Gamla anor...

Sedan yngre stenåldern har det funnits människor i det område som idag är Järfälla. Runstenar, gravfält och fornborgar minner om gamla järfällabor. Järfälla kyrka byggdes vid 1100-talets slut. På medeltiden gick flera viktiga landsvägar fram genom Järfälla.
En mötesplats växte fram vid Barkarby med gästgiveri, skjutshåll och tingshus. Vid hösttinget 1671 fick ägarinnan till Jakobsberg och Skälby gårdar, Brita Cruus, tillstånd att öppna krog här.

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

62 342

Yta

63,39 km²

Centralort

Jakobsberg

Län

Stockholm

Mer information

Internet

www.jarfalla.se

Tidningar

Dagens Nyheter
www.dn.se

Turistbyrå

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

08

Staden

Historia

Gamla anor...

Sedan yngre stenåldern har det funnits människor i det område som idag är Järfälla. Runstenar, gravfält och fornborgar minner om gamla järfällabor. Järfälla kyrka byggdes vid 1100-talets slut.

På medeltiden gick flera viktiga landsvägar fram genom Järfälla.

En mötesplats växte fram vid Barkarby med gästgiveri, skjutshåll och tingshus. Vid hösttinget 1671 fick ägarinnan till Jakobsberg och Skälby gårdar, Brita Cruus, tillstånd att öppna krog här.

Från 1680-talet och fram till 1905 hade Sollentuna härad sin tingsplats vid torget. Gården på vars mark kyrkan byggdes hette Järfälla. Namnet Järfälla betyder troligen "den kilformade ängstegen".

Sedan följde....
Kring sekelskiftet 1900 bodde drygt 1 100 personer i Järfälla. 1901 avstyckades tomter för Järfällas första villasamhälle på Barkarbys och Kyrkbyns ägor. Ungefär samtidigt började utbyggnaden av ett villasamhälle i Stäket.

Nästa större utbyggnad skedde då Bolinders Mekaniska Verkstads AB 1906 köpte Kallhälls gård för att flytta ut sin tillverkning från Stockholm.

Av Jakobsbergs gårds egendomar såldes 130 tomter för småbruk, trädgårdsmästerier och villor.

På 1920-talet såldes Skälby gård. Av dess forna ägor blev det 1 000 tomter för villor och trädgårdsmästerier.

I Jakobsberg hände inte mycket förrän på 1930- och 1940-talen då antalet villor påtagligt ökade. De första hyreshusen byggdes 1948, den s.k. Hammaren och Jakobsberg blev kommunens huvudort.

1955 inkorporerades Kallhälls villastad från Sollentuna kommun och Stäket från Eds socken i Upplands-Väsby kommun.

Med 1960-talets stora utbyggnad befäste Jakobsberg sin ställning som kommunens huvudort. Småhusområden växte upp i rask takt och Jakobsbergs centrum invigdes.

Viksjö började byggas i slutet av 1960-talet och var då en av norra Europas största småhusområden.

1968 sattes pendeltågen i trafik och motorvägen mellan Barkarby och Stäket var klar 1967.

Se & göra

Bad

Friluftsbad

Här finns utomhusbaden:

I Stäket längst norrut i kommunen ligger Ängsjö friluftsområde med två utomhusbad. Här finns också bastu, servering, motionsslingor samt uthyrning av båtar. Buss 548 från pendeltågsstationen i Kallhäll.

Bonäsbadet i Stäket.

Kallhällsbadet. Ligger på gångavstånd från pendeltågsstationen Kallhäll. I anslutning till badet finns servering och motionsspår.

Görvälnbadet, Jakobsberg vid Mälarvägens slut. Kiosk och mindre servering. Buss 552 från Jakobsbergs station.

Bruket nära Görvälns slott. Liten badvik, servering och kanotuthyrning.

Här går det också går bra att ta sig ett dopp:
Översjön som ligger på Järvafältet.
Baset. Avtagsväg från Mälarvägen nära Görvälnbadet. Här finns servering.
Sandvik nära Hummelmora och Gåseborg har en liten fin badvik. Vattenverksvägen, P-plats Hummelmora äng, promenad cirka 500 m till Sandvik.

OBS Förbud att grilla på egen grill vid samtliga badplatser. OK att använda de iordningställda grillplatserna.

Simhallen

Simhallen har fyra bassänger. 25m-bassäng med 1 m och 3 m svikt samt 5 m hopptorn. Den har 8 banor. Det finns även barnbassäng, plaskbassäng för de allra minsta samt undervisningsbassäng. I de små bassängerna är det varmare vatten och här håller de yngsta besökarna till med sina föräldrar. simhallen är alltid bemannad med badmästare.

Barnens favorit är den 48 m långa vattenrutschbanan.Classic sim, motionssim till lugn musik, är mycket populärt på tisdag- och torsdagskvällar (minimiålder 18 år).

