Välkommen till Tyresö!

I Tyresö har vi en vacker natur som lockar till bad, fiske, båtliv, vandring, cykelturer och svampplockning.

Är det mer ostörd natur som lockar så erbjuder Tyresö både skärgård och vackra naturreservat. En del av Tyresta nationalpark ligger i Tyresö.

Du som vill kombinera friluftsliv med att titta på hästar, höns och andra djur kan planera in en utflykt till Alby friluftsgård.
Åk gärna på utflykt till Tyresö slott. Ta med dig filten och duka upp saft och kakor på gräset i slottsparken eller gå och fika på caféet på Notholmen. Besök även Tyresö kyrka – här väljer många att gifta sig.

Fortsätter du förbi slottsområdet ut på Brevik (Tyresöhalvön) kommer du till en underbar skärgårdshalvö där det finns flera små stränder. Fin utsikt över den närliggande skärgården får du från utsiktstornet uppe på Telegrafberget.

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

42 047

Yta

69 km²

Centralort

Tyresö centrum

Län

Stockholm

Mer information

Internet

www.tyreso.se

Tidningar

Mitt i Tyresö
www.mitti.se

Turistbyrå

Turistbyrån
Kyrkvägen 5, Tyresö
08-770 03 04
lillatyreso@tyreso.se

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

08

Staden

Om

Välkommen till Tyresö!

I Tyresö har vi en vacker natur som lockar till bad, fiske, båtliv, vandring, cykelturer och svampplockning.

Är det mer ostörd natur som lockar så erbjuder Tyresö både skärgård och vackra naturreservat. En del av Tyresta nationalpark ligger i Tyresö.

Du som vill kombinera friluftsliv med att titta på hästar, höns och andra djur kan planera in en utflykt till Alby friluftsgård.

Åk gärna på utflykt till Tyresö slott. Ta med dig filten och duka upp saft och kakor på gräset i slottsparken eller gå och fika på caféet på Notholmen. Besök även Tyresö kyrka – här väljer många att gifta sig.

Fortsätter du förbi slottsområdet ut på Brevik (Tyresöhalvön) kommer du till en underbar skärgårdshalvö där det finns flera små stränder. Fin utsikt över den närliggande skärgården får du från utsiktstornet uppe på Telegrafberget.

Staden

Tyresö – väl värt ett besök!

Var du än befinner dig i Tyresö har du natur, kultur, skärgård, bad och storstad inom räckhåll. Tyresö kommun ligger cirka en och en halv mil sydost om Stockholm och har drygt 40 000 invånare och 1 000 småföretag. Kollektivtrafiken är väl utbyggd och via motorvägen når man Stockholm på 20 minuter.

Tyresö Centrum är ett välsorterat inomhuscentrum. Här finns även kommunens Servicecenter där du bland annat kan få vägledning i frågor som gäller all verksamhet i kommunen, köpa fiskekort med mera.

Se & göra

Bad

Kommunala friluftsbad

Personal från idrottsplatserna iordningställer och underhåller de bad som drivs i kommunal regi. Under sommaren kontrolleras fortlöpande badvattnets kvalitet, se hemsidan.
Albybadet
Vid Albysjön. Sandstrand, gräsytor, lekplats, bryggor, hopptorn, wc, 500 m till p-plats, kiosk.

Sandholmarna
Ligger långt ut på Brevikshalvön vid slutet av Öringehamnsvägen. Klippor, liten sandstrand.

Strandbadet
Vid Erstaviken, Strandallén. Sandstrand, gräsytor, klippor, brygg
a, tc, p-plats.

Trinntorpsbadet
Vid Erstaviken, Breviksvägen/Tegelbruksvägen. Sandstrand, brygga, tc, p-plats.

Öringebadet
Öringe Strandväg. Sandstrand, brygga, klippor, tc, 200 m till p-plats.

Barnsjön
Banstigen söder om Farmarstigsområdet. Skogssjö, mindre brygga, endast gång och cykelväg fram till badet.

Hästhagsbadet
Vid Drevviken, Persuddevägen i Trollbäcken. Sandstrand, tc, 200 m till liten p-plats.

Kumlabadet
Vid Drevviken, Herrgårdsvägen i Trollbäcken. Sandstrand, bryggor, wc, kiosk, 50 m till p-plats.
http://badplatsen.smittskyddsinstitutet.se

Albybadet
Vid Albysjön. Sandstrand, gräsytor, lekplats, bryggor, hopptorn, wc, 500 m till p-plats, kiosk.

Sandholmarna
Ligger långt ut på Brevikshalvön vid slutet av Öringehamnsvägen. Klippor, liten sandstrand.

