bo på lantgård.

Rekreation
Fritidsbad finns i Svedala och Bara samt i Pude sjö nära Hyby kyrka. Traktens kullar och vidder erbjuder fantastiska golfupplevelser på flera golfbanor. I Torups rekreationsområde, mitt i bokskogen, finns motionsslingor, dusch och bastu, Statarmuseet och skolmuseet, caféer och Torups slott med tillhörande park.

Historiska sevärdheter
Torup är ett av Skånes bäst bevarade renässansslott. Lindholmens borg, vid Börringesjöns nordvästra strand har stolta anor. Härifrån styrde unionsdrottningen Margrethe I, ”Kung Byxlös”, de nordiska länderna i slutet av 1300-talet. Idag finns borgkullen kvar och man kan ana vallgravarna under gräsets gröna matta. Svedala är kommunen med ovanligt många kyrkor, flera med anor från medeltiden. Törringe kyrka omgärdas av en medeltida ringmur som har sina äldsta delar från 1100-talet.

Svedala – staden på landet
Tätorten Svedala ligger strategiskt just där E65 och väg 108 korsar varandra. Av kommunens 19 000 invånare bor ca 10 000 i Svedala. Vid tågstationen står den gamla stationsbyggnaden kvar som ett stolt minne från 1870-talet då järnvägen kom till Svedala. Med järnvägen följde ett industriellt uppsving. Socker- och tegelbruk samt tillverkning av jordbruksmaskiner gjorde att hjulen började snurra allt snabbare. I tätorten finns flera tegelbyggnader bevarade, både enklare bostadshus och patriciervillor.

Idag är Sandvik Rock Processing AB det största företaget. Här tillverkas kross- och sorteringssystem till vägbyggen och gruvor över hela världen. Svedala är en expansiv kommun där inflyttning till nya bostadsområden är stadig. Bygden är levande, med ett aktivt näringsliv,
föreningsliv och flera årligen återkommande evenemang. Årets stora musikhändelse är Sommarrock i Svedala i mitten av juli. Evenemanget lockar flera av Sveriges stora artister och arrangeras av den ideella föreningen S.M.U.R.F.

Se & göra

Bad

Bara badsjö

Konstgjord sjö.
Henriette Coyets gata

Pude sjö

Naturlig badsjö med brygga och hopptorn.
Vid väg 108:a Hyby

Svedala Friluftsbad

Bökebergsgatan, Svedala

Familjeaktiviteter

Cykling

I Svedala finns det stora möjligheter att ta sig fram på cykel på det mindre vägnätet. Landskapet är lätt kuperat och möjligheterna till natursköna rastplatser är otaliga.

I Torups Rekreationsområde finns ett mindre vägnät i skogen som lämpar sig bra för cykling. Vill du vidare kan du ta dig till Malmö på cykel via Utflyktsstigen i Torup. Cykelvägen går till stora delar på banvallen efter den järnväg som tidigare gick till Genarp och Bokskogen. Startar man cykelturen i Torup kommer man efter 10 km fram till Husie Kyrkoväg. Därifrån kommer man lätt via Malmös cykelnät till Rosengård och Husie och sedan vidare. Information om cykelvägarna får du i Malmös cykelkarta - som finns i Torups Friluftsgård.

Fiske

Fiske

Fiskekort till Yddingesjön finns på Yddinge Wärdshus.
Lundavägen 583
040- 48 11 66

Museum

Dockmuseum

Öppet enligt överenskommelse.
Klågerups slott
040-44 03 60

Statarmuseet

Torupsvägen 606-59, Bara
www.statarmuseet.com

Natur

Vandringsleder i Torup

Vill du ut och vandra kan du förslagsvis utgå från Torup. Den europeiska vandringsleden E6 ingår i ett 410 mil långt system av vandringsleder som sträcker sig från Adriatiska havet till Ålandshav. I Torup ansluter denna vandringsled till Skåneleden. Skåneleden består av flera leder på totalt 100 mil varav Nord till Sydleden anknyter till Torups Friluftsgård. Vandringslederna har orange markering. Vid Torup, Eksholmssjön och Glamberga finns rastplatser. För dig som vill vandra på vandringslederna i anslutning till Torup finns flera alternativ.
www.skaneleden.org

Parker

Torups slottspark

Parken och slottsmiljön kan avnjutas genom en promenad utefter Slottstigen.

Sevärdheter

Bara kyrka

Bara kyrka helgad åt jungfru Maria, har en lång byggnadshistoria. Äldsta delen är från 1100-talet. Kor och torn från 1400-talet. Gravkoret från 1600-talet var avsett för herrskapet på Torup. Sittplatserna från 1700-talet, för samma adelssläkt finns också kvar. Sakristian är tillbyggd under 1700-talet.

Hyby gamla kyrka

Hyby gamla kyrka från 1100-talet eldhärjades 1873. Kvar blev bara koret som inreddes till kapell. I dess östra kvadrat finns välbevarade kalkmålningar tillskrivna 1500-talets Harriemästare. En sällsynt välvd trappgavelprydd port finns i den vitkalkade kyrkogårdsmuren.

Skabersjö kyrka

Skabersjö kyrka är med sin romanska grundplan en typisk 1100-talskyrka. Kyrkan har tre klockor, varav en har tjänstgjort i "påvisk" tid. Predikstolen är ett renässansarbete daterad 1585 och rikt utsmyckad med kolonner, kapitäl, änglahuvuden och texter. Över den sitter en 1700-talsbaldakin med vapensköldar.

Svedala kyrka

Svedala kyrka är ritad av professor C.G. Brunius och uppförd 1852. Kyrkan försågs 1901 med bl a nytt torn. Två av altartavlans sex målningar från den ursprungliga stenkyrkan från 1100-talet hänger nu i vapenhuset. Kyrkan renoverades 1994.

Torups slott

Torups slott är en fyralängad borg från mitten av 1500-talet. Borgen är omgiven av vallgravar och en vacker slottspark. Torup och hela Torups rekreationsområde förvaltas av Malmö stad och är det enda slott inom Svedala kommuns gränser som visas för allmänheten.
Slottet är ej handikappanpassat. Parkstigen samt slänten upp mot den gamla lekstugan är öppen för allmänheten dagligen till kl 19. Den övriga trädgården är privat.
www.svedala.se/turism

Törringe kyrka

Törringe kyrka har sina äldsta delar från 1100-talet. Vapenhuset tillkom på senare delen av medeltiden tillsammans med det trappgavlade västtornet. Kyrkans valv slogs på 1400-talet. Kyrkogården omgärdas av en medeltida ringmur.

Evenemang

Övrigt

Årliga evenemang

Sommarrock Svedala mitten av juli
Nationaldagen 6 juni
Julmarknad och julskyltsöndag 1:a advent
Mölledagagen 1 juli (Aggarps kvarn och Skabersjö mölla)
Kommunens kulturföreningar anordnar varje år återkommande evenemang så som Valborgsbål, Midsommar, Musikfestivaler, kulturdag, körkonserter, teaterföreställningar.
Dessutom arrangerar kyrkan konserter i kyrkorna.

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Svedala

Sökresultat

 Hittade 0 företag