Välkommen till Älmhult

Det är lätt att leva i Älmhult och nära till det mesta. På några minuter tar man sig till jobbet, dagis, affären, fiket, fritidsanläggningen, ut på sjön eller till naturen. Här finns ett framgångsrikt och varierat näringsliv med en mängd företag på världsmarknaden och hjärtat i den stora IKEA-världen. Samhällsservicen är omfattande med grundskolor, gymnasium, förskolor, äldreboenden mm. Utbudet av fritidsaktiviteter är överväldigande med många föreningar inom allt från kultur och utbildning till sport och idrott. Här finns kanotled, gym och aktivitetshus, anläggningar för ishockey, tennis, fotboll, ridning, skytte mm samt 18-håls golfbana.

Älmhult ligger vid sjön Möckeln i södra Småland och är en av åtta kommuner i Kronobergs län. Kommunen har omkring 15 500 invånare, varav hälften bor i centralorten. Nästan fem tusen bor på landet, i gårdar och i byar, och de övriga i de mindre tätorterna.Carl von Linnés födelseplats Linnés Råshult, som Linnéåret 2007 hade ca 80 000 besökare, och världens första IKEA-varuhus, som varje år besöks av närmare 1 miljon människor, finns bland mycket annat i Älmhults kommun.

Att leva i harmoni med ett intressant och internationellt yrkesliv och ett nära familje- och fritidsliv är verklighet i Älmhultsbygden. - Här möts den stora och den lilla världen!

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

15 400

Yta

983,28 km²

Centralort

Älmhult

Län

Kronoberg

Mer information

Internet

www.linnesrashult.se

www.almhult.se

Tidningar

Smålandsposte
www.smalandsposten.se

Smålänningen
www.smalanningen.se

Turistbyrå

Älmhult Turistbyrå
Öppettider
Lågsäsong: mån-fre 09–13
Högsäsong: mån-fre 10–18,
lör-sön 10-15
Stortorget 1, Älmhult
www.almhult.se

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

0476

Staden

Om

Välkommen till Älmhult

Det är lätt att leva i Älmhult och nära till det mesta. På några minuter tar man sig till jobbet, dagis, affären, fiket, fritidsanläggningen, ut på sjön eller till naturen. Här finns ett framgångsrikt och varierat näringsliv med en mängd företag på världsmarknaden och hjärtat i den stora IKEA-världen. Samhällsservicen är omfattande med grundskolor, gymnasium, förskolor, äldreboenden mm. Utbudet av fritidsaktiviteter är överväldigande med många föreningar inom allt från kultur och utbildning till sport och idrott. Här finns kanotled, gym och aktivitetshus, anläggningar för ishockey, tennis, fotboll, ridning, skytte mm samt 18-håls golfbana.

Älmhult ligger vid sjön Möckeln i södra Småland och är en av åtta kommuner i Kronobergs län. Kommunen har omkring 15 500 invånare, varav hälften bor i centralorten. Nästan fem tusen bor på landet, i gårdar och i byar, och de övriga i de mindre tätorterna. Carl von Linnés födelseplats Linnés Råshult, som Linnéåret 2007 hade ca 80 000 besökare, och världens första IKEA-varuhus, som varje år besöks av närmare 1 miljon människor, finns bland mycket annat i Älmhults kommun.

Att leva i harmoni med ett intressant och internationellt yrkesliv och ett nära familje- och fritidsliv är verklighet i Älmhultsbygden. - Här möts den stora och den lilla världen!

Välkommen!

Historia

Älmhults historia

Vid mitten av 1800-talet bestod Älmhult av landsbygd med några stora gårdar och ett antal torp och stugor. Efter järnvägens tillkomst förändrades det mesta och ett samhälle växte upp. 1901 fick Älmhult sina köpingsrättigheter av kungen och 1971 slogs sju församlingar samman till Älmhults kommun.

Att överleva i det småländska skogslandet var inte enkelt. För att klara försörjningen fick man utveckla ett hantverkskunnande vid sidan om jordbruket, lära sig handel och arbeta hårt. Denna utveckling har pågått i många hundra år och blivit vad vi kallar Smålandsandan: klurighet, entreprenörsskap, sparsamhet, flit och envishet. Det är grunden till dagens breda och framgångsrika näringsliv såväl i Älmhult som i övriga Småland.

Tre årtal från tre århundraden är speciellt intressanta och viktiga för Älmhults kommun.

