Välkommen till Håbo kommun!

Visste du att Håbo har över 400.000 besökare varje år? Många kommer till våra fina konferensanläggningar - och våra stora besöksmål Skoklosters slott och Åbergs museum lockar många.

Håbo ligger vackert vid Mälarens strand. 35 minuter från Stockholm, 40 minuter från Arlanda, Uppsala och Västerås. Här finns mycket att göra för alla åldrar och intressen. Under flera århundraden har Håbo varit en plats för rekreation och upplevelse. Nu lever vi upp mer än någonsin. Kultur, nöje, romantisk helg, sol och bad, segling, konferens, evenemang - listan kan göras lång över vad du kan uppleva här.
Vi brukar säga att vi är “hjärtat i Mälardalen” och med det menar vi att när du besöker oss så tar vi hand om dig och de dina på bästa sätt. Naturen är nära med vandringsleder och unikt fågelliv. Vill ni ha en skön helg på tu man hand så finns det finfina möjligheter. Väljer du hellre vandrarhem, camping eller att bo på en mysig lantgård så ordnar vi det. Närheten till Stockholm, Arlanda och Uppsala gör att Håbo passar utmärkt att ha som utgångspunkt för din vistelse i Mälardalen.

Välkommen hit!

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

18 637

Yta

186,22 km²

Centralort

Bålstad

Län

Uppsala

Mer information

Internet

www.uppland.nu

www.habo.se/Om-kommunen/Turistinformation

Tidningar

Dagens Nyheter
www.dn.se

Enköpings-Posten
www.eposten.se

Turistbyrå

Håbo turistinformation
Kommunhuset, Håbo
0171-525 11
turistinformation@habo.se

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

0171

Staden

Om

Välkommen till Håbo kommun

Visste du att Håbo har över 400.000 besökare varje år? Många kommer till våra fina konferensanläggningar - och våra stora besöksmål Skoklosters slott och Åbergs museum lockar många.

Håbo ligger vackert vid Mälarens strand. 35 minuter från Stockholm, 40 minuter från Arlanda, Uppsala och Västerås. Här finns mycket att göra för alla åldrar och intressen. Under flera århundraden har Håbo varit en plats för rekreation och upplevelse. Nu lever vi upp mer än någonsin. Kultur, nöje, romantisk helg, sol och bad, segling, konferens, evenemang - listan kan göras lång över vad du kan uppleva här.

Vi brukar säga att vi är "hjärtat i Mälardalen" och med det menar vi att när du besöker oss så tar vi hand om dig och de dina på bästa sätt. Naturen är nära med vandringsleder och unikt fågelliv. Vill ni ha en skön helg på tu man hand så finns det finfina möjligheter. Väljer du hellre vandrarhem, camping eller att bo på en mysig lantgård så ordnar vi det. Närheten till Stockholm, Arlanda och Uppsala gör att Håbo passar utmärkt att ha som utgångspunkt för din vistelse i Mälardalen.

Välkommen hit!

Se & göra

Bad

Badplatser

Inom Håbo kommun finns det gott om möjligheter att ta sig ett svalkande bad med Mälarens närhet när sommarvärmen sätter in. Förutom det tre stora badplatserna vid Ekilla, Kalmarsand och Krägga så kan man ganska enkelt hitta sitt eget lilla smultronställe någonstans längs de 23 mil stränder som omger kommunen.

Fiske

Fiska

Enligt Johan Magnus, år 1554, har Malen gett Mälaren dess namn. Då förkom Malen allmänt i Mälaren men blev redan i slutet av 1700-talet sällsynt. 1916 fångades den sista malen i fjärden Galten i västra Mälaren. Numera finns några få utplanterade Malar i Mälaren. Sjön är istället mest känd för sitt gösfiske på sommaren och sitt abborre- och lakfiske från is på vintern. Chans finns till öring och lax, speciellt i östra Mälaren.

Fiska får man i Mälaren med handredskap utan fiskekort. Med handredskap menas: Fiskeredskap som förs från handen och består av lina och högst 10 krokar. Typiska handredskap är metspö, pimpelspö och kastspö. Dragrodd och trollingfiske ingår inte i det fria handredskapsfisket.
018-19 52 95
www.upplandsstiftelsen.se

Museum

Fridegårdmuseet - Statare och Hembygd

Fridegårdmuseet ligger vid Övergrans kyrka. Ett muséum i Jan Fridegårds barndoms- och ungdomsbygd inrett med författarens möbler och andra inventarier från arbetsrummet i Uppsala. Där berättas om statarliv och Fridegårds liv. Muséet restaurerades för en nyinvigning 2004.

Häggeby Skolmuseum

Intill Häggeby kyrka, efter vägen mot Skokloster, finns en gammal skolbyggnad där hembygdsvänner har inrett ett skolmuseum. Här kan man se hur en svensk skola såg ut i början av 1900-talet.

