Välkommen till Täby kommun!

I Täby finns allt inom räckhåll, precis som i stan, men också orörd natur. Du kan njuta av de vackra hagmarkerna vid prästgården eller ströva runt i Rönninge by.

I Täby kan du också gå på konsert och teater, se på konst eller ta en golfrunda på Skålhamra. Att vandra Roslagsleden, simma i Tibblebadets 50-metersbassäng eller gå på Täby Galopp är andra exempel på aktiviteter.

I Täby Centrum finns det cirka 150 butiker, post, banker, apotek, försäkringsbolag, restauranger och biograf. I övriga kommundelar finns mindre centrum med affärer och olika typer av samhällsservice.

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

62 128

Yta

66,03 km²

Centralort

Täby

Län

Stockholm

Mer information

Internet

www.taby.se

Tidningar

Täby Danderyd Tidning

Mitt i Täby

Turistbyrå

Täby kommun
Stationsvägen 13, Täby (Roslags-Näsby)
08-55 55 9000
tabykommun@taby.se
www.taby.se

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

08

Staden

Om

Välkommen till Täby kommun!

I Täby finns allt inom räckhåll, precis som i stan, men också orörd natur. Du kan njuta av de vackra hagmarkerna vid prästgården eller ströva runt i Rönninge by.

I Täby kan du också gå på konsert och teater, se på konst eller ta en golfrunda på Skålhamra. Att vandra Roslagsleden, simma i Tibblebadets 50-metersbassäng eller gå på Täby Galopp är andra exempel på aktiviteter.

I Täby Centrum finns det cirka 150 butiker, post, banker, apotek, försäkringsbolag, restauranger och biograf. I övriga kommundelar finns mindre centrum med affärer och olika typer av samhällsservice.

Staden

Täby kommun ligger cirka två mil norr om Stockholm, nära skärgården, innerstaden och Arlanda. I kommunen bor cirka 60 000 invånare. Täby har vuxit snabbt under de senaste decennierna och sedan 1948 har antalet invånare mer än femdubblats. Kommunen har dock kvar sin ursprungliga prägel, med flera orörda grönområden runt knuten. Föreningslivet är stort och rymmer bland annat många idrottsklubbar.

Täbys skolor är av mycket god kvalitet visar en granskning av Skolverket. I Täby får man välja skola, och de kommunala skolorna arbetar under samma villkor som privata förskolor och skolor. Även annan omsorgsverksamhet drivs i stor omfattning av privata utförare.
I kommunvalet 2006 fick moderaterna majoritet i kommunfullmäktige med 34 platser av totalt 61.

I Täby verkar över 7 000 aktiva företag. De flesta är mindre företag med verksamhet inom tjänstesektorn, handel och elektronik/IT.

Täbys omfattar cirka 66 kvadratkilometer och gränsar i söder till Danderyd, i norr till Österåker, i väster till Sollentuna och i nordväst till Upplands-Väsby.

Historia

Täbys historia

En bygd bebodd sedan bronsåldern, berömd och omtalad på vikingatiden. Därefter under 800 år en bondesocken som i början av 1900-talet omfattade flera stationssamhällen och som från 1950 utvecklades till en expansiv förortskommun till Stockholm.

Täbys historia går långt tillbaka och många av de 37 runristningar som finns i trakten vittnar om vikingarnas liv och leverne. Den mest omtalade vikingen var Jarlabanke – en bondehövding som sade sig ”äga hela Täby”.

Se & göra

Bad

Badplatser

Norskogsbadet ligger i Centralparken i Näsbypark. Det är ett tempererat utomhusbad med badvakt och har öppet under sommaren.

Rösjöbadet ligger vid Rösjön i Skarpäng. Badet har omklädningsrum, toalett och kiosk.

Ängsholmsbadet vid Rönningesjön ligger i Gribbylund. Badet har omklädningsrum, kiosk och toalett.

F-2 badet/Hägernäsbadet vid Värtan ligger vid Hägernäs strand.