-1707 föddes Carl von Linné i Råshult Södregård, Stenbrohults församling i nuvarande Älmhults kommun. Linné blev en av Sveriges genom tiderna största vetenskapsmän. Han hade sin specialitet inom botaniken och medicinen, men var samtidigt en mångsidig entreprenör.
-1862 kom järnvägen till Älmhult när stambanan från Malmö till Stockholm byggdes. Detta är det egentliga födelseåret för tätorten Älmhult, som så småningom kom att bli centralort och kommuncentra. 1874 byggdes stationen som skulle bli den viktigaste i området.
-1953 etablerade älmhultssonen Ingvar Kamprad sitt företag IKEA i Älmhult. Det första varuhuset öppnades här 1958 och bolag efter bolag startade sin verksamhet som sedan spridits över världen. Idag är IKEA-företagen i Älmhult ett världscentrum för möbeldesign och en av södra Sveriges största arbetsplatser.

Se & göra

Bad

Bokhultet, Diö

Vid sjön Möckeln. Badbryggor, toalett, dusch, eldstäder, lägerplats för kanotister samt beachvolleybollbana.
12 km från Älmhult.

Bökhult, Älmhult

Vid sjön Möckelns södra del, intill Sjöstugans Camping. Dusch, toalett, badbryggor, lekplats, matservering, beachwolleybollplan. 1 km från Älmhult.
Älmhult mot Pjätteryd.

Bölsnäs, Liatorp

I den norra delen av sjön Möckeln. Badbryggor och toalett. 18 km från Älmhult.
Älmhult, norrut, Linnéleden.

Delary

Utmed Helge å. Badbryggor, toalett, eldstäder och lägerplats för kanotister. 10 km från Älmhult.
Älmhult, väg 120 mot Traryd.

Kruseböke

Vid Krusasjön. Badbrygga, toalett och eldstad. 10 km från Älmhult.

Möckeln

Badbryggor, lekplats, dusch och toalett. 3 km från Älmhult.
Älmhult norrut, Linnéleden.

Ramnäs, Göteryd

Vid sjön Römningen. Badbryggor och toalett. 18 km från Älmhult.
Älmhult, väg 120 mot Traryd.

Sandören, Häradsbäck

Vid sjön Sandören i Häradsbäck. Toalett finns.

Simhall, Haganäsbadet

25 meters inomhusbassäng.
Östra Esplanaden, Älmhult
0476-552 50
www.haganasbadet.se

Vägla, Hallaryd

Vid Vitasjön. Badbryggor, toalett och eldstäder. 25 km från Älmhult.
Älmhult, väg 120 efter Delary tag vänster mot Hallaryd.

Välje, Virestad

Vid Virestadsjön. Badbryggor, toalett, omklädningsrum, telefon, eldstäder och campingplats (avgift).
20 km från Älmhult.
Älmhult norrut väg 23.
www.virestad.nu

Fiske

Fiskeäventyr

Älmhults kommun ger många möjligheter till oförglömliga fiskeäventyr. Vi har en mängd olika vatten i Älmhults kommun. Allt från strömmande ädelfiskvatten till åar och fina sjöar, både stora och små. De flesta av dessa kan, förutom fisket, erbjuda en fin miljö med vildmarksnatur och chanser att se älg, rådjur och andra av skogens invånare.

På kommunens hemsida hittar du fisketips och information om var du kan köpa fiskekort.
www.almhult.se

Museum

Bruksmuseet i Delary

I början på 1700-talet inleds Göteryds industriella verksamhet. Det är den unge löjtnanten Samuel Uneér som bosätter sig på Lillary säteri varifrån han leder Ry järnbruk. Masugnen, i nuvarande Delary, drevs av Lillåns vatten. Smedjorna fick sin energi från Helgeån. På platsen för dessa har Göteryds Hembygdsförening, vid åns korsning av väg 120, iordningställt en skärmutställning som visar den industriella utvecklingen från början av 1700-talet fram till 1981 då Södras massafabrik läggs ner.

Från denna senare verksamheten visas också en massakokare från 1870-talet och ett hundra år gammalt lok som har konstruerats och byggts på verkstäderna i Delary. Strax intill den gamla masugnsbacken i Delary ligger Göteryds sparbank. Bankens historia finns skildrad i ett bankmuseum med ursprunglig inredning och utrustning. Verksamheten började 1883 i Delary Bruks lokaler och flyttades 1910 till nuvarande bankhus. I anslutning till masugnsbacken finns också en hel del intressant bebyggelse från början av 1900-talet.
Vägbeskrivning: Från Älmhult riksväg 120 mot Traryd ca 10 km, vänster sida innan Helge ån.

Skolmuseum på Kulturhuset Blohmé

Nyckel till museet hämtas i biblioteket.
Museet innehåller: Skolsal med olika bänktyper samt utställningsmontrar och skåp.