Åbergs museum

Leksakshistoria, seriehistoria, nutidskonst och dåtidskonst - mångkonstnären Lasse Åberg ställer ut mycket i sitt muséum i Bålsta. Åbers muséum är uppmärksammat och innehåller en fantastisk samling av serie- och popkonst. Dessutom visar Lasse Åberg sin unika leksakssamling med bl.a. Disneyfigurer. En trevlig servering och en museibutik finns också. För stora och små barn finns "Trazankojan" för lek och pedagogisk verksamhet.

Natur

Naturreservat

Passa på att komma ut i naturen under våren. Ta med fika och njut en hel dag i skog och mark. Promenera och undersök dessa underbara naturreservat. Njut av den friska luften och upplevelserna som finns strax bakom knuten för oss här i Håbo kommun. Glöm bara inte värna om viltet. Håll din hund kopplad och visa extra hänsyn när du befinner dig i skog och mark. I reservaten finns det också skyltar uppsatta med de föreskrifter som gäller i området. Med detta önskar vi dig en trevlig dag i naturreservaten!

Granåsen
2007 beslutade kommunfullmäktige att Granåsen skall vara naturreservat. Syftet med reservatet är att bevara äldre åsbarrskog, strandskog och annan värdefull skogsmark, de geologiska bildningarna och de hydrologiska betingelserna samt hotade och missgynnade arter som är förknippade med nämnda förhållanden, bevara områdets kulturhistoriska värden och att bevara ett, för allmänheten, attraktivt besöksområde som dels stimulerar till naturupplevelser och ett aktivt friluftsliv, och dels utgör ett grönområde och förbindelselänk mellan Bålsta samhälle och Ekillaåsens naturreservat. Reservatet är Håbo kommuns första kommunala naturreservat.

Arnö huvud
Arnö huvud utgör en del av Uppsalaåsen och är ett dominerande inslag i landskapet med sitt särpräglade utseende. Som mest är åsen 45 m hög och 400 m bred. Från dess hjässa har man en fin utsikt över vikarna i närheten. Dessa vikar är fågelrika och har man tur kan man få se både havs- och kungsörn. Reservatet har höga och branta sluttningar ner mot vattnet. På sidorna syns tydliga fornstrandlinjer och på åsens topp finns det spår av de tidigaste invånarna i denna kommun; bronsåldersrösen. Arnö huvud var på bronsåldern en ö med centralt läge vid den tidens viktigaste sjöleder.
Till Arnö huvud tar man sig med bil och parkerar på den iordninggjorda parkeringsplatsen. Inom området finns det informationstavlor där man pekar ut utsiktsplatser, strövstigar och eldplatser m.m.

Kalmarnäs landet
Kalmarnäslandet omfattar 438 hektar varav 345 hektar ligger i vattnet. Naturreservatet är lokaliserat vid Mälarkusten, strax sydväst om Bålsta. Området är ett skogsbevuxet, strandnära bergsparti, de intressanta delarna består av äldre ekar och tallar. I den norra delen finns en naturlig, delvis örtrik ravin. De högsta delarna reser sig i avsatser till 35 meters höjd över Mälaren. Torpmiljön runt Vattunöden har kvar många gamla ekar sedan den tid då landskapet i området var öppet. Dessa gamla träd är värdar för otaliga växter och insekter, bland annat ekoxar. Det var 150 år sedan ekoxarna frodades i Mälarområdet. I reservatet skall man aktivt arbeta för att rädda de gamla ekarna. I området finns en riktigt stor ek. Vid en mätning av eken gjord i september 1998 var omkretsen 7,35 m, vilket betyder att den lär vara ungefär 500 år. Strandområdet är ett bra utflyktsmål med badklippor, utsiktsplatser, omväxlande skogsmarker och ett rikt fågelliv. Till naturreservatet planeras inga anläggningar utöver en parkeringsplats och några strövstigar.

Hjälstaviken
Hjälstavikens naturreservat innehåller en av Mellansveriges finaste fågelsjöar, det är en viktig rastplats för många vadarfåglar, änder och gäss. Totalt har 245 fågelarter observerats inom reservatet. Av dessa häckar 110 arter årligen i Hjälstaviken. 55 arter rastar i våtmarksdelen av reservatet. Bland de fåglar man kan se och höra i Hjälstaviken finns bl.a. rördrom, grågås, årta, skedand, brun kärrhök, fiskgjuse, trana, säv- och rörsångare, sävsparv och rosenfink. Viken är också en våtmark av internationell betydelse, den är upptagen på den så kallade CW-listan (Convention of Wetlands) i våtmarkskonventionen som en av 30 svenska våtmarker. Sverige har därmed tagit på sig ett ansvar att skydda och vårda Hjälstaviken.