Icke simkunniga barn samt barn under 9 år skall ha sällskap av minst en simkunnig person över 15 år.

Aktivitet är tillåten 30 minuter efter receptionens stängning.
Mjölnarvägen 3, Järfälla
www.jarfalla.se

Fiske

Fiskeguiden

Är du intresserad av fiske, så finns här flera möjligheter att få napp.

Järfälla kommun har upplåtit rätten till fritidsfiske i kommunens vatten till de båda fiskeklubbarna Jakobsbergs Sportfiskeklubb och Stäkets Sport-och Fiskevårdsförening.

Kräftfiske och nätfiske
På kommunens vatten är inget kräftfiske eller nätfiske tillåtet.

Fågelskyddsområde
Som fiskare respekterar du självklart de skydd och restriktioner som finns för att värna våra fåglar och annat vilt. I Järfälla är ön Getholmen i Översjön ett fredat område under perioden 15 april till 30 juni. Här får du då inte gå i land.

Dagfiskekort
Du som vill fiska men inte vill bli medlem i någon fiskeklubb kan lösa ett dagfiskekort, som då gäller i 24 timmar. Kortet kan köpas antingen hos "Fly Fisherman", Vasavägen 46 i Jakobsberg, på bensinstationen Statoil, Aspnäsvägen 23 i Jakobsberg eller på bensinstationen Q8, Jättevägen 1 i Kalhäll.

Medlem i fiskeklubb
Du som är sugen på att fiska i lite större utträckning eller vill lära dig mer om var det nappar som bäst, bör kanske överväga att bli medlem i någon av de två fiskeklubbar som finns i kommunen. För att bli medlem eller få mer information kan du kontakta klubbarna direkt.

Mer användbar fiskeinformation kan du bl.a. få hos Länstyrelsen i Stockholms län och Fiskeriverket.

God fiskelycka!

Natur

Naturreservat i Järfälla

Stora delar av kommunens naturområden är skyddade som naturreservat med goda möjligheter till utflykter, vandring och naturupplevelser. Alla är välkomna att vistas i reservaten, men det är viktigt att följa de föreskrifter som gäller. Även att respektera hemfriden för de privata markägarna i området är viktigt.

Västra Järvafältets naturreservat
Här ligger, mitt bland Stockholms förorter, en bit leende landsbygd med grusvägar och stigar som slingrar fram genom det varierande landskapet. Säbysjön, Översjön och Igelbäcken ligger i området. Säby gård, väster om Säbysjön, är Järfällas huvudentré till Järvafältet. Här finns ridstall och café. I området finns också rastplatser, grillmöjligheter, toaletter, badmöjligheter, skidspår och fågeltorn.

Görvälns naturreservat
Området är mycket strövvänligt och vackert med Mälaren utefter hela den västra kanten. I området finns några riktiga "pärlor"; Gåseborg, en av de bäst bevarade och finaste fornborgarna kring Mälaren, Beteshagarna Hummelmora ängar med flera hundra år gamla ekar och utsiktsberget längst i norr med vidunderlig utsikt och värdefull natur. Inom området finns: restaurang, café, skid- och rodelbacke, rast- och grillplatser, toaletter, badplatser, jordbruk med djurhållning.

Molnsättra naturreservat
Molnsättra naturreservat är ett vackert gammalt kulturlandskap med betande kor. Markerna ramar in själva gården, Molnsättra är privatägd.

Parker

Görvälns skulpturpark

Skulpturparken har sedan 1998 sex fasta verk av Sten Dunér som konstnären benämner "Nya Arkadien". Det är en monolit, ett soltecken, ett torn och tre klot.

De fasta skulpturerna utökades 1999 med skulpturen "Molekylär form" av Marga Hage. Marga Hage är sedan länge bosatt i Kallhäll i Järfälla. 2001 placerades verket "Torii" av Hanns Karlewski i skulpturparken och 2003 verket "På fruset vatten" av Britt-Ingrid Persson. 2005 kompletterades samlingen med ett verk av Maria Ängquist Klyvare som också var separatutställare i slottsparken året innan. Ett verk av Simon Häggblom och Karin Lind, 2006 års utställare i Görvälns skulpturpark, fick en permanent placering våren 2007. Hösten 2007 invigdes en skulptur av Lennart Källström.
www.jarfalla.se

Parker i Järfälla

Parkerna i Järfälla är väl utnyttjade mötesplatser. I parkerna nedan arrangeras årligen olika evenemang t.ex. majbrasa, midsommarfirande, teater, musikevenemang med mera.

Riddarparken
Riddarparken är en ny modern stadspark i Jakobsbergs centrum. I parken finns vackra blomsterplanteringar, pergolor med klängrosor, sittplatser och vattenlek. Servering och parklek finns i Verdandis regi. Parken tilldelades 1996 års Sienapris för årets bästa utemiljö. Informationsmaterial finns.