Skavlöten vid Rönningesjön ligger i Löttinge. Badet har omklädningsrum, dusch, bastu, servering och toalett. Anläggningen drivs av Täby Orientering. Vid Skavlöten finns motionsspår m.m.

Ullnabadet ligger vid Ullnasjön, nedanför Ullnabacken i Arninge.

Näsaängsbadet ligger vid Värtan i Näsbypark. Badet har toalett och tillgång till kiosk vid tennisbanan intill.

I Täby finns även ett inomhusbad. Tibblebadet vid Täby Centrum ingår i Täby Sportcentrum och är en av de största simhallarna i Stockholmsområdet.

Fiske

Fiskevatten

Täby kommuns fiskevatten finns i tre fiskevårds-områdesföreningar. Varje fiskevårdsområde har en egen styrelse och beslutar om fisket och fiskevården i detta.

Täby fiskevårdsområdesförening
Det största området är Täby fiskevårdsområdesförening och omfattar sjöarna Ullnasjön, Gullsjön, Käringsjön och Mörtsjön samt Ullnabäcken och en del av Stora Värtan. Sjöarna arrenderas av Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt, som därmed svarar för en sakkunnig fiskevård tillsammans med fiskeklubbar i kommunen. För att fiska i Täby fiskevårdsområdesförenings fyra sjöar behöver du Sportfiskarnas Stockholmsdistrikts "Sportfiskekortet" som gäller till dessa och ytterligare närmare 40 sjöar i länet.

Rönningesjöns fiskevårdsområdesförening
Fiskekort finns som årskort eller dagskort.

Vallentunasjöns fiskevårdsområdesförening
Vallentunasjöns fiskekort finns som delårskort eller dagkort. Delårskortet gäller från 1 juni t.o.m. 31 december. Pris 200 kronor. Dagkortet gäller ej under perioden 1 januari till 1 juni. Pris 35 kronor. Ungdomar under 16 år fiskar gratis.

Stora Värtan
I Stora Värtan gäller fritt handredskapsfiske. Där, liksom på ett flertal andra vatten i skärgården och Mälaren, gäller TDA-kortet för trolling/dragrodd/angel i olika varianter till olika priser.

Fiskekortet ska medföras vid fiske och på anfordran uppvisas för behörig person. Kortet gäller som familjekort och är giltigt för innehavaren samt medföljande maka/make eller sambo. Barn under 16 år ska ha eget ungdomskort om ej vuxen med familjekort är med.

Gästhamnar

Hamnar

Viggbyholms småbåtshamn
Viggbyholms båthamn har plats för mer än 1000 båtar. Eftersom Täby ligger vid Stora Värtan finns en fantastisk närhet till den vackra och uppskattade skärgården i Stockholm. Viggbyholms båtklubb har mer information.
08-756 32 08

Näsbyvikens småbåtshamn
Näsbyviken har en småbåtshamn. Kontakta Näsbyvikens båtsällskap för mer information.
08-758 27 67.

Museum

Hembygdsmuseet i Rönninge

Hembygdsmuseet i Rönninge by är inrymt i ett 1800-tals magasin. Den gamla knuttimrade byggnaden är inredd till utställningslokal i de två nedersta våningarna, medan på den översta våningen finns förrådsutrymmen.

I muséet har man försökt återskapa miljöer, som visar hur det var i Täby i början av detta sekel, då villasamhällena började byggas upp. Utställningen är uppdelad i en avdelning av mera permanent karaktär, och en där man försökt visa viss verksamhet som funnits i Täby. Den senare avdelningen kan även inrymma tema- och vandringsutställningar. I en liten handelsbod kan man köpa skrifter om Täby och karameller i strutar.

Natur

Naturreservat

Det kommunala naturreservatet Rönninge by - Skavlöten invigdes den 7 december 2002. Naturreservatet ligger mellan Rönningesjön och E18 (avfart Arninge, Vaxholm). Kommunen vill bevara natur- och kulturvärdena samt värna om friluftsintressena i området.

