I hjärtat av den sörmländska kulturbygden

Gnesta är en ung kommun i hjärtat av den sörmländska kulturbygden. Vintertid bor här drygt 10.000 personer. Sommartid är vi många, många fler tack vare alla fritidshus.

Du når oss med pendeltåg från Stockholm på en timme. Med regionaltåget tar det bara en dryg halvtimme och du har även förbindelse mot Linköping, Göteborg och Örebro. Vi har också nära till Nyköping med Skavsta flygplats.

Gnesta kommun är en utpräglad småföretagarort med drygt 950 registrerade företag. Många av dem är lantbruk vilka, tillsammans med alla våra sjöar (180 stycken), lägger grunden för vårt vackra, mångskiftande naturlandskap.

I Gnesta finns ett brett utbud av fritidsaktiviteter i en frisk och omväxlande miljö. Den sköna naturen bjuder på äventyr för alla intressen, åldrar och säsonger.

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

10 000

Yta

540,40 km²

Centralort

Gnesta

Län

Södermanland

Mer information

Internet

www.gnesta.se

www.sormlandsparlor.se

Tidningar

Södermanlands Nyheter
www.sn.se

Turistbyrå

Gnesta Turistinformation
Öppet mån-tors 12-19, fre 10-17
Sommartider mån-fre 10-17, tors 10-19
Marieströmsgatan 3, Gnesta
0158-702 84

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

0158

Staden

Om

I hjärtat av den sörmländska kulturbygden

Gnesta är en ung kommun i hjärtat av den sörmländska kulturbygden. Vintertid bor här drygt 10.000 personer. Sommartid är vi många, många fler tack vare alla fritidshus.

Du når oss med pendeltåg från Stockholm på en timme. Med regionaltåget tar det bara en dryg halvtimme och du har även förbindelse mot Linköping, Göteborg och Örebro. Vi har också nära till Nyköping med Skavsta flygplats.

Gnesta kommun är en utpräglad småföretagarort med drygt 950 registrerade företag. Många av dem är lantbruk vilka, tillsammans med alla våra sjöar (180 stycken), lägger grunden för vårt vackra, mångskiftande naturlandskap.

I Gnesta finns ett brett utbud av fritidsaktiviteter i en frisk och omväxlande miljö. Den sköna naturen bjuder på äventyr för alla intressen, åldrar och säsonger.

Staden

Gnesta tätort

Gnesta är centralort i Gnesta kommun. Här bor cirka 5 200 personer. Tätorten ligger alldeles vid länsgränsen till Stockholms län. Gnesta präglas starkt av sin historia som stationssamhälle och stationshuset från 1907 tillsammans med det vackra Stora torget utgör centrum i samhället.

Karaktärsdrag
Gnestahöjden är bland de äldsta delarna av Gnesta med charmiga hus som klättrar uppför berget. Frönäs är det nyaste området med fint färgsatta hus med gränd och stadskaraktär alldeles nära Frösjön varav många hus har sjöutsikt.
Omgivningarna är vackert Sörmländskt böljande, de många sjöarna tillsammans med det kuperade landskapet är utmärkande.
Näckrosleden, en 70 mil lång cykelled genom Sörmland startar i Gnesta och många tar cykeln på pendeltåget och börjar sin tur här.

Gnesta-Kalle är utan tvekan den person som gjort Gnesta mest känd. Under många år var han synonym med dragspel och traditionell svensk musik i radio och TV. Han turnerade på svenska dansbanor, var programledare för ett stort antal radioprogram och kapellmästare i flera TV-satsningar. Han gick i pension från radion på 1980-talet.

Se & göra

Bad

Inomhusbad

Frejahallen är Gnestas enda inomhusbad och finns uppe på Gnestahöjden, 10 minuters gångväg från tågstationen.
0158-70 271

Utomhusbad

I Gnesta finns följande badplatser

Dammhagen, Stjärnhov

Nyckelsjön, Blacksta

Avlasjön, Blacksta

Klämmingsbergsbadet, Klämmingen

Klämmingen, Laxne

Krampan, Marviken

Naten, Stjärnhov

Familjeaktiviteter

Cykling

Det finns flera alternativ att välja mellan när det gäller färdiga cykelturer. Du kan välja mellan Näckrosleden, Eriksgatan eller någon av de elva olika cykelturer som Gnesta turistinformation kan erbjuda.
Näckrosleden är en cykelled som är ca 700 km lång och består av 14 olika etapper som tar dig runt i Sörmland. I handboken Näckrosleden, som du kan köpa på turistinformationen, finns det en bok om de olika etapperna, med besöksmål längs resan samt de 14 olika etappkartorna.