Skokloster
Skokloster naturreservat omfattar nästan hela Skohalvön, eller Skolandet som den breda udden också kallas. Udden avslutas i norr av en 30 meter hög förkastningsbrant som stupar ner i Ekoln. Uppsalaåsen löper längs branten och avslutas i nordväst av Arnö huvud. I området finns det ädellövskog, betade ängsmarker, sankängar med bl.a. kungsängsliljan och en del barrskog. Det förekommer ovanliga naturtyper samt hotade växt- och djurarter. Skohalvön har varit befolkad sen Vendeltiden. Under Vendeltiden blev Mälaren en viktig farled då landhöjningen stängde förbindelsen åt sydost mellan Uppsala och kusten. Detta gör att området är rikt på fornlämningar. I reservatet finns det gott om gammal bebyggelse, främst från 1800-talet. En typisk herrgårdsbygd har utvecklats, där gamla tiders landskapskaraktär och odlingssystem finns bevarade. I dalgången mitt på Skohalvön kan spår av bebyggelse och markutnyttjande från järnåldern fram till våra dagar tydligt avläsas. Strax intill reservatet ligger Skokloster slott från 1600-talet. Slottet är idag ett museum och har över 50 000 föremål från den svenska stormaktstiden. Skokloster är ett intressant utflyktsmål med unik slottsmiljö, kulturlandskap och goda strövmöjligheter. Lättast kommer man dit med bil eller buss från Bålsta, sommartid kan man även ta båt från Uppsala och Stockholm. Informationstavlor och folder finns att tillgå på Skokloster slott.

Sandviksåsen
Sandviksåsens naturreservat ligger på skohalvöns sydvästra kant, nordost om Häggeby. Reservatet är en 1400 meter lång, brant åsrygg som sträcker sig utmed en vik i Mälaren. Landarealen är på 41 ha. Reservatet upprättades för att bevara de hagmarker som uppkommit i och med att man har haft bete utmed åsens östra sida under långa tider. Man ville även bevara en till stor del orörd rullstensås med fornstrandlinjer samt den gamla barrskogen med värdefull svampflora. På åsen finns även en del fornlämningar.

Ekillaåsen
Ekillaåsens naturreservat ligger vid Ytter-
gran, cirka 4 km från Bålsta. I naturreservatet finns det både spännande natur och badplatser med härliga sandstränder som fantasieggande fornlämningar. Allt samlat inom ett 27 ha stort område. Reservatet bildades för att bevara området för framtida naturupplevelser, men även för forskning och undervisning, samt att inom badplatsområdet främja bad och friluftsliv. Ekillaåsen är en tvärås till Uppsalaåsen och bildar ett näs mellan Stora- och Lilla Ullfjärden. Åsen är starkt kuperad och mestadels täkt av tallskog, med inslag av björk, sälg, rönn och en. I forntiden gick det en färdled genom området och från den tiden kan man se spår ännu idag. Efter färdleden har man låtit sätta upp stora stensättningar. På den största åsen i reservatet finns det sex stensättningar i rad med varandra och ett ringformat röse, en så kallad mittblocksgrav. Vid det norra åskrönet finns det även ett par mindre stensättningar. Det är lätt att ta sig till Ekillaåsens naturreservat, det ligger i anslutning till gamla E18 och det finns flera bussar som passerar förbi. I anslutning till reservatet finns det en stor parkering (även handikapparkering) och informationstavlor. Vid Ekillabadet finns det bryggor, lekredskap, toaletter och kiosk. Inom reservatet finns det också några eldplatser.

Sandhagen
Under 1800-talet utgjordes stora delar av norra Skolandet av gammal skog. Den bestod bland annat av flerhundraåriga tallar, vissa av dessa står kvar än idag. Sandhagen området består av naturskog med gran och tall som i genomsnitt är 100-150 år. Vissa av tallarna är över 300 år gamla. Gamla skogar som inte är påverkade av skogsbruk är värdefulla för växt- djur- och svamplivet. I området förekommer bland annat grön
sköldmossa, trådticka och ostticka. De gamla träden kan utgöra lämpliga boträd för bland annat rovfåglar och hackspettar.
Till Sandhagen tar man sig med bil eller med bussen som går till Skokloster slott. Därifrån får man promenera ca 3 km för att komma till området.