Strandbadet
Vid Erstaviken, Strandallén. Sandstrand, gräsytor, klippor, brygg
a, tc, p-plats.

Trinntorpsbadet
Vid Erstaviken, Breviksvägen/Tegelbruksvägen. Sandstrand, brygga, tc, p-plats.

Öringebadet
Öringe Strandväg. Sandstrand, brygga, klippor, tc, 200 m till p-plats.

Barnsjön
Banstigen söder om Farmarstigsområdet. Skogssjö, mindre brygga, endast gång och cykelväg fram till badet.

Hästhagsbadet
Vid Drevviken, Persuddevägen i Trollbäcken. Sandstrand, tc, 200 m till liten p-plats.

Kumlabadet
Vid Drevviken, Herrgårdsvägen i Trollbäcken. Sandstrand, bryggor, wc, kiosk, 50 m till p-plats.

Övriga Friluftsbad

Villaägar- eller tomtföreningar underhåller
nedanstående bad som ägs av Tyresö kommun.
Kommunen utför ingen provtagning av badvattnets kvalitet.

Gimmerstabadet
Vid Albysjön, Alby sjöväg. Liten sand- och grässtrand.

Rakstabadet
Vid Albysjön, Rakstavägen. Liten sandstrand, brygga, liten p-plats, kiosk, tc.

Noretbadet
Litet klippbad vid Kalvfjärden, Noretvägen 40–42. Brygga, tc.

Ällmorabadet
Vid Ällmorafjärden, Ällmoravägen 50–52. Liten sandstrand, brygga, tc.

Breviksbadet
Vid Erstaviken. Öringhamnsvägen. Liten sandstrand, tc.

Tyresö simhall

Tyresö simhall drivs av Medley AB på uppdrag av Tyresö kommun. Det finns en 25-metersbassäng, en mindre övningsbassäng och en plaskdamm. Simhallen har också solarier och gym. Simskolor ordnas för både skolelever och allmänheten.
Simvägen 2, Tyresö
08-503 827 70
www.medley.se/tyresosimhall

Vattenhuset

Vattenhuset erbjuder babysim, simskola och vattengymnastik. Simhallen har en terapibassäng som är 12,5 m lång, 6,5 m bred och har ett djup på 0,8–1,5 meter. Temperaturen i vattnet ligger på 32 grader.
Industrivägen 24, Tyresö
08-798 50 88
info@vattenhuset.com
www.vattenhuset.com

Familjeaktiviteter

Alby friluftsgård

Alby friluftsgård vid Albysjön är centrum för friluftslivet i Tyresö. Området ligger i ett stort naturreservat med anor från 1000-talet och ett omgivande kulturlandskap som ännu är i drift. Här kan du:

Åka skidor, skridskor och pulka
För längdåkning spåras 4-kilometersslingan. Vid god snötillgång prepareras också en 10-kilometersslinga i skogarna söder om Albysjön samt spår mot Tyresta över Stensjön. Då isen bär på Albysjön plogas en skridskoslinga på 1–3 kilometer. Här finns också härliga pulkabackar.

Bada och grilla
Sommartid är badet med sandstrand och gräsytor kanske den populäraste platsen. Intill badplatsen finns lekpark, sittbänkar och bord och i den närmaste terrängen finns ett antal fasta grillplatser.

Leka och spela
På de stora gräsängarna mellan friluftsgården och badet kan man spela fotboll. Här finns också en plan för beachvolley och i terrängen runt gräsytorna kan man spela frisbeegolf.

Motionera och bada bastu
Området har två belysta motionsspår som är 2 respektive 4 kilometer långa. Vid friluftsgården i den gamla ladugården finns bastu och två omklädningsrum.

Fika
Fika i friluftsgården eller på Uddby gård.

Besöka båtmanstorpet Ahlstorp
En kilometer från friluftsgården ligger ett båtsmanstorp som är den enda, fullständigt bevarade miljön i sitt slag. Hembygdsföreningen sköter och driver torpet.

Uddby gård

Granne med Alby ligger Uddby gård som är ett levande lantbruk. Hit får skolor, förskolor med flera komma på besök och se kor, hästar, får, höns och gäss. Uddby gård arrenderar cirka hälften av de gamla prästgårdsägorna. I gårdscaféet serveras bland annat egna bakverk. På loftet finns ett mindre museum. För visning, kontakta arrendatorfamiljen Marianne och Erik Magnusson.
08-770 04 13
www.uddbygard.se

Kanotvatten

Tyresös kustremsa med många vikar och fjärdar lämpar sig mycket väl för kanot- och kajakturer. Här finns ett av de mest välkända och populära kanotstråken i Stockholmstrakten:
Drevviken - Gudö å - Långsjön - Gammelströmmen - Tyresö
Flaten - Nyfors - Albysjön - Uddbyviken - Kalvfjärden. Lyft är nödvändiga vid Nyfors och Uddby. Det går också att från Albysjön ta vattenvägen över Fatburen – lyft upp
på Brakmarsvägen – sjösätt vid nedre delen av Follbrinksströmmen mot slottet och Kalvfjärden.