Eriksgatan var den väg som kungar under medeltiden red efter att de blivit krönta, för att få sin legitimitet bekräftad. I Gnesta sträcker sig Eriksgatan från Björnlunda hembygdsgård i Björnlunda socken till Aspa i söder, en strecka på 21 km. Om du istället för att starta i Björnlunda väljer att starta i Gnesta, vid Vackerby hage intill väg 830 mot Nyköping, når du Eriksgatan nära Karlslund. En sträcka på ca 10 km.

Utöver Näckrosleden och Eriksgatan finns även ett flertal Cykla i Gnesta kommun. Cykla i Gnesta kommun är lokala cykelturer som alla är av olika längd och innehåller tips på olika sevärdheter. Dessutom börjar och slutar turerna på lite olika ställen i Gnesta kommun, dvs. turerna utgår och slutar inte alltid i Gnesta tätort.

Utöver de cykelturer som finns uppräknade här så kan du med hjälp av fritidskartan hitta dina egna vägar att cykla, vägar till ditt eget smultronställe.

Kanot

I Gnesta kommun går det att paddla på ett flertal sjöar och åar. Det finns även ett flertal kanotleder mest kända och använda leden är den som går från Åkers Styckebruk i norr via Laxne, Klämmingen, Frösjön, Gnesta, Sillen och ner till Vagnhärad. En sträcka på ungefär 40 km.

Om du vill hyra en kanot finns det några företag att välja emellan. En del av som hyr ut kanoter erbjuder olika färdiga paket.

Skridskoåkning - långfärd

På skridsko på Båven. Förhoppningsvis skall vintern ge lite kyla och skridskoisar. Gnesta kommun har förutom den stora skridskoautostradan från Marvikarna till Sillen ett antal större sjöar som kan vara spännande att utforska. Mest känd och uppskattad är troligen Båven med sina vida fjärdar och trånga sund som inbjuder till upptäcktsfärder.

Fiske

Fiske

Det finns ett flertal vatten i Gnesta; Klämmingen, Frösjön, Lillsjön samt Gnesta kommuns vatten i Sigtunaån, i vilka du får fiska om du har ett fiskekort. Fiskekort för Gnesta köper du hos:

Gnesta Fiskeredskapsfabrik
0158-102 50

Statoil Gnesta
0158-106 85

Laxne, Koski's Livs & Café
0158-302 77

Klämmingsbergsbadet
0158-330 14

Frustuna by
0158-101 11

Observera att övriga sjöar i Gnesta; Sillen, Likstammen, Lockvattnet, Storsjön, Båven, Kyrksjön m.fl. är privata vatten och där är fiske ej tillåtet.

Museum

Gryts kyrkomuseum

I nordöstra hörnet av den ursprungliga kyrkogården runt Gryts kyrka ligger den gamla bod, som numera är ett litet museum. Boden är byggd av grova stockar, utvändigt rödmålad med en välvd port som behandlats med tjära och kimrök. Ovanför dörren på insidan står skrivet AFJ 1817.

Det lilla huset användes från början som gravkapell, framför allt för de minst bemedlade från den närliggande fattigstugan. Enkla kistor köptes in av fattigvården och ställdes där. När någon dog på fattigstugan lades den döde i en av kistorna och förvarades där fram till begravningen. Ett nytt gravkapell byggdes 1935 och därmed bröts dessa sedvänjor. En av de gamla träkistorna kan fortfarande ses i museet. Huset användes även som vedbod men gick allmänt under namnet likboden.

Enligt en sagesman hade boden i början av 1900-talet också namnet benboden. När äldre gravar skulle grävas om och gamla ben kom i dagen samlades dessa i boden. En del ben kastades dock över till utsidan av kyrkogårdsmuren där de sk självspillingarna begravdes. En kyrkvaktare vid seklets början ställde upp de kranier han hittade på kyrkogårdsmuren. Detta tilldrog sig naturligtvis stor uppmärksamhet från eleverna i Wellerska skolan, som låg intill. Detta upprörde en kvinnlig sockenbo mycket och hon lät samla in alla ben i en låda som grävdes ner på kyrkogården. De döda fick åter hamna i vigd jord.