Vandringsleder

Upplandsleden Bålsta - Sånkan
En vandringsled som ger rika tillfällen till utsikter från åsarna mot blånande mälarfjärdar och ett vidsträckt jordbrukslandskap. Närmare Skoklosterhalvön är det mer känsla av storskog. En lättgången sträcka som i sin helhet är 20 km, men man kan välja att gå kortare sträckor. Följ bara de orange markeringarna. Lämpliga start/slutstationer är Bålsta järnvägsstation, Granåsstugan, Häggeby kyrka eller Sånkans camping. På dessa ställen finns parkeringsmöjligheter. För Dig som inte vandrat så mycket kan vi berätta att man går ungefär 3 km/timme i skogsterräng. Har man barn med sig går man gärna lite långsammare. Ta det lugnt. Missa inte rasterna och fikat; vandringens höjdpunkter!

Elljusspår
För den som vill promenera, gå med stavar eller jogga finns motionsslingor på elljusspår. På vintern iordningställs ett antal skidspår i olika delar av kommunen.

Viby Friluftsområde:
Slinga 1: 1,3 km
Slinga 2: 3,4 km
Slinga 3: 5,0 km

Granåsen:
Slinga 2,1 km

Lastberget:
Slinga 1,7 km

Sevärdheter

Häggeby kyrka

Kyrkans äldsta delar är från 1200-talet. Kalkmålningarna tillkom på 1690-talet. Bland inventarierna kan nämnas vackra textilier från 1500- och 1600-talen samt en förnämlig boksamling. Utanför kyrkan finns en kopia av Hästkampstenen, en bildsten från 500-talet e.Kr. eller möjligen tidigare.

Kalmar kyrka

Kyrkan är belägen vid Kalmarviken som sedan forntiden varit en farled i Mälaren. Kyrkan uppfördes i slutet av 1100-talet och byggdes till för att vara helt klar i början av 1300-talet. År 1458 målade Albertus Pictor väggar och valv. Dessa målningar kan bara anas i dagens kyrkorum.

Kyrkcentrum

Under slutet av 1970-talet började diskussioner föras inom pastoratets församlingar om behovet av större och mer tidsenliga lokaler för kyrkans verksamhet.

Under arbetets gång togs en behovsinventering fram med förslag till ett tänkt Kyrkcentrum i samarbete med Tom Andersson som arbetade i kommunen. Med detta som underlag kontaktades Kyrkfrämjandet och ett antal kända kyrkoarkitekter för bedömning av det fortsatta arbetet.

Beslut togs att en arkitekttävling skulle anordnas och att bjuda in fem arkitektkontor. Fyra förslag lämnades in, som lokalkommittén under ett antal dagar bearbetade, för att slutligen rekommendera förslaget "Böjt i trä", inlämnat av arkitekt Jan-Ove Fogelberg, Arosgruppen i Uppsala. Kyrkcentrum invigdes på hösten 1985.

Skokloster kyrka

Kyrkan är ursprungligen byggd som en klosterkyrka för cisterciensernunnor under senare delen av 1200-talet. Under 1600-talet renoverades kyrkan av Herman Wrangel. Gravkoret i sydöstra hörnet uppfördes under 1630-talet för Herman Wrangel och hans familj. Kyrkan har många intressanta inventarier som efter freden 1660 kom från klostret Olivia i Polen. Bland annat en träskulptur "Madonna med barn", en predikstol och en dopfunt. Klockstapeln tillkom 1743. Kyrkan, som är en av Sveriges största landsortskyrkor, är i högsta grad levande med ett stort antal gudstjänster och konserter.

Skoklosters slott

Fältmarskalk Carl Gustaf Wrangel började år 1654 bygga Skoklosters slott. Det står idag intakt med välbevarade interiörer och unika samlingar av vapen, verktyg, böcker, möbler, textilier, konst och konsthantverk från tiden 1550-1850. Till Skoklosters arrangeras härliga båtturer från Stockholm och Uppsala.

Soldattorp nr. 48

Vid Sånka på Skohalvön ligger ett litet soldattorp från 1700-talet. Det är numera ett litet muséum som drivs av föreningen Skokloster Gille. Här kan du få en föreställning om hur den indelte soldatens liv gestaltade sig på hemmaplan. På Skoklosterhalvön finns fortfarande åtta soldattorp bevarade.

Yttergrans kyrka

Kyrkan är en av landets minsta kyrkor. Den rymmer ett 70-tal personer. Kyrkan är ursprungligen uppförd som en tornlös gråstenskyrka under 1100-talet. Den byggdes ut under 1300- och 1400-talen och omkring 1480 dekorerades kyrkan av kyrkomålaren Albertus Pictor. Delar av målningarna finns ännu bevarade. Klockstapeln uppfördes 1763-66.

Övergrans kyrka

Kyrkan, vars äldsta delar härstammar från 1100-talet, har utvidgats i omgångar tills den i slutet av 1200-talet fick sin nuvarande grundplan. På 1400-talet fick kyrkan målningar som av sakkunniga bedömare kan vara Albertus Pictors första självständiga verk.

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Håbo

Sökresultat

 Hittade 0 företag