Att se i museet:
Skolhistorik över nedlagda skolor, alla socknars skolhistoria på planscher, unikt skolfotoarkiv med ca 650 foton med hälften i bekväm fotoutställning. Många elevförteckningar i arkivet. Skolmössans utveckling; speciellt i realskolan, dyrbart renoverade skolplanscher från slutet av 1870-talet i Regnhults skola, Stenbrohults socken, dövstumskolan i Bölsö-Rephult, Liatorp, 1870 (1876) - 1894. Dövstumsbänk.

Natur

Höö naturreservat

Från Diö går vägen genom ett omväxlande landskap med granskog, lövskog och öppna marker. Så småningom vidgar sig synfältet mot Möckeln, över vars yta Höö höjer sig hela 30 m.

Högst upp ligger den gamla gården, omgiven av stora almar och askar. Här har sedan generationer tillbaka människor bevarat ett stycke av våra förfäders landskap. Sedan 1969 är Höö jämte flera mindre öar naturreservat. Arealen uppgår till ca 110 ha. Floran har dokumenterats genom vetenskapliga undersökningar och en skötselplan har upprättats

Östra delen av Höö är format av grönsten (hyperit-diabas, svart granit). Högplatåns västra och östra sluttningar bildar på många ställen branta stup. Längre västerut avtar grönstensinslaget i moränen. Denna förändring i markens sammansättning avspeglar sig i växternas fördelning. I Gustav Vasas jordebok från 1553 behandlas Höö som ett självständigt jordbruk. Det kallades då Högen. Dess bebyggelsehistoria torde sträcka sig många hundra år längre tillbaka i tiden. Från 1559 skrivs namnet Höö.

Vid mitten av 1800-talet svedjades större delen av ön och ända fram till mitten av 1920-talet var dess areal dubbelt så stor som i våra dagar. Det landskap som vi möter på Höö är resultatet av en kamp för brödfödan. Gårdens ägare har bevarat de gamla brukningsformerna och därmed natur och landskapsbild.

Ängarna på Höö omfattar ca 7 ha. Där har påträffats nästan 200 olika växter. På en yta av 10 kvadratmeter tävlar ofta 50 olika arter om utrymmet. Naturreservatet Höö är avsatt för att bevara ett stycke av det gamla bondelandskapet, som inom området framträder med ovanlig naturskönhet samt för att skydda växter och djur.

Allmänhetens möjligheter att vistas inom området skall bevaras i den mån vården och skötseln så medger.
Vägbeskrivning Från Älmhult, tag Linnéleden (väg 600) mot Diö, ca 11 km Vägvisare: Höö 5 km, vänster.

Kronans naturreservat

Möckelsnäs är en halvö i sjön Möckeln. Efter en färd på slingrande grusväg genom mäktiga lövskogar passerar man Möckelsnäs herrgård. Söder om byggnaderna ligger Kronan, ett naturreservat med lövskog. Berggrunden är den "svarta graniten", en grönsten som skapar goda möjligheter för växtlivet.

Högsta punkten ligger ca 30 meter över sjön Möckelns yta. Här växer ädellövskog som är mest består av ek och avenbok, även lind, alm och hassel förekommer här.

På Kronan trivs många sällsynta arter som blåsippa, lungört, storrams, lundtjärnblomma och trolldruva samt det sällsynta gräset långsvingel.

De blockiga branterna hyser intressanta ormbunkar och mossor. De mäktiga träden ger också förutsättningar för ett rikt fågelliv och området är gynnsamt även för snäckor, insekter och sniglar.

På Älmhults Turistbyrå finns ett utförligare häfte som beskriver Kronan.
Vägbeskrivning: Från Älmhult, Linnéleden norrut ca 8 km. Efter Stenbrohults kyrka, vänster, kör ca 5 km. Vänster sida strax efter Möckelsnäs Herrgård.

Siggaboda - Stensjönäs naturreservat

Gammal urskog som i John Bauers målningar. Naturreservatet som finns längst ner i den sydöstra delen av kommunen, är en blandning av urskog och bokblandskog. Många stora stenblock gör området unikt och sägenomspunnet. Många döda eller döende träd finns här, därför förekommer här sällsynta insekter, mossor och svampar.
Vägbeskrivning Från Älmhult, tag väg 120 mot Tingsryd ca 2 mil, tag höger vid skylt.

Taxås Naturreservat

Naturreservatet Taxås ligger på Möckelsnäs-halvön i sjön Möckeln. Området består både av land och vatten.

Taxås gård är huvudbyggnad i området och ingår inte i reservatet. Runt denna finns ett stycke intressant ängs- och hagmark.

Lövskogen dominerar, här finns alm, ek, lind, avenbok, lönn och bok. Många sällsynta blommor finns här såsom blåsippa, vårlök, gullpudra, nunneört och vårärt.