När boden inte längre behövdes som likbod användes den till förrådsutrymme för allehanda ting. Överbliven kopparplåt från kyrkans takläggning, en gammal brandspruta från 1849, gamla gravskyltar och gravkors mm. Enligt förordningen av den 29 november 1867 "skola kyrkoherde och kyrkovärdar vid laga ansvar tillse, att kyrkans lösegendom icke av vanvård fördärvas, och skall åt dylika saker, där de icke mera för kyrkans bruk användas, tjänstligt förvaringsrum i kyrkan eller dess hus beredas."

I den gamla likboden fann man ett hus som skulle kunna bli ett tjänligt förvaringsrum. Äldre inventarier och inredningsdetaljer har plockats fram ur skilda gömmor. Boden har rustats upp och inretts med sådana föremål som kan leda tanken tillbaka till dess egen historia och bilda en värdig inramning för tankar som kan uppstå här.

För information om museet och bokning av visning för grupper ring Ingrid Rydefalk, 0158-40 178.
Du kan även kontakta kyrkvaktmästare Lotta Thunholm, 0158- 40 164.

Smedsta skolmuseum

Smedsta gamla skola är en autentisk skola från 1880-talet. Under årens lopp sedan mitten av 1980-talet har åtskilliga klasser med stor behållning genomfört en gammaldags skoldag i Smedsta skola. Skolklasser kan besöka skolan och genomföra en skoldag i gammal stil.

Syftet med detta skolmuseum är alltså, att skolbarn skall få uppleva hur det kunde vara att gå i skolan förr i tiden, att se hur gårdagens skolsalar ser ut, att under en skoldag få sitta i gamla skolbänkar, att börja skoldagen med psalmsång och morgonbön, att arbeta med sådana övningar som tillämpades förr, att läsa bordsbön före och efter matrasten, att äta sin matsäck i korridoren eller utomhus, att gå på utedass.

Givetvis finns också en del gamla undervisningsmateriel och äldre skolböcker, som kan vara av intresse att visa för eleverna.

Mer information och bokning sker via medborgarkontoret i Gnesta.
Smedsta skola ligger c:a 6 km väster om Gnesta utmed väg 57.
0158-706 66

Natur

Naturområden

I Gnesta kommun finns idag 19 Natura 2000-områden och de består av flera olika naturtyper som till exempel naturbetesmarker, ekhagar, barrnaturskogar, ädellövskogar, och sjöar.

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom hela EU. Syftet med nätverket är att bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden.

Gnesta kommuns Natura 2000 områden omfattar följande områden:

Marvikarna (sjö)
Djupvikssjöskogen (barrskog)
Tussmötet (barrskog)
Näsberget (hagmark)
Stortrön (sjö)
Stora Brandsbol och Fräkenvassen (odlingslandskap med hagmarker)
Utnäset (naturskog och sjö)
Hällesta, Misätters ekhagar, Herröknanäs, Ånhammarsnäset, Haga hage och Stora Åsa (alla hagmarker och spår av äldre jordbruksformer)
Nytorpsravinen (bäckravin med rik flora)
Djupdalshagen (äng och skog)
Igelsjöskogen
Lomsjöskogen och Putbergen (barrskog)

Natura 2000 området som omfattar sjön Båven delas med Nyköping och Flens kommuner.

Sevärdheter

Slott och herrgårdar

I Sörmland finns det över 400 slott och herrgårdar och några av dessa byggnader finns i Gnesta kommun. Bland de mer kända slott och herrgårdar som finns kan nämnas är Elghammars slott, Mälby säteri, Norrtuna slott samt Skeppsta.

Mälby säteri är den enda av de ovan nämnda slott och herrgårdar som erbjuder boende.

Under sommarhalvåret kan en del av dessa slott och herrgårdar vara öppna för besökare då ägaren erbjuder guidade turer, turer som är ett populärt sommarnöje för både turister och boende i Gnesta med omnejd.

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Gnesta

Sökresultat

 Hittade 0 företag