Välkommen till Knivsta

Knivsta har varit en egen kommun sedan 2003 och har idag omkring 14 000 invånare. Kommunen består av en centralort omgiven av blandad bebyggelse och landsbygd. Läget mellan Stockholm och Uppsala samt närheten till Arlanda, i kombination med väl utbyggda kommunikationer, har gjort Knivsta intressant både för boende och för företag.

Samhället präglas av närhet och småskalighet och den omgivande natursköna landsbygden är fortfarande relativt oexploaterad men livskraftig.

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

14 300

Yta

283 km²

Centralort

Knivsta

Län

Uppsala

Mer information

Internet

www.knivsta.se

www.uppland.nu

Tidningar

Uppsala Nya Tidning
www.unt.se

Knivstabygden
www.knivstabygden.se

Uppsalatidningen
www.uppsalatidningen.se

Turistbyrå

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

018

Staden

Om

Välkommen till Knivsta

Knivsta har varit en egen kommun sedan 2003 och har idag omkring 14 000 invånare. Kommunen består av en centralort omgiven av blandad bebyggelse och landsbygd. Läget mellan Stockholm och Uppsala samt närheten till Arlanda, i kombination med väl utbyggda kommunikationer, har gjort Knivsta intressant både för boende och för företag. Samhället präglas av närhet och småskalighet och den omgivande natursköna landsbygden är fortfarande relativt oexploaterad men livskraftig.

Se & göra

Bad

Badplatser

Valloxen:
Särstabadet - Kommunalt bad centralt beläget i Knivsta. Kiosk och bangolf i anslutning till badet.
Pepparkaksudden - även hundbad.

Mälaren:
Kungshamn-Morga - Naturbad vid Oxtorget och Djupviken. Till Kungshamn-Morga tar man sig med buss 802 eller med bil, parkering finns längs väg 255.

Norrsjön:
Eda lägergård - Kommunalt bad i anslutning till Eda lägergård.

Natur

Kungshamn- Morga

Naturreservatet vid Mälarviken Ekoln har ett varierande landskap med skogspartier, öppna marker och betade strandängar.
Området lockar till sig många besökare med sina långa sandstränder, vackra ekhagar och 350 år gamla jättetallar. Inom reservatet finns också ett antal gravfält från järnåldern och rester av en fornborg.
www.knivstanatur.se

Långhundraleden

Utnyttja tillfället och förflytta dig längs en viktig del av Sveriges historia. Långhundraleden går nämligen genom gammal kulturbygd som under hela järnåldern hade stor betydelse för förbindelsen mellan Trälhavet och Uppsala. Du kan själv ta dig fram med kanot i den nedre delen av leden.
www.knivstanatur.se

Valloxen och Säbysjön

Oavsett om du är ute efter ett svalkande dopp eller en uppfriskande promenad är området kring sjöarna Valloxen och Säbysjön det rätta stället för dig. Här finns flera badplatser och man kan njuta av de vackra vyerna över herrgårdslandskapen. Sjöarna omges av en mosaik av värdefulla ädellövskogar, beteshagar, barrblandskogar och vassbälten. På vintern brukar en skridskobana plogas på Valloxens västra del. Genom sin omedelbara närhet till tätorten Knivsta, är sjöarna en mycket stor resurs för det rörliga friluftslivet i området.

Sevärdheter

Carl Milles statyn

Traktens mest berömda skulptör, Carl Milles, föddes på Örby gård i Lagga. På Lagga kyrkas kyrkogård står statyn Spelande Ängel som konstnären skänkte till sin mors minne.

Medeltida kyrkor

Det finns sex medeltida kyrkor i Knivsta, alla uppförda mellan sent 1100-tal och 1400-tal. En av de äldsta är Husby-Långhundra kyrka. En annan är Alsike kyrka, som står vid viken Ekolns östra strand i en miljö rik på fornlämningar. I likhet med övriga kyrkor i området är den strategiskt placerad, vid äldre kommunikationsleder i det gamla Sveariket. Det som framförallt karakteriserar interiören i Alsike kyrka är de valvmålningar som utfördes under restaureringen 1910-11. De ger kyrkan jugendkaraktär.

Kulturvandringsleder

Upplev fornborgar, bautastenar, gravfält från järnåldern och fridlysta växter. Länsstyrelsen har iordningställt kulturvandringleder kring Långhundraleden. Här finner du både praktisk information om hur du tar dig dit samt material att ladda ned som översiktskartor. Gå till hemsidan i Knivsta/Kulturvandringsleder
www.knivsta.se/Turism/Sevärt

Broborg

Kom och se fornborgen Broborg och bli påmind om dess storhet under äldre järnåldern när havet nådde ända fram till foten av berget. Borgen ligger på en höjd med en storslagen utsikt över det öppna landskap som tidigare utgjorde Långhundraleden. Idag finns bara en mindre å av den vattenväg som förr tillät båttransporter från Östersjön till nuvarande Uppsala.

Mora stenar

Om du är intresserad av svensk historia bör du besöka den nuvarande minnesplatsen vid Morby, där du kan ta del av historien bakom "Mora stenar". Sedan medeltid fanns här en mötesplats där flera små folkriken genomförde konungaval. Den förste dokumenterat valde folkkungen var Magnus Ladulås 1275, men troligen är traditionen äldre än så.

Mora stenar har också blivit en allmän symbol för Knivsta kommun och den pryder det heraldiska kommunvapnet med en krona över ett treberg i guld med röd bakgrund.

Skråmstastenen

Skråmstastenen är den högsta runstenen i Uppland, hela 3.70 meter hög. Den restes på 1000-talet och ligger vid vägen mot Sigtuna. En liten väg över gärdet leder ned mot Venngarnsviken och stenen.

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Knivsta

Sökresultat

 Hittade 0 företag