Fiske

I Tyresö finns goda möjligheter till sportfiske. Här finns gädda, abborre, strömming och havsöring. Längs Tyresökusten kan du fiska utan fiskekort med undantag för Åvaåns utlopp i Åvaviken, där du inte får fiska alls. Dessutom är det totalt fiskeförbud vid Follbrinksströmmens utlopp. För sportfiske i insjöarna måste du ha fiskekort, som kan köpas hos OK/Q8 i Bollmora och i Servicecenter i Tyresö Centrum. Mer information genom Tyresö fiskevårdsförening, Arne Sandberg.
08-712 66 52

Gästhamnar

På Notholmen i anslutning till Tyresö slott finns en gästbrygga med 25 platser. Service: el, toaletter, café.

Natur

Tyresta nationalpark och naturreservat

Området är ett av de största orörda skogspartierna i Sverige utanför fjällvärlden. Det stora skogsområdet breder ut sig söder om Långsjön, Tyresö-Flaten och Albysjön. Här möter du ett sprickdalslandskap med värdefull natur, särskilt de omfattande urskogarna. Vid Stensjön finns mindre rester av en fornborg. Nationalparken består av urskogsdelen norr om Tyresta. En del av Tyresta nationalpark ligger i Tyresö. Läs mer på nationalparkens webbplats.
www.tyresta.se

Alby naturreservat

Alby naturreservat består främst av skogs-, ängs- och hagmarker. Sörmlandsleden går från norr genom reservatet ned mot Nyfors. I området finns mycket av kulturellt intresse: Ahlstorp, Uddby gård och Alby gård. Ett antal forngravar från vikingatid finns i reservatets södra del.

Dyviks lövängar

Dyviks lövängar ligger på Brevikshalvön söder om Dyviks gård. Här höjer sig Korpberget i en mäktig bergsbrant över Dyviksmarens vatten. Frivilliga krafter sköter strandängarna. Här finns många olika slags ängsblommor. Du kan bada både från sandstrand och från klipporna bakom båthuset som ligger vid marens utlopp i Ällmorafjärden.

Klövberget

Berget ligger på Brevikshalvön och består av en förkastningsbrant med två fina klippgrottor. Här finns möjligheter till klippbad och vacker utsikt över Kalvfjärden. Norr om Noretbadet leder en lång trätrappa upp på berget.

Nyfors

Nyfors är en del av Tyresån, det sjösystem på Södertörn som omfattar runt 35 sjöar och börjar vid Gömmaren i Huddinge. Fallhöjden från sjön Tyresö-Flaten ned till Albysjön är cirka fem meter, ett av regionens större vattenfall. Den södra sidan av Nyforsområdet ingår i Tyresta naturreservat.

Sörmlandsleden

En dryg mil av den totalt 100 mil långa Sörmlandsleden går genom Tyresö. Etappen går från Alby friluftsgård till Tyresta by i Haninge, är 1,2 mil lång och tar cirka fyra timmar att vandra.
www.sormlandsleden.se

Telegrafberget

Storslagna vyer kan upplevas från utsiktstornet på Telegrafberget på Brevikshalvön. Vid klart väder kan du se ända till Dalarö, Nämdö, Gustavsberg och delar av centrala Stockholm. Vägen till tornet är markerad från Trinntorpsbadet där det finns parkeringsplatser.

Sevärdheter

Tyresö slott och park

Tyresös 1600-talsslott med omgivande slottspark ligger vackert vid Kalvfjärden. I slottet finns ett museum som visar hur den siste private ägaren på Tyresö slott, markis Clas Lagergren och hans familj bodde vid
sekelskiftet. Parken är ett populärt utflyktsmål, inte minst lockar det traditionella midsommarfirandet. På Notholmen, dit du kommer via en bro från slottsparken, finns café, gästhamn för fritidsbåtar och klippor där du kan sola, bada och fiska. På slottsområdet ligger också Tyresö kyrka och vandrarhemmet Lilla Tyresö med turistbyrå.

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Tyresö

Sökresultat

 Hittade 0 företag