Kallhällsparken
Centralt i Kallhäll ligger Kallhällsparken, en promenadpark med fågeldamm och grönytor för lek och aktiviteter.

Skälbyparken
Parken, som ligger vid Skälby gård, präglas av stenhällar, gamla tallar, enar, slån och öppna gräsytor. En stor del av parkområdet utgörs av ett vårdat fornminnesområde. Skälby-Barkarby bygdegårdsförening anordnar regelbundna evenemang. Här finns också dansbana, lekplats med BMX-bana samt "Grytan" en iordningställd arbetarbostad från 1920-talet.

Kvarnbacken
Högt beläget vid Jakobsbergs centrum ligger Kvarnbacken med gravfält från järnåldern och vacker hagmark.

Görvälnparken
Parken vid Görvälns slott har gamla anor. Alléerna från 1700-talet har nyligen restaurerats och parken har ett arboretum (trädsamling) som började anläggas i slutet av 1800-talet. Under senare år har parken kompletterats med en ros- och örtagård, rhododendrondal, friluftsscen och skulpturinstallationer.

Sevärdheter

Barkarby torg

Barkarby gästgivaregård fick privilegium för gästgiveri och skjutshåll 1671. Än idag drivs här en krog - Värdshuset Lasse-Maja.

Tingshuset nämns första gången 1677. Sista tinget hölls 1905. Stortjuven Lasse-Maja dömdes här för stöld av kyrksilvret i Järfälla kyrka 1812. Idag används tingshuset som festvåning. Vid torget finns ny bebyggelse i gammaldags stil.

Bolinders fabriksområde, Kallhäll

Bevarad industrimiljö från 1900-talets början. Tegelbyggnader med trappstensgavlar. Två kvarvarande arbetarbostäder Basvillan och Glasvillan finns kvar intill stationen.

1906 köptes Kallhälls gård av Bolinders mekaniska verkstad. Firman startades 1845 och låg då på Kungsholmen. Fabriken byggdes upp i anslutning till Kallhälls gård. 1909 var produktionen igång. Då fanns gjuteri, pressarverkstad, spisverkstad och kraftstation. 1956 köptes Bolinders av Svenska Maskinverken. 1979 lades all produktion ned. Idag hyr ett antal småföretag lokalerna av ett fastighetsbolag. Inom området byggs nu ett stort antal sjönära bostäder.

Gåsberget med Gåseborg

Järfällas näst högsta berg. Gåseborg, högst upp på berget, troligen från järnåldern, är en av Mälardalens bäst bevarade fornborgar. Från Gåseborg har man vidsträckt utsikt över Mälaren och en teori är att borgen ingått i ett system av försvars- och bevakningsanläggningar som funnits utmed de viktiga Mälarfarlederna. Grillplatser finns.

Görvälns slott

Bebyggdes troligen under medeltiden. Under 1500-talet fanns här en by med två gårdar. Den nuvarande huvudbyggnaden med sina flyglar påbörjades 1659 och arkitekt kan ha varit Jean de la Vallé. De svängda paviljongerna är från 1760-talet.

Arkeologiska fynd har visat att det under 400-500 år låg en här. Unikt för Görväln är att så många övriga byggnader finns bevarade. Slottet är byggt i tegel och fasaderna är klädda med finhuggen sandsten från Gotland, ett för tiden ovanligt byggnadsmaterial.

I flyglarna finns Naturskyddsföreningen och en kanotklubb.

De senaste årens utveckling av Görvälnsparken har syftat till att framhäva det vackra läget vid Mälaren och skapa varierande parkrum för att ge besökaren möjlighet att under en rofylld promenad bli nyfiken på växter och konst. Parken har fått olika teman med skilda karaktärer på parkrum och växtlighet. Vid Görväln anordnas sedan 1996 skulpturutställningar vartannat år där parken är galleriet. I parken finns också fasta skulpturer av bland annat Sten Dunér, Marga Hage,Hanns Karlewski Britt-Ingrid Persson, Maria med flera.

Järfälla kyrka

Från 1100-talet med klockstapel, prästgård och ett gammalt ålderdomshem som idag används som församlingslokal.

Kvarnbacken

Gravfältet vid Kvarnbacken har tillhört den förhistoriska byn Vibble. Här finns cirka 90 synliga lämningar, exempelvis högar och runda stensättningar. Gravanläggningarna kan dateras till yngre järnålder (ca 500-1100 eKr). En av gravarna är en skeppssättning, den enda i Järfälla.

Skälby gård och Grytan

Huvudbyggnad från 1802. Flygel från 1700-talet. Ägs av kommunen och används som bygdegård med återkommande evenemang som Skälby marknad. Runt om finns gravfält från yngre järnåldern.

Grytan är en arbetarbostad som en gång legat under Skälby gård. Restaurerades under 1990-talet. Idag används den i pedagogiska syften för barn och elever. Den hyrs även ut för mindre sällskap.

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Järfälla

Sökresultat

 Hittade 0 företag