Här finns också Taxås klint som länge var en viktig plats för brytningen av den svarta graniten. Från sjösidan kan man se resterna av de många stenbrotten. Idag är kanske Taxås klint mest känd för sin spektakulära utsiktsplats, med vy över hela sjön Möckeln.

Taxås lövskogar med dess rika flora har lockat många botanister till dessa trakter. I närheten finns även en hällkista.
Vägbeskrivning: Från Älmhult, Linnéleden norrut ca 8 km, tag vänster efter Stenbrohults kyrka, kör sedan ca 4 km.

Tångarne Naturreservat

Här finns löv- och blandskog, betesmarker och åker. Åkrarna är ofta byggda i terrassform och ramas in av hamlade lindar och väldiga stenblock. Området hyser en rikedom av fåglar, insekter och blommor. Ett stycke genuint gammalsmåland!
Vägbeskrivning: Från Älmhult, norrut, Linnéleden ca 10 km, i Diö samhälle tag vänster Höö, mindre väg ca 1 km.

Vakö myr

Vakö myr är ett ca 13 km² stort myrkomplex beläget på gränsen mellan Småland och Skåne, till helt övervägande del i Kronobergs län. Den är en av länets största kalmyrar med en central öppen yta på ca 6 km². Myren sträcker sig även in i Skåne län i sydväst och sydöst.

Sommaren 1992 härjades hela Vakö myr med undantag för de allra nordligaste delarna av en mycket stor brand. I stort sett alla träd och övrig vegetation på mosseplanet och de små myrholmarna inom det brandhärjade området brändes av. Lövträd men även en del tall främst på de större fastmarksöarna överlevde branden. I den sydöstra delen av Vakö myr spred sig elden även in i angränsande skog på fastmark, bl a vid Ekesholm. Detta trots att räddningsinsatsen var en av de mest omfattande och kostbara i Sveriges historia.

Före branden dominerades skogen på myren och de små myrholmarna av tall medan lövinslaget på de större fastmarksöarna var betydande. Endast på myrholmar fanns större träd, medan de på mosseplanet endast var 0,5 - 2,0 meter höga. Lövträd som björk och asp samt tall är arter som gynnas av en brand medan granen som endast finns på fastmark, försvinner för en tid.

Många djur- och växtarter som bl a insekter, fåglar, svampar och lavar gynnas starkt eller är helt beroende av tillgången av brandhärjade miljöer. I dag råder brist på just dessa biotoper i landskapet.

Vegetationen på myren är ganska artfattig men typisk för stora öppna mosseplan. Arter som myrlilja, sileshår, rosling och klockljung förekommer rikligt här. I nordväst växer gammal gran- och bokskog som inte nåddes av branden 1992.

Fågellivet på myren och i kantskogen är rikt. Här finns länets största koncentration av häckande ljungpipare. Här förekommer även orre, trana, enkelbeckasin, grönbena, tofsvipa, mindre hackspett, duvhök, lärkfalk, tornfalk, sparvuggla, kricka, och gräsand.
Sydöst om Älmhult.

Sevärdheter

Linnéleden

Linnéleden är namnet på den gamla vägen genom Stenbrohult mellan Älmhult och Eneryda. Numera kallas leden väg 600. Fram till 1986 var det Riksväg 23. Numer är leden brun-vitskyltad.

Leden har gamla anor. Den har varit viktig för trupper vid tiden för gränsstriderna. För handelsmän och folk i bygden har den varit livsnerven i århundraden.

Vägen slingrar sig genom ett vackert natur- och kulturlandskap fyllt av upplevelser för den som tar sig tid.

Sevärt: Kulturhuset Blohmé, Silverdalen, Möckelns badplats, drakabacken, Stolpastugans marknadsplats, Getryggen, Bronsåldersgravfält i Stenbrohult, Stenbrohults kyrka och kyrkstallar, Naturreservatet Krunan, Taxås klint, Linnés Råshult, Såganäs Friluftsbas, Höö naturreservat, Bokhultets badplats, Sockertoppen, Eneryda glasbruk.

Linnéleden är omkring 20 kilometer lång. I söder startar leden från Kulturhuset Blohmé. I norr startar leden strax söder om infarten till Eneryda.

Kartblad på svenska, engelska och tyska finns på Älmhults Turistbyrå.

Linnés Råshult

Upplev genuin 1700-talsmiljö på den plats där den i Sverige genom tiderna störste naturvetenskapsmannen Carl von Linné föddes. Komministerbostad, Örtaträdgård, Köksträdgård, Linnémonument, Gammelgård, Linbasta, slåtterängar och betande djur.
Från Älmhult, tag Linnéleden mot Diö ca 8 km sedan skyltar.
www.linnesrashult.se

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Älmhult

Sökresultat

 Hittade 0 företag