För besökare gäller till exempel att inte störa djurlivet, bryta kvistar, cykla på stigar eller motionsspår. Hunden skall hållas kopplad.

Runriket

I området kring Vallentunasjön finns ovanligt många runstenar från vikingatidens slut. Ingen annanstans i världen finns så många olika runinskrifter som just här! Vi kallar detta för Runriket. Här kan du uppleva historien på egen hand i ett vackert landskap.

Parker

Parker

Täby har många parker och naturområden med rikt innehåll. I gatumiljöerna finns mindre s.k. fickparker, utsmyckade rondeller och alléer.

En av parkerna som finns i Täby är Centralparken, i Näsby park med vackra blomrabatter, bad och stora gräsytor för lek och idrott.

Sevärdheter

Båtsmanstorpet Runborg i Täby kyrkby

I Täby kyrkby strax norr om Jarlabankes bro ligger båtsmanstorpet Runborg från 1700-talet och som nu är museum. I torpet visas hur en båtsmansfamilj kunde ha haft det på 1800-talet.

Karby gård

Karby gård är Täbys konstcentrum för den konstintresserade allmänheten. I huvudbyggnaden arrangeras ett dussintals utställningar varje år, med såväl lokala konstnärer som konstnärer från övriga landet. Här finns även en grafikverkstad och ett café. I västra flygeln finns en konsthantverksbutik, skärmgalleri och konstbibliotek. Årligen återkommande är den välbesökta julmarknaden. Den 6 juni firas Sveriges Nationaldag med musik och dans i parken. I parken finns en musikpaviljong och en örtagård.

Näsby slott

Näsby slott byggdes omkring 1660 efter ritningar av Nicodemus Tessin (den äldre). Slottsbyggnaden brann 1897, men fem år senare återuppfördes den av den nye ägaren Carl Robert Lamm efter ursprungliga ritningar. Det gamla stallet från 1665 är dock bevarat, en av Täbys äldsta profana byggnad. Slottet ligger naturskönt vid Näsbyvikens strand.

Rönninge by

Rönninge by vid Rönningesjöns östra strand är en levande by, där du kan se hur vardagen gestaltade sig för en täbybonde för 100 år sedan. Här finns Hembygdsföreningens museum dit föremål flyttats som visar hur man levde i Täby kring förra sekelskiftet.

Djuren består framför allt av svenska lantraser som nordsvenska hästar, gotlandsruss och svensk kullig boskap. Här finns också Täbys sista ladugård med mjölkkor samt får, getter, grisar, höns och kaniner.

Täby Galopp

Varje år arrangerar Täby Galopp ca 100 tävlingsdagar med varierande upplägg. 20 fast anställda svarar för en välskött och attraktiv anläggning. Under tävlingsdagar svarar ytterligare ca 50 arvodesanställda för att tävlingarna genomförs på ett professionellt sätt. Ett 25-tal tränare bedriver dessutom sin dagliga träningsverksamhet vid banan och på träningsanläggningen Angarn i Vallentuna. Svensk Galopp är huvudorganisation för galoppsporten i Sverige och finns i Hästsportens Hus. Varje år rids ca 400 löpningar och runt 35 miljoner kronor delas ut i prispengar till aktiva inom sporten. Täby Galopp omsätter ca 55 miljoner kronor utöver prispengarna.

Täby kyrka

Täby kyrka byggdes vid mitten 1200-talet. Dagens kyrka kan gissningsvis ha haft en föregångare av trä. Jarlabankes gård kan ha legat ungefär där kyrkan finns idag. Sakristian tillkom under 1300-talet och efter en brand vid mitten av 1400-talet ersattes det tidigare platta innertaket av trä med tegelvalv. Samtidigt fick kyrkan ett vapenhus. På 1400-talet murades två delar av en runsten in i vapenhusets vägg, som berättar om Holme, som dött i Italien. Täby kyrka är en av de nio besöksmålen runt Runriket.

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Täby

Sökresultat

 Hittade